Σε κυκλοφορία τα νέα Structure Deck της ΚΟΝΑΜΙ (Egyptian God Deck: Slifer the Sky Dragon/Egyptian God Deck: Obelisk the Tormentor) - Greek Yu-Gi-Oh! Fans: Νέα-Ενημέρωση/Επεισόδια Yugioh/Άρθρα/Τουρνουά/Yugioh Store

Σε κυκλοφορία τα νέα Structure Deck της ΚΟΝΑΜΙ (Egyptian God Deck: Slifer the Sky Dragon/Egyptian God Deck: Obelisk the Tormentor)

Tα Egyptian God Deck των Slifer και Obelisk είναι τα νέα Yu-Gi-Oh! προϊόντα που κυκλοφόρησαν από την ΚΟΝΑΜΙ (18/06/21).


Το κάθε Structure Deck περιλαμβάνει, σε γενικές γραμμές, κάρτες που υποστηρίζουν και ενισχύουν τον ανίστοιχο Αιγύπτιο Θεό με τον οποίο σχετίζεται το καθένα. Αξίζει εδώ να σημειωθεί η επανέκδοση της αρκετά δημοφιλούς κάρτας ''Harpie's Feather Duster'', η οποία περιλαμβάνεται και στα δύο Structure Deck!


Η λίστα με τις κάρτες που περιλαμβάνονται και στα 2 Egyptian God Deck, παρουσιάζεται παρακάτω:
Card numberNameRarityCategoryQty
EGO1-EN001"Obelisk the Tormentor"Ultra RareEffect Monster1
EGO1-EN002"Soul Crossing"Ultra RareQuick-Play Spell Card1
EGO1-EN003"Fist of Fate"Ultra RareQuick-Play Spell Card1
EGO1-EN004"Divine Evolution"Ultra RareNormal Spell Card1
EGO1-EN005"Level Resist Wall"Super RareNormal Trap Card1
EGO1-EN006"Angel O1"Super RareEffect Monster1
EGO1-EN007"Nimble Momonga"CommonEffect Monster3
EGO1-EN008"Bazoo the Soul-Eater"CommonEffect Monster1
EGO1-EN009"Cyber Dragon"CommonEffect Monster1
EGO1-EN010"Hardened Armed Dragon"CommonEffect Monster1
EGO1-EN011"Super-Nimble Mega Hamster"CommonFlip monster1
EGO1-EN012"Evilswarm Mandragora"CommonEffect Monster1
EGO1-EN013"Photon Sabre Tiger"CommonEffect Monster2
EGO1-EN014"Evilswarm Salamandra"CommonEffect Monster1
EGO1-EN015"Ra's Disciple"CommonEffect Monster3
EGO1-EN016"Unmasked Dragon"CommonEffect Monster1
EGO1-EN017"Mare Mare"Super RareEffect Tuner monster1
EGO1-EN018"Nimble Beaver"CommonEffect Monster1
EGO1-EN019"Condemned Witch"CommonEffect Monster1
EGO1-EN020"Gizmek Uka, the Festive Fox of Fecundity"CommonEffect Monster1
EGO1-EN021"Gizmek Makami, the Ferocious Fanged Fortress"CommonEffect Monster1
EGO1-EN022"Harpie's Feather Duster"Super RareNormal Spell Card1
EGO1-EN023"Brain Control"CommonNormal Spell Card1
EGO1-EN024"Monster Reborn"CommonNormal Spell Card1
EGO1-EN025"Different Dimension Capsule"CommonNormal Spell Card1
EGO1-EN026"Pot of Avarice"CommonNormal Spell Card1
EGO1-EN027"Double Summon"CommonNormal Spell Card1
EGO1-EN028"Forbidden Chalice"CommonQuick-Play Spell Card1
EGO1-EN029"Forbidden Lance"CommonQuick-Play Spell Card1
EGO1-EN030"Forbidden Dress"CommonQuick-Play Spell Card1
EGO1-EN031"Supply Squad"CommonContinuous Spell Card1
EGO1-EN032"The Monarchs Stormforth"CommonQuick-Play Spell Card1
EGO1-EN033"Call of the Haunted"CommonContinuous Trap Card1
EGO1-EN034"Cloning"CommonNormal Trap Card1
EGO1-EN035"Drowning Mirror Force"CommonNormal Trap Card1
Card number
Name
RarityCategoryQty
EGS1-EN001"Slifer the Sky Dragon"Ultra RareEffect Monster1
EGS1-EN002"Soul Crossing"Ultra RareQuick-Play Spell Card1
EGS1-EN003"Thunderforce Attack"Ultra RareQuick-Play Spell Card1
EGS1-EN004"Ultimate Divine-Beast"Super RareContinuous Trap Card1
EGS1-EN005"Millennium Seeker"Ultra RareEffect Monster1
EGS1-EN006"Tellus the Little Angel"Super RareEffect Monster1
EGS1-EN007"Breaker the Magical Warrior"CommonEffect Monster1
EGS1-EN008"Beast King Barbaros"CommonEffect Monster1
EGS1-EN009"Nine-Tailed Fox"CommonEffect Monster1
EGS1-EN010"Phantom Skyblaster"CommonEffect Monster1
EGS1-EN011"Card Guard"CommonEffect Monster1
EGS1-EN012"Caligo Claw Crow"CommonEffect Monster1
EGS1-EN013"Electromagnetic Turtle"CommonEffect Monster1
EGS1-EN014"Breaker the Dark Magical Warrior"CommonEffect Monster1
EGS1-EN015"Scapeghost"CommonFlip Tuner monster1
EGS1-EN016"Ahrima, the Wicked Warden"CommonEffect Monster3
EGS1-EN017"Duke Shade, the Sinister Shadow Lord"CommonEffect Monster1
EGS1-EN018"Clock Wyvern"CommonEffect Monster1
EGS1-EN019"Tenyi Spirit - Vishuda"CommonEffect Monster1
EGS1-EN020"Reactor Slime"Super RareEffect Monster1
EGS1-EN021"Swords of Revealing Light"CommonNormal Spell Card1
EGS1-EN022"Harpie's Feather Duster"Super RareNormal Spell Card1
EGS1-EN023"Monster Reborn"CommonNormal Spell Card1
EGS1-EN024"Book of Moon"CommonQuick-Play Spell Card1
EGS1-EN025"Enemy Controller"CommonQuick-Play Spell Card1
EGS1-EN026"Pot of Avarice"CommonNormal Spell Card1
EGS1-EN027"March of the Monarchs"CommonContinuous Spell Card1
EGS1-EN028"Supply Squad"CommonContinuous Spell Card1
EGS1-EN029"Card Advance"CommonNormal Spell Card1
EGS1-EN030"The True Name"CommonNormal Spell Card1
EGS1-EN031"One-Time Passcode"CommonNormal Spell Card1
EGS1-EN032"Lair of Darkness"CommonField Spell Card1
EGS1-EN033"Draw of Fate"CommonNormal Spell Card1
EGS1-EN034"Mirror Force"CommonNormal Trap Card1
EGS1-EN035"Reckless Greed"CommonNormal Trap Card1
EGS1-EN036"Metal Reflect Slime"CommonContinuous Trap Card1
EGS1-EN037"The Golden Apples"CommonNormal Trap Card1
EGS1-EN038"Back to the Front"CommonNormal Trap Card1

No comments:

Post a Comment

Αφήστε το σχόλιό σας εδώ

VENDORA

-->