Σε κυκλοφορία η νέα συλλογή της ΚΟΝΑΜΙ (Legendary Duelists: Duels from the Deep) - Greek Yu-Gi-Oh! Fans: Νέα-Ενημέρωση/Επεισόδια Yugioh/Άρθρα/Τουρνουά/Yugioh Store

Σε κυκλοφορία η νέα συλλογή της ΚΟΝΑΜΙ (Legendary Duelists: Duels from the Deep)


Το "Legendary Duelists: Duels from the Deep" είναι η νέα συλλογή Yu-Gi-Oh! (Booster Pack) που μόλις κυκλοφόρησε από την ΚΟΝΑΜΙ (16/06/22).


Η συλλογή περιλαμβάνει κυρίως κάρτες που υποστηρίζουν γενικά τα ''WATER'' Deck, όπως και κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν από τους Mako TsunamiReginald Kastle/NashRyoga Kamishiro και Skye Zaizen.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί η επανεμφάνιση σε αυτή τη συλλογή της αρκετά ισχυρής κάρτας, 
"Forbidden Droplet", όπως και η εμφάνιση της κάρτας "Number 101: Silent Honor ARK" σε ''Ghost Rare''.

Η λίστα με τις κάρτες που περιλαμβάνονται στη συλλογή "
Legendary Duelists: Duels from the Deep"" παρουσιάζεται 
παρακάτω:
Card numberNameRarityCategory
LED9-EN000"Number 101: Silent Honor ARK"Ghost RareEffect Xyz Monster
LED9-EN001"Abyss Shark"Ultra RareEffect Monster
LED9-EN002"Crystal Shark"Super RareEffect Monster
LED9-EN003"N.As.H. Knight"Super RareEffect Xyz Monster
LED9-EN004"CXyz N.As.Ch. Knight"Super RareEffect Xyz Monster
LED9-EN005"Barian's Chaos Draw"Super RareNormal Spell Card
LED9-EN006"Seventh Ascension"Ultra RareNormal Spell Card
LED9-EN007"Seventh Eternity"RareContinuous Trap Card
LED9-EN008"Silent Angler"CommonEffect Monster
LED9-EN009"Xyz Remora"CommonEffect Monster
LED9-EN010"Number C101: Silent Honor DARK"CommonEffect Xyz Monster
LED9-EN011"Bahamut Shark"RareEffect Xyz Monster
LED9-EN012"Full Armored Black Ray Lancer"CommonEffect Xyz Monster
LED9-EN013"Number 71: Rebarian Shark"CommonEffect Xyz Monster
LED9-EN014"Rank-Up-Magic - The Seventh One"CommonNormal Spell Card
LED9-EN015"Rank-Up-Magic Quick Chaos"CommonQuick-Play Spell Card
LED9-EN016"Mega Fortress Whale"Ultra RareEffect Monster
LED9-EN017"Ocean Dragon Lord - Kairyu-Shin"Ultra RareEffect Monster
LED9-EN018"Doom Kraken"Super RareEffect Monster
LED9-EN019"Electric Jellyfish"Super RareEffect Monster
LED9-EN020"Fish Sonar"Ultra RareNormal Spell Card
LED9-EN021"Sea Stealth II"RareContinuous Spell Card
LED9-EN022"Kairyu-Shin's Dark Reef"RareNormal Trap Card
LED9-EN023"The Legendary Fisherman"CommonEffect Monster
LED9-EN024"The Legendary Fisherman II"CommonEffect Monster
LED9-EN025"The Legendary Fisherman III"CommonEffect Monster
LED9-EN026"Citadel Whale"CommonEffect Monster
LED9-EN027"Rage of Kairyu-Shin"CommonQuick-Play Spell Card
LED9-EN028"Fury of Kairyu-Shin"CommonNormal Spell Card
LED9-EN029"Torrential Tribute"CommonNormal Trap Card
LED9-EN030"Sea Stealth Attack"CommonContinuous Trap Card
LED9-EN031"Marincess Springirl"Super RareEffect Monster
LED9-EN032"Marincess Sleepy Maiden"RareEffect Monster
LED9-EN033"Marincess Coral Triangle"Ultra RareEffect Link Monster
LED9-EN034"Marincess Aqua Argonaut"Ultra RareEffect Link Monster
LED9-EN035"Marincess Dive"Ultra RareNormal Spell Card
LED9-EN036"Marincess Circulation"RareNormal Trap Card
LED9-EN037"Marincess Bubble Ring"RareNormal Trap Card
LED9-EN038"Marincess Sea Horse"CommonEffect Monster
LED9-EN039"Marincess Pascalus"CommonEffect Monster
LED9-EN040"Marincess Sea Angel"CommonEffect Link Monster
LED9-EN041"Marincess Coral Anemone"RareEffect Link Monster
LED9-EN042"Marincess Crystal Heart"CommonEffect Link Monster
LED9-EN043"Marincess Wonder Heart"CommonEffect Link Monster
LED9-EN044"Marincess Battle Ocean"CommonField Spell Card
LED9-EN045"Marincess Wave"CommonNormal Trap Card
LED9-EN046"Frostosaurus"CommonNormal Monster
LED9-EN047"Levia-Dragon - Daedalus"RareEffect Monster
LED9-EN048"Cyber Shark"CommonEffect Monster
LED9-EN049"Double Fin Shark"RareEffect Monster
LED9-EN050"Saber Shark"CommonEffect Monster
LED9-EN051"Marincess Blue Tang"CommonEffect Monster
LED9-EN052"Buzzsaw Shark"CommonEffect Monster
LED9-EN053"Number 106: Giant Hand"Super RareEffect Xyz Monster
LED9-EN054"Marincess Marbled Rock"CommonEffect Link Monster
LED9-EN055"Lemuria, the Forgotten City"CommonField Spell Card
LED9-EN056"Forbidden Droplet"Ultra RareQuick-Play Spell Card

No comments:

Post a Comment

Αφήστε το σχόλιό σας εδώ

VENDORA

-->