Σε κυκλοφορία η νέα συλλογή της ΚΟΝΑΜΙ (Power Of The Elements) - Greek Yu-Gi-Oh! Fans: Νέα-Ενημέρωση/Επεισόδια Yugioh/Άρθρα/Τουρνουά/Yugioh Store

Σε κυκλοφορία η νέα συλλογή της ΚΟΝΑΜΙ (Power Of The Elements)


Το "Power Of The Elements" είναι η νέα συλλογή Yu-Gi-Oh! (Booster Pack) που μόλις κυκλοφόρησε από την ΚΟΝΑΜΙ (04/08/22).


Η καινούργια συλλογή περιλαμβάνει κάρτες υποστήριξης για πολλά Archetypes όπως αυτά των "Elemental HERO", "HERO", "Neos", "Neo-Spacian", "Gem-Knight", "Rose", "Fusion", "Melodious", "Exosister", "Krawler", "P.U.N.K.", "Gunkan", "Mathmech", "Attraction", "Springans", "Therion", "Icejade", "Branded, "Dogmatika", "Scareclaw", "Rikka", "Vendread", "Charmer", "Melffy"Wingman", "Mokey Mokey" και "Morphtronic".
Παράλληλα εμφανίζονται και τέσσερα νέα Archetypes ("Vernusylph", 
"Ghoti""Spright" και "Tearlaments").

Η λίστα με τις κάρτες που περιλαμβάνονται στη συλλογή "Power Of The Elements
" παρουσιάζεται 
παρακάτω:
Card numberNameRarityCategory
POTE-EN000"Ghoti of the Deep Beyond"Secret RareEffect Synchro Monster
POTE-EN001"Elemental HERO Spirit of Neos"Super RareEffect Monster
POTE-EN002"Cross Keeper"CommonEffect Monster
POTE-EN003"Spright Blue"Secret RareEffect Monster
POTE-EN004"Spright Jet"Super RareEffect Monster
POTE-EN005"Spright Pixies"CommonEffect Monster
POTE-EN006"Spright Red"CommonEffect Monster
POTE-EN007"Spright Carrot"CommonEffect Monster
POTE-EN008"Therion "Empress" Alasia"Super RareEffect Monster
POTE-EN009"Therion Irregular"Ultra RareEffect Monster
POTE-EN010"Icejade Creation Aegirocassis"CommonEffect Tuner monster
POTE-EN011"Albaz the Ashen"Super RareEffect Monster
POTE-EN012"Tearlaments Merrli"CommonEffect Monster
POTE-EN013"Tearlaments Havnis"CommonEffect Monster
POTE-EN014"Tearlaments Scheiren"Super RareEffect Monster
POTE-EN015"Tearlaments Reinoheart"Ultra RareEffect Monster
POTE-EN016"Vernusylph of the Flourishing Hills"Ultra RareEffect Monster
POTE-EN017"Vernusylph of the Awakening Forests"Super RareEffect Monster
POTE-EN018"Vernusylph of the Flowering Fields"CommonEffect Monster
POTE-EN019"Vernusylph of the Thawing Mountains"CommonEffect Monster
POTE-EN020"Gem-Knight Quartz"Super RareEffect Monster
POTE-EN021"Brilliant Rose"CommonEffect Monster
POTE-EN022"Melffy Wally"CommonEffect Monster
POTE-EN023"Melffy Pinny"CommonEffect Tuner monster
POTE-EN024"Scar of the Vendread"CommonEffect Monster
POTE-EN025"Exosister Martha"Secret Rare
Starlight Rare
Effect Monster
POTE-EN026"Gunkan Suship Shari Red"CommonEffect Monster
POTE-EN027"Rikka Princess"CommonEffect Monster
POTE-EN028"Mathmech Circular"Super RareEffect Monster
POTE-EN029"Krawler Soma"CommonEffect Monster
POTE-EN030"Mokey Mokey Adrift"CommonEffect Monster
POTE-EN031"Kurikara Divincarnate"Secret Rare
Starlight Rare
Effect Monster
POTE-EN032"Aussa the Earth Channeler"Ultra Rare
Starlight Rare
Effect Monster
POTE-EN033"Grandtusk Dragon"Super RareEffect Monster
POTE-EN034"Eka the Flame Buddy"Super RareEffect Monster
POTE-EN035"Propa Gandake"CommonEffect Monster
POTE-EN036"Cartorhyn the Hidden Gem of the Seafront"CommonEffect Monster
POTE-EN037"Emperor Tanuki's Critter Count"Super Rare
Starlight Rare
Effect Monster
POTE-EN038"Nightmell the Dark Bonder"CommonEffect Monster
POTE-EN039"Hydralander Orbit"CommonEffect Monster
POTE-EN040"Vendread Scavenger"Super RareEffect Ritual Monster
POTE-EN041"Elemental HERO Shining Neos Wingman"Ultra RareEffect Fusion Monster
POTE-EN042"Tearlaments Kitkallos"Ultra RareEffect Fusion Monster
POTE-EN043"Tearlaments Kaleido-Heart"Secret RareEffect Fusion Monster
POTE-EN044"Gem-Knight Lady Rose Diamond"Super RareEffect Fusion Monster
POTE-EN045"Merry Melffys"CommonEffect Synchro Monster
POTE-EN046"P.U.N.K. Jam Dragon Drive"Super RareEffect Synchro Monster
POTE-EN047"Gigantic Spright"Ultra RareEffect Xyz Monster
POTE-EN048"Ashura King"Secret RareEffect Xyz Monster
POTE-EN049"Spright Elf"Ultra RareEffect Link Monster
POTE-EN050"Scareclaw Light-Heart"Ultra RareEffect Link Monster
POTE-EN051"EN - Engage Neo Space"Super RareNormal Spell Card
POTE-EN052"Instant Contact"Secret RareNormal Spell Card
POTE-EN053"EN Wave"Super RareContinuous Spell Card
POTE-EN054"Over Fusion"CommonQuick-Play Spell Card
POTE-EN055"Spright Starter"Ultra RareQuick-Play Spell Card
POTE-EN056"Spright Gamma Burst"CommonQuick-Play Spell Card
POTE-EN057"Spright Smashers"CommonQuick-Play Spell Card
POTE-EN058"Branded in Central Dogmatika"CommonContinuous Spell Card
POTE-EN059"Scareclaw Straddle"Super RareQuick-Play Spell Card
POTE-EN060"Primitive Planet Perlereino"Secret RareField Spell Card
POTE-EN061"Vernusylph Corolla"Super RareContinuous Spell Card
POTE-EN062"Scatter Fusion"Super RareContinuous Spell Card
POTE-EN063"Melffy Staring Contest"Super RareContinuous Spell Card
POTE-EN064"Ravenous Vendread"CommonRitual Spell Card
POTE-EN065"P.U.N.K. Jam Extreme Session"Super RareField Spell Card
POTE-EN066"Rikka Konkon"Super RareField Spell Card
POTE-EN067"Ultimate Slayer"Secret RareNormal Spell Card
POTE-EN068"Digit Jamming"CommonContinuous Spell Card
POTE-EN069"Favorite Contact"Ultra RareNormal Trap Card
POTE-EN070"Branded Expulsion"CommonNormal Trap Card
POTE-EN071"Tearlaments Metanoise"CommonNormal Trap Card
POTE-EN072"Tearlaments Sulliek"CommonContinuous Trap Card
POTE-EN073"Tearlaments Cryme"CommonCounter Trap Card
POTE-EN074"Vernusylph and the Changing Season"CommonNormal Trap Card
POTE-EN075"Vernusylph and the Flower Buds"CommonNormal Trap Card
POTE-EN076"Exosister Returnia"Super RareNormal Trap Card
POTE-EN077"Amaze Attraction Thrill Train"CommonNormal Trap Card
POTE-EN078"Terrors of the Overrroot"CommonNormal Trap Card
POTE-EN079"Draco-Utopian Aura"Secret RareCounter Trap Card
POTE-EN080"Double Dust Tornado Twins"CommonNormal Trap Card
POTE-EN081"Vanguard of the Underground Emperor"CommonEffect Monster
POTE-EN082"Garura, Wings of Resonant Life"Ultra RareEffect Fusion Monster
POTE-EN083"Pitknight Earlie"CommonEffect Link Monster
POTE-EN084"Moray of Avarice"Ultra RareNormal Spell Card
POTE-EN085"Mimesis Elephant"CommonNormal Trap Card
POTE-EN086"Paces, Light of the Ghoti"Ultra RareEffect Tuner monster
POTE-EN087"Shif, Fairy of the Ghoti"Super RareEffect Tuner monster
POTE-EN088"Eanoc, Sentry of the Ghoti"CommonEffect Monster
POTE-EN089"Askaan, the Bicorned Ghoti"CommonEffect Synchro Monster
POTE-EN090"The Most Distant, Deepest Depths"CommonField Spell Card
POTE-EN091"Ghoti Chain"CommonNormal Trap Card
POTE-EN092"Loris, Lady of Lament"Super RareEffect Monster
POTE-EN093"Morphtronic Telefon"CommonEffect Tuner monster
POTE-EN094"Gadget Gamer"CommonEffect Monster
POTE-EN095"Morphtronic Scannen"CommonEffect Tuner monster
POTE-EN096"Morphtronic Earfon"CommonEffect Synchro Monster
POTE-EN097"Power Tool Braver Dragon"Super RareEffect Synchro Monster
POTE-EN098"Morphtronic Converter"CommonNormal Spell Card
POTE-EN099"Life Extreme"CommonEquip Spell Card
POTE-EN100"Destiny HERO - Destroyer Phoenix Enforcer"Starlight RareEffect Fusion Monster

No comments:

Post a Comment

Αφήστε το σχόλιό σας εδώ

VENDORA

-->