Σε κυκλοφορία το νέο Structure Deck της ΚΟΝΑΜΙ (Sacred Beasts) - Greek Yu-Gi-Oh! Fans: Νέα-Ενημέρωση/Επεισόδια Yugioh/Άρθρα/Τουρνουά/Yugioh Store

Σε κυκλοφορία το νέο Structure Deck της ΚΟΝΑΜΙ (Sacred Beasts)

To Structure Deck "Sacred Beasts" είναι το νέο Yu-Gi-Oh! προϊόν που κυκλοφόρησε από την ΚΟΝΑΜΙ (10/07/20).

Το νέο Structure Deck επικεντρώνεται γύρω από τα 3 "Ιερά Θηρία", περιλαμβάνοντας κάρτες που τα υποστηρίζουν. Η υποστήριξη αυτή δίνει γενικά την  δυνατότητα στα "Ιερά Θηρία" να καλεστούν πιο εύκολα και να ενισχυθούν σημαντικά στην επίθεσή τους.

Η λίστα με τις κάρτες που περιλαμβάνονται στο Structure Deck "Sacred Beasts", παρουσιάζεται παρακάτω:
Card numberNameRarityCategory
SDSA-EN001"Raviel, Lord of Phantasms - Shimmering Scraper"Ultra RareEffect Monster
SDSA-EN002"Chaos Core"CommonEffect Monster
SDSA-EN003"Dark Beckoning Beast"CommonEffect Monster
SDSA-EN004"Chaos Summoning Beast"CommonEffect Monster
SDSA-EN005"Dark Summoning Beast"CommonEffect Monster
SDSA-EN006"Phantom of Chaos"CommonEffect Monster
SDSA-EN007"Phantom Skyblaster"CommonEffect Monster
SDSA-EN008"Mad Reloader"CommonEffect Monster
SDSA-EN009"Grave Squirmer"CommonEffect Monster
SDSA-EN010"Rainbow Dark Dragon"CommonEffect Monster
SDSA-EN011"Tragoedia"CommonEffect Monster
SDSA-EN012"Radian, the Multidimensional Kaiju"CommonEffect Monster
SDSA-EN013"Chaos Hunter"CommonEffect Monster
SDSA-EN014"Puppet Master"CommonEffect Monster
SDSA-EN015"Stygian Street Patrol"CommonEffect Monster
SDSA-EN016"Farfa, Malebranche of the Burning Abyss"CommonEffect Monster
SDSA-EN017"The Fabled Cerburrel"CommonEffect Tuner monster
SDSA-EN018"Danger! Chupacabra!"CommonEffect Monster
SDSA-EN019"Cerulean Skyfire"Super RareContinuous Spell Card
SDSA-EN020"Opening of the Spirit Gates"CommonContinuous Spell Card
SDSA-EN021"Fallen Paradise"CommonField Spell Card
SDSA-EN022"Phantasmal Martyrs"CommonNormal Spell Card
SDSA-EN023"Spell Chronicle"CommonContinuous Spell Card
SDSA-EN024"Terraforming"CommonNormal Spell Card
SDSA-EN025"Set Rotation"CommonQuick-Play Spell Card
SDSA-EN026"Mound of the Bound Creator"CommonField Spell Card
SDSA-EN027"One for One"CommonNormal Spell Card
SDSA-EN028"The Beginning of the End"CommonNormal Spell Card
SDSA-EN029"Pot of Desires"CommonNormal Spell Card
SDSA-EN030"Owner's Seal"CommonNormal Spell Card
SDSA-EN031"Field Barrier"CommonContinuous Spell Card
SDSA-EN032"Swords of Concealing Light"CommonContinuous Spell Card
SDSA-EN033"Mystical Space Typhoon"CommonQuick-Play Spell Card
SDSA-EN034"Hyper Blaze"Super RareContinuous Trap Card
SDSA-EN035"Awakening of the Sacred Beasts"CommonContinuous Trap Card
SDSA-EN036"Escape from the Dark Dimension"CommonContinuous Trap Card
SDSA-EN037"Shapesister"CommonContinuous Trap Card
SDSA-EN038"Imperial Custom"CommonContinuous Trap Card
SDSA-EN039"Mistake"CommonContinuous Trap Card
SDSA-EN040"Dark Factory of More Production"CommonContinuous Trap Card
SDSA-EN041"Phantasm Emperor Trilojig"CommonEffect Fusion Monster
SDSA-EN042"Uria, Lord of Searing Flames"Ultra RareEffect Monster
SDSA-EN043"Hamon, Lord of Striking Thunder"Ultra RareEffect Monster
SDSA-EN044"Raviel, Lord of Phantasms"Ultra RareEffect Monster
SDSA-EN045"Armityle the Chaos Phantasm"Ultra RareEffect Fusion Monster
SDSA-EN046"Dimension Fusion Destruction"Super RareNormal Spell Card
SDSA-EN047"Phantasmal Martyr Token"CommonToken
SDSA-EN048"Phantasm Token"CommonToken

No comments:

Post a Comment

Αφήστε το σχόλιό σας εδώ

VENDORA

-->