3# ΚΑΝΟΝΕΣ YUGIOH!: Τα είδη των Monsters και ο τρόπος καλέσματός τους - Greek Yu-Gi-Oh! Fans: Νέα-Ενημέρωση/Επεισόδια Yugioh/Άρθρα/Τουρνουά/Yugioh Store

3# ΚΑΝΟΝΕΣ YUGIOH!: Τα είδη των Monsters και ο τρόπος καλέσματός τους

*Είδαμε σε προηγούμενο άρθρο τα βασικά στοιχεία που συγκροτούν μία κάρτα Monster. Εδώ λοιπόν θα δούμε συνοπτικά τα είδη των Monsters, αλλά και τον τρόπο που μπορούν να καλεστούν αυτά.

Είδη των Monsters και ο τρόπος καλέσματός τους

1) Τα Monsters κατηγοριοποιούνται σε Normal MonstersEffect MonstersRitual MonstersFusion MonstersSynchro MonstersXyz MonstersPendulum MonstersLink Monsters και Monster Tokens.


*Αξίζει να σημειωθεί πως τα Effect Monsters μπορεί να έχουν και κάποιες έξτρα ''ικανότητες'' (Abilities) και να υποκατηγοριοποιούνται παράλληλα σε ''Flip Monsters'', ''Toon Monsters'', ''Spirit Monsters'' ''Union Monsters'' και ''Gemini Monsters''. Αυτό το Abilitκάθε τέρατος γράφεται ακριβώς δίπλα από το Type του. Τέλος, υπάρχει και η ξεχωριστή υποκατηγορία των Tuner Monsters, με την ιδιότητα αυτή να αναγράφεται και εκείνη ακριβώς δίπλα από το Type τους.


2) Τα τέρατα μπορούν να καλεστούν στο παιχνίδι με ''Normal Summon''με ''Flip Summon'' ή/και με''Special Summon''.Τα τέρατα που μπορούν να γίνουν Normal Summon είναι τα Normal Monsters, τα Effect Monsters (με όλες τις υποκατηγορίες αυτών), τα Pendulum Monsters και τα Tuner Monsters ενώ τα υπόλοιπα είδη μπορούν να γίνουν μόνο Special Summon. Επιπλέον, όλα τα είδη των τεράτων μπορούν να γίνουν Flip Summon  εκτός των Link Monsters και των Monster Tokens.

Το Normal Summon αφορά το κλασικό κάλεσμα ενός τέρατος από το χέρι του παίκτη στο έδαφος όπου και παίζει ρόλο το Level του κάθε τέρατος. Ο παίκτης λοιπόν μπορεί να καλέσει τα τέρατα με Level 1-4 χωρίς θυσία, τα τέρατα με Level 5-6 μπορεί να τα καλέσει θυσιάζοντας 1 άλλο τέρας από το έδαφος του και τέλος τα τέρατα με Level  7-12 μπορεί να τα καλέσει θυσιάζοντας 2 άλλα τέρατά του από το έδαφος του.
Κάθε παίκτης είναι υποχρεωμένος να κάνει μία φορά ''Normal Summon'' σε κάθε γύρο του. 

Το Flip Summon αφορά το κάλεσμα ενός τέρατος όταν αυτό είναι face-down. Για να πραγματοποιηθεί, πρέπει ο παίκτης να στρέψει σε θέση επίθεσης ένα face down τέρας του. Δεν θεωρείται Flip Summon όταν ένα face-down στρέφεται σε θέση επίθεσης εξαιτίας κάποιου Card Effect, ενώ δεν είναι δυνατό να κάνει Flip Summon το τέρας του στον ίδιο γύρο που το έκανε Set. 

Τα τέρατα που μπορούν να καλεστούν στο έδαφος χωρίς να γίνουν Normal Summon ή Flip Summon, τότε έρχονται με ειδικό κάλεσμα (Special Summon). Ένα τέρας μπορεί να γίνει Special Summon είτε εκπληρώνοντας κάποιες προϋποθέσεις μέσω της ιδιαίτερης ''φύσης'' του ίδιου ή μέσω κάποιου ιδιαίτερου τρόπου καλέσματός του (Special Summoning Conditions), είτε μέσω ενός Effect. Το Xyz Number 39: Utopia που έρχεται μέσω δύο τεράτων που ''ενώθηκαν'', είναι ο τρόπο καλέσματος του ίδιου ως Xyz (της "φύσης" του δηλαδή). Παρόμοιου είδους ειδικά καλέσματα (πέραν των Xyz Summons) είναι τα Fusion Summons, Ritual Summons, Synchro Summons, Pendulum Summons και Link Summons. Αντίστοιχα, το Effect Monster Black Luster- Envoy Of The Beginning το οποίο για να γίνει Special Summon πρέπει ο παίκτης να κάνει Banish ένα Dark και ένα Light Monster, είναι ο ιδιαίτερος τρόπος καλέσματος που έχει το συγκεκριμένο Effect Monster (αφού κανονικά τα Effect Monster έχουν ως Summoning Condition να καλούνται με Normal Summon ή/και Flip Summon στο παιχνίδι και όχι με Special Summon).Τα τέρατα μπορούν να γίνουν Special Summon και μέσω του Effect κάποιας κάρτας, όπως για παράδειγμα μέσω του Monster Reborn και του Call Of The Haunted. 
Κάθε παίκτης μπορεί να κάνει Special Summon όσα τέρατα θέλει. 


*Αξίζει να σημειωθεί πως τα Monsters που έχουν αναγκαίες προϋποθέσεις ειδικού καλέσματος και δεν τις πραγματοποιούν (Special Summoning Conditions), δεν μπορούν να έρθουν στο έδαφος μέσω κάποιας άλλης κάρτας. Παρόλα αυτά, κάποια από αυτά τα τέρατα μπορούν να γίνουν Special Summon, είτε μέσω κάποιου συγκεκριμένου Effect που τα αφορά κατ' εξαίρεση (π.χ. Starlight Road), είτε μέσω κάποιου Effect ΑΦΟΤΟΥ εκπληρώσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις ειδικού καλέσματός τους (Semi-Nomi Monsters) Για παράδειγμα, αν στείλω από το χέρι μου τον Black Luster-Envoy Of The Beginning στο νεκροταφείο, δεν μπορώ να τον καλέσω μέσω του Monster Reborn. Αν όμως τον είχα καλέσει στο έδαφος (εκπληρώνοντας δηλαδή τις αναγκαίες προϋποθέσεις καλέσματός του), θα μπορούσα να τον καλέσω με Monster Reborn, αν καταστρεφόταν. Όμως υπάρχουν και τέρατα τα οποία μπορούν να γίνονται Special Summon ΜΟΝΟ μέσω του Summoning Condition τους και όχι μέσω άλλου τρόπου (Nomi Monsters). Ανάλυση των βασικών κατηγοριών των Monsters και του τρόπου καλέσματός τους

Τα Normal Monsters δεν έχουν ειδικές ικανότητες (Effects). Σαν αποτέλεσμα, το κείμενό τους (Card Description) αναφέρεται σε κάποια πράγματα για αυτά τα Normal Monsters τα οποία πολλές φορές αφορούν την ιστορία αυτών και δεν επηρεάζουν το παιχνίδι. Ουσιαστικά, τα Normal Monsters επηρεάζουν το παιχνίδι μόνο μέσω του ATK ή/και του DEF τους.


Τα Effect Monsters  είναι τέρατα με ειδικές ικανότητες (Effects). Σαν αποτέλεσμα, το κείμενό τους (Card Description) αναφέρεται στο Effect που έχουν αυτά και στο πως επηρεάζουν το παιχνίδι μέσω αυτών.


Γ) Ritual Monsters

Τα Ritual Monsters είναι τέρατα τα οποία καλούνται μέσω ενός συγκεκριμένου είδους "Spell" κάρτας, της "Ritual Spell". Η Ritual Spell αναφέρει το είδος του Ritual Monster που μπορεί να καλέσει και απαιτεί από τον παίκτη να στείλει στο νεκροταφείο του ως θυσία (συνήθως από το χέρι ή το έδαφος), τέρατα των οποίων το σύνολο των Level είναι τουλάχιστον ίδιο με το Level του Ritual Monster. Για να φέρουμε τον Black Luster Soldier πρέπει να θυσιάσουμε λοιπόν τέρατα των οποίων το σύνολο των Level είναι τουλάχιστον 8. Το όνομα της Ritual Spell που φέρνει το Ritual Monster, βρίσκεται στην αρχή του κειμένου αυτού (εδώ πχ είναι το Black Luster Ritual), ενώ μετά το κείμενο αναφέρεται στο Card Effect του τέρατος (εφόσον αυτό έχει). 


Δ) Fusion Monsters

Τα Fusion Monsters είναι τέρατα τα οποία μπορούν να καλεστούν μέσω συγκεκριμένων τεράτων (Fusion Materials) τα οποία πρέπει να συνδυαστούν μέσω μιας κάρτας που έχει αυτή τη δυνατότητα (π.χ. Polymerization).Τα Fusion Materials που απαιτούνται για να έρθει κάποιο Fusion Monster βρίσκονται στην αρχή του κειμένου αυτού (εδώ πχ είναι ο Black Luster Soldier και ο Blue-Eyes Ultimate Dragon), ενώ μετά το κείμενο αναφέρεται στο Card Effect του τέρατος (εφόσον αυτό έχει). 


Ε) Synchro Monsters

Τα Synchro Monsters είναι τέρατα τα οποία μπορούν να καλεστούν με τη βοήθεια μιας ειδικής υποκατηγορίας συγκεκριμένων τεράτων των "Tuners" σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο είδος τεράτων τα οποία έχουν Level (Synchro Materials). Παράλληλα, πρέπει το σύνολο των Levels των Synchro Materials να είναι το ίδιο με το Level του Synchro Monster που θέλουμε να καλέσουμε. Αν είναι λοιπόν το ίδιο, απλώς στέλνουμε τα τέρατα στο νεκροταφείο και φέρνουμε το Synchro Monster. Τα Synchro Materials που απαιτούνται για να έρθει κάποιο Synchro Monster βρίσκονται στην αρχή του κειμένου αυτού (εδώ πχ για να φέρουμε Stardust Dragon χρειαζόμαστε ως Synchro Materials ένα Tuner και ένα ή περισσότερα Monsters που δεν είναι Tuners), ενώ μετά το κείμενο αναφέρεται στο Card Effect του τέρατος (εφόσον αυτό έχει). 


ΣΤ) Xyz Monsters

Τα Xyz Monsters είναι τέρατα τα οποία μπορούν να καλεστούν με τη βοήθεια τουλάχιστον δύο (ή περισσότερων κάποιες φορές) τεράτων τα οποία έχουν το ίδιο Level. Για να καλεστεί, τα τέρατα με το ίδιο Level  τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο στο έδαφος (Xyz Materials) και πάνω από τα Xyz Materials, τοποθετούμαι το Xyz το οποίο καλέσαμε. Τα Xyz Materials που απαιτούνται για να έρθει κάποιο Xyz Monster βρίσκονται στην αρχή του κειμένου αυτού (εδώ π.χ για να φέρουμε το Xyz Number 39: Utopiaχρειαζόμαστε ως Xyz Materials δύο τέρατα με Level 4), ενώ μετά το κείμενο αναφέρεται στο Card Effect του τέρατος (εφόσον αυτό έχει). Συνήθως τα Xyz που έχουν Effectπρέπει να διώξουν έναν αριθμό από τα Xyz Material τους (Detach), προκειμένου να ενεργοποιήσουν τα Effect τους. 


Ένα Pendulum Monster μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν τέρας (που μπορεί να καλεστεί), είτε σαν Spell Card (ενεργοποιώντας την στο Pendulum Zone. Εξαιτίας αυτής της ιδιαιτερότητάς του, το Pendulum Monster έχει δύο κείμενα. Το πρώτο λοιπόν κείμενο που βρίσκεται ανάμεσα σε ένα μπλε και ένα κόκκινο πετράδι (αυτά καλούνται Pendulum Scales και χρησιμοποιούνται για Pendulum Summon), αφορά την ιδιότητά του σαν Spell Card (Pendulum Effect), ενώ το δεύτερο αφορά την ιδιότητά του σαν τέρας (Monster Effect).


1) Σαν τέρας: Όταν δεν είναι σε Pendulum Zone, ένα Pendulum Monster αντιμετωπίζεται (όπου και αν βρίσκεται) σαν Normal Monster ή Effect Monster (ανάλογα φυσικά με το αν έχει Effect). Ό,τι ισχύει λοιπόν σε κανόνες για τα Normal Monster και τα Effect Monster, ισχύει και για τα Pendulum Monster όταν θεωρούνται τέρατα. 


2) Σαν Spell Card: Ένα Pendulum Monster μπορεί να ενεργοποιηθεί από το χέρι σαν Spell Card στο ελεύθερο Pendulum Zone του παίκτη, χωρίς να μπορεί να γίνει Set στο Pendulum Zone ή να ''διώξει'' άλλο για πάρει η θέση του (όπως γίνεται με τις Field Spells). Αφού λοιπόν ενεργοποιείται, μένει στο Pendulum Zone σαν Spell Card, το Pendulum Scale του είναι ενεργό και το ίδιο και το Pendulum Effect (αν υπάρχει), Τα Pendulum Monsters στο Pendulum Zone δεν θεωρούνται τέρατα και επομένως τα Monster Effects εδώ δεν έχουν εφαρμογή. Θεωρούνται λοιπόν σαν Spell Cards και μπορούν μεν να περιοριστούν από κάρτες που περιορίζουν Spell Cards (όπως το Imperial Of Order), αλλά η δυνατότητα για τον παίκτη να τα χρησιμοποιήσει για Pendulum Summon μέσω των Pendulum Scales τους, παραμένει ανεπηρέαστη. 


*Τα Pendulum Monsters όταν είναι στο έδαφος, δεν στέλνονται στο νεκροταφείο, μα στέλνονται face-up στο Extra Deck (π.χ. αν θυσιάσω ένα Pendulum Monster για να φέρω τον Jinzo, το Pendulum Monster θα σταλθεί στο Extra Deck). Αν όμως ένα Card Effect κάνει τις κάρτες να ΜΗΝ σταλθούν στο νεκροταφείο, τότε η κάρτα θα πάει σε αυτό το μέρος που υπέδειξε το Card Effect (π.χ. αν το Pendulum Monster θυσιαστεί ενώ είναι το "Macro Cosmos" κάτω, αυτό θα γίνει Banished). Όταν όμως ένα Pendulum Monster στέλνεται από χέρι ή Deck, ή γίνεται Detach, ΤΟΤΕ πηγαίνει στο νεκροταφείο. 


*Pendulum Summon: Σε κάθε γύρο του παίκτη κατά το Main Phase, όταν υπάρχουν Pendulum Monsters και στα δύο Pendulum Zone, ο παίκτης μπορεί να πραγματοποιήσει ένα Pendulum Summon. Μέσω του Pendulum Summon μπορεί να καλέσει με Special Summon όσα τέρατα θέλει ταυτόχρονα από το χέρι του (μαζί και τα Pendulum Monsters που βρίσκονται face-up στο Extra Deck εφόσον έχει). Όμως δεν μπορεί να καλέσει οποιαδήποτε! Θα καθοριστεί από ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχουν τα Pendulum Monsters και ειδικότερα το Pendulum Scale. Έτσι ο παίκτης νομιμοποιείται να κάνει Pendulum Summon ΜΟΝΟ τέρατα των οποίων το Level είναι ανάμεσα στα Pendulum Scales των Pendulum Monsters που βρίσκονται στα Pendulum Zones. Για παράδειγμα, αν στο ένα Pendulum Zone έχουμε τον Odd-Eyes Pendulum Dragon ο οποίος έχει Pendulum Scale 4 και στο άλλο Pendulum Zone ένα άλλο Pendulum Monster που είχε Pendulum Scale 8, θα μπορούσαμε να καλέσουμε με Special Summon τέρατα με Level  5,6 ή/και 7. 


Τα Link Monsters είναι τέρατα τα οποία μπορούν να καλεστούν απλώς στέλνοντας στο νεκροταφείο τον αριθμό τεράτων που απαιτεί το Link Monster για να έρθει. Αυτός ο αριθμός των τεράτων που απαιτεί κάθε Link Monster (Link Material) καθορίζεται από το Link Rating του, το οποίο είναι το σύνολο των κόκκινων βελών (Link Arrows) δίπλα από το τέρας. Τα Link Materials που απαιτούνται για να έρθει κάποιο Link Monster βρίσκονται στην αρχή του κειμένου αυτού (εδώ πχ για να φέρουμε το Link Decode Talkerχρειαζόμαστε ως Link Materials δύο ή περισσότερα οποιαδήποτε τέρατα με Effects ), ενώ μετά το κείμενο αναφέρεται στο Card Effect του τέρατος (εφόσον αυτό έχει).


*Τα κόκκινα Link Arrows των Link Monster και αναλόγως το που δείχνουν, καθορίζουν σε τι Card Zones ή σε τι συγκεκριμένες κάρτες τα Effects αυτών, θα έχουν ισχύ. Όταν ένα κόκκινο Link Arrow δείχνει ένα τέρας, τότε αυτά τα τέρατα είναι Linked”. Όταν κάποιο από τα κόκκινα Link Arrows δύο Link Monsters δείχνουν το ένα το άλλο, τότε αυτά είναι “co-linked”.


*Ο παίκτης προκειμένου να παίξει το πρώτο του Link Monster, πρέπει αρχικά να το παίξει αναγκαστικά σε Extra Monster Zone (αλλά μπορεί ύστερα να παίξει τα επόμενα και στο Main Monster Zone, εφόσον μπορεί αυτό να επιτραπεί από άλλα Link Monsters και τα Link Arrows τους που δείχνουν προς το συγκεκριμένο Zone).


Θ)Monster Tokens

Τα Monster Tokens αντιπροσωπεύουν Monster Cards. Είναι ειδικότερα τέρατα που γίνονται Special Summon από κάποιο Card EffectΤα Monster Tokens είναι πάντα Normal Monsters και ποτέ δεν έχουν Effect τα ίδια. Οι "ιδιότητες" που εμφανίζουν να έχουν κάποια Monster Tokens , οφείλονται στο Card Effect που τα έφερε και όχι στα ίδια (το γεγονός λοιπόν πως τα 4 Tokens που ήρθαν μέσω της κάρτας Scapegoat δεν μπορούν να θυσιαστούν για Tribute Summon, δεν είναι το Card Effect των εν λόγω Tokens). Αυτό έχει σημασία για το παιχνίδι γιατί πρέπει να τα βλέπουμε σαν Normal Monsters. Έτσι λοιπόν για παράδειγμα το Skill Drain (το οποίο ακυρώνει τα Effect  των τεράτων) δεν επηρεάζει τα Monster Tokens και τα Card Effect που ενδεχομένως να έχουν αυτά.


*Τα Monster Tokens μπορούν να υπάρχουν μόνο face-up στο έδαφος και δεν μπορούν με κάποιο τρόπο να γίνουν face-down και έτσι δεν επηρεάζονται από τέτοιου τύπου κάρτες (πχ Book Of Moon). Το ATK, DEF, Level, Name, Type και το Attribute ενός Token αναφέρεται στην κάρτα που το καλεί.


*Όταν ένα Token καταστρέφεται ή επιστρέφει στο χέρι ή στην τράπουλα, απλώς αφαιρείται από το έδαφος.  


Οι υποκατηγορίες των Effect Monsters

Τα Flip Monsters έχουν το AbilitFlip. Αυτά τα τέρατα έχουν ''ειδικά'' Trigger Effects τα οποία ενεργοποιούνται όταν το τέρας γίνεται face-up (από μάχη, ένα Flip Summon, ή από κάποιο Card Effect). 

*Αξίζει να σημειωθεί πως όταν ένα τέρας γίνεται Flip και ταυτόχρονα καταστρέφεται από μάχη, ΠΡΩΤΑ καταστρέφεται η κάρτα και μετά (αφότου εκτελεστεί το Damage Calculation), ενεργοποιείται το Effect του. Έτσι Card Effects όπως εκείνο του Flip Monsters "Hane-Hane" δεν μπορούν να κάνουν Target τον εαυτό τους όταν καταστρέφονται από κάποια επίθεση. 

Τα Toon Monsters έχουν το AbilitToon. Η κλασική τους ιδιότητα είναι πως μπορούν να επιτίθενται στον αντίπαλο Directly και δεν μπορούν να επιτίθενται τον γύρο που καλούνται. Eνώ ωφελούνται από την κάρτα "Toon World", πολλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς αυτή. Τα Toon Monsters ανάλογα με τις μικρές διαφορές που έχουν μεταξύ τους, μπορούν να χωριστούν σε πέντε υποκατηγορίες (Five Classes). 


Τα Spirit Monsters έχουν το AbilitSpirit. Κάθε Spirit έχει Effect το οποίο επιστρέφει στο χέρι του κατόχου του κατά το End Phase του γύρου που έγινε Normal Summon, Flip ή Special Summon (σε περίπτωση που τα Spirit Monsters μπορούν να γίνουν ΜΟΝΟ Special Summon και τα οποία είναι λίγα, αφού τα περισσότερα Spirit Monsters δεν μπορούν να γίνουν Special Summon). 
Αξίζει να σημειωθεί πως το Arcetype των "Martial Arts Spirit" (που είναι Pendulum Spirit Monsters) είναι τα μοναδικά Spirits που μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα Normal Summon και Special Summon και τα Effects τους να μπορούν να ενεργοποιούνται με αυτό τον τρόπο.

Τα Union Monsters είναι Effect Monsters με το AbilitUnion. Κάθε Union Monster έχει Effect να λειτουργεί ως Equip Card σε κάποιο τέρας ή (εφόσον έχει γίνει ήδη Equip) να μπορεί να γίνει το ίδιο Unequip και να γίνει αυτό το ίδιο Special Summon σε ένα Monster Zone. Παράλληλα, τα Union Monsters που είναι ''εξοπλισμένα'' με ένα τέρας, καταστρέφονται τα ίδια αντί για το τέρας με τα οποία είναι εξοπλισμένα.

Τα Gemini Monsters είναι Effect Monsters με το AbilitGemini. Όλα τα Gemini Monsters είναι Effect Monsters και έχουν ως κοινό στοιχείο το ότι θεωρούνται Normal Monsters μόλις καλούνται στο έδαφος ή όταν είναι στο νεκροταφείο και το ότι μπορούν να ''κερδίσουν'' τα Effects τους μόνο εφόσον γίνονται Normal Summon ενόσω είναι ήδη face-up στο έδαφος

*Κάνοντας Normal Summon ένα face-up Gemini , αυτό θεωρείται κανονικό Normal Summon (οπότε ''λειτουργεί'' όπως το κάθε Normal Summon και επομένως αυτό μπορεί να γίνει Negate από σχετικά Card Effect, δεν μπορεί ο παίκτης να κάνει δεύτερο Normal Summon στον ίδιο γύρο του κάποιο άλλο τέρας κτλ). Όμως για να γίνει Normal Summon ένα Level 5 ή μεγαλύτερο Gemini τέρας που είναι ήδη στο έδαφος, δεν χρειάζονται θυσίες.

*Card Effects που επηρεάζουν ή κάνουν Target ένα Gemini Monster (όπως Equip Spell Cards) παραμένουν το ίδιο ενεργές μετά το Normal Summon του. Αν ένα Gemini που έχει ''κερδίσει'' το Effect του γυρίζει face-down, θα θεωρείται και πάλι Normal Monster εφόσον γίνει face-up.


Η υποκατηγορία των Tuner Monsters

Τα Tuner Monsters είναι τέρατα που αναγράφουν Tuner δίπλα από το Type τους. Τα Tuner Monsters έχουν τη δυνατότητα να καλούν Synchro Monsters. Για να καλεστούν λοιπόν Synchro Monsters, χρειάζεται να συνδυαστούν Tuner Monsters μαζί με οποιαδήποτε άλλου είδους τέρατα με Levels (Synchro Materials). Παράλληλα, το σύνολο των Levels των Synchro Materials πρέπει να είναι το ίδιο με το Level του συγκεκριμένου Synchro Monster που θέλουμε να καλέσουμε. Αν είναι λοιπόν το ίδιο, απλώς στέλνουμε τα τέρατα στο νεκροταφείο και φέρνουμε το Synchro Monster. Τα Tuners μπορεί να έχουν και Card Effects (τα οποία βέβαια θα αναγράφονται στο κείμενό τους) ή και να μην έχουν (και οπότε στο κείμενό τους να αναγράφονται κάποια πράγματα για την ιστορία αυτών).


Monsters του Main Deck και του Extra Deck

Στο Main Deck κατατάσσονται τα Normal Monsters, τα Effect Monsters (με όλες τις υποκατηγορίες τους) και τα Ritual Monsters.
Στο Extra Deck κατατάσσονται τα
Fusion Monstersτα Synchro Monsters, τα Xyz Monsters και τα Link Monsters
Τα
 Tuner Monsters και τ
α Pendulum Monsters μπορούν να συμπεριληφθούν τόσο στο Main Deck, όσο και στο Extra Deck.


**Η σελίδα βασίστηκε στους επίσημους κανόνες της ΚΟΝΑΜΙ για να γράψει τα παραπάνω: https://www.yugioh-card.com/en/rulebook/

No comments:

Post a Comment

Αφήστε το σχόλιό σας εδώ

VENDORA

-->