5# ΚΑΝΟΝΕΣ YUGIOH!: Τα είδη των Spells/Traps καρτών και ο τρόπο παιξίματός τους - Greek Yu-Gi-Oh! Fans: Νέα-Ενημέρωση/Επεισόδια Yugioh/Άρθρα/Τουρνουά/Yugioh Store

5# ΚΑΝΟΝΕΣ YUGIOH!: Τα είδη των Spells/Traps καρτών και ο τρόπο παιξίματός τους

5# ΚΑΝΟΝΕΣ YUGIOH!: Τα είδη των Spells/Traps καρτών και ο τρόπο παιξίματός τους 
Στο προηγούμενο άρθρο είχαμε δει τα βασικά χαρακτηριστικά που αφορούσαν τις ''Spells'' και τις ''Traps'' κάρτες (Card Name,Type, Icon, Card Number και Card Description).

Εδώ λοιπόν τώρα θα δούμε πιο αναλυτικά τα είδη των Spells/Traps καρτών και τον τρόπο παιξίματός τους!


Τα βασικά χαρακτηριστικά των Spells και Traps ως προς τον τρόπο παιξίματός τους

Οι Spells χωρίζονται σε 6 κατηγορίες, τις Normal SpellsContinuous Spells, Equip SpellsQuick-Play SpellsField Spells και Ritual Spells

Η κατηγοριοποίηση αυτή υποδηλώνει την γενική ιδιότητα που θα έχει η Spell της εκάστοτε κατηγορίας, όπως και τον τρόπο που πρέπει να παιχτεί από τον μονομάχο. 
-Η κατηγορία που ανήκει κάθε Spell, δηλώνεται από το αντίστοιχο σύμβολο που αυτή έχει (ή δεν έχει) και το οποίο είναι 
ακριβώς κάτω από τον χρωματιστό κύκλο που δηλώνει το Type της Spell και δίπλα από την αναφορά σε παρένθεση αυτής της κάρτας ως Spell.

-Κάθε Spell μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα (χωρίς δηλαδή να γίνει πρώτα Set) και μόνο στον γύρο του παίκτη. Μόνη εξαίρεση αποτελούν οι Quick-Play Spells, οι οποίες έχουν την ιδιότητα να ενεργοποιούνται και στον γύρο του αντιπάλου. 

-Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως ο παίκτης που κάνει Set κάποια από τις Spells του, μπορεί να τις ενεργοποιήσει στον ίδιο γύρο, με εξαίρεση τις Quick-Play Spells του, οι οποίες αν γίνουν Set από τον παίκτη, αυτές δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν στον ίδιο γύρο. 


Οι Traps χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, τις Normal TrapsContinuous Traps  και Counter Traps,

-Η κατηγοριοποίηση αυτή υποδηλώνει την γενική ιδιότητα που θα έχει η Trap της εκάστοτε κατηγορίας, όπως και τον τρόπο που πρέπει να παιχτεί από τον μονομάχο.
-Η κατηγορία που ανήκει κάθε Trap, δηλώνεται από το αντίστοιχο σύμβολο που αυτή έχει (ή δεν έχει) και το οποίο είναι ακριβώς κάτω από τον χρωματιστό κύκλο που δηλώνει το Type της Trap και δίπλα από την αναφορά σε παρένθεση αυτής της κάρτας ως Trap.

-Οι Traps δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν άμεσα και πρέπει να γίνουν πρώτα Set από τον παίκτη. Καμία Trap δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί στον ίδιο γύρο που έγινε Set. Αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί από όταν ξεκινάει ο γύρος του αντιπάλου και ύστερα.Ανάλυση των βασικών κατηγοριών των Spells και των Traps και του τρόπου παιξίματός τους

-Οι Normal Spells δεν έχουν κανένα σύμβολο και δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη ιδιότητα.
Οι ικανότητες των Normal Spells αναφέρονται στο κείμενό τους
 (Card Description). Έτσι λοιπόν, όσον αφορά την Normal SpellRaigeki, όταν αυτή ενεργοποιηθεί θα καταστρέψει όλα τα τέρατα του αντιπάλου.


-Οι Continuous Spells έχουν το σύμβολο του απείρου και έχουν την ιδιότητα να μένουν παντοτινά στο έδαφος ενεργοποιημένες. Φεύγουν λοιπόν από το έδαφος, μόνο εφόσον καταστραφούν εξαιτίας της ιδιότητας κάποιας κάρτας.
Οι ικανότητες των Continuous Spells αναφέρονται στο κείμενό τους (Card Description). Έτσι λοιπόν, όσον αφορά την Continuous SpellSpell Absorption, αφότου αυτή ενεργοποιηθεί και παραμένει ενεργοποιημένη στο έδαφος, ο παίκτης θα κερδίζει 500 Πόντους Ζωής κάθε φορά που ενεργοποιείται κάποια Spell στο παιχνίδι.


Γ) Equip Spells

-Οι Equip Spells έχουν το σύμβολο ενός σταυρού και έχουν την ιδιότητα να συνδυάζονται με Μοnsters και να μένουν Face-Up όσο είναι εξοπλισμένες με αυτά. Εφόσον το τέρας, με το οποίο είναι εξοπλισμένο η Equip Spell καταστραφεί, γυρίσει Face-Down ή γίνει Remove από το έδαφος, τότε η Equip Spell καταστρέφεται. 

Οι ικανότητες των Equip Spells αναφέρονται στο κείμενό τους (Card Description). Έτσι λοιπόν, όσον αφορά την Equip SpellDragon Treasure, όταν αυτή ενεργοποιηθεί και εξοπλίσει ένα Dragon Type τέρας (όπως είναι ο Blue-Eyes White Dragon), τότε αυτό θα είναι ενισχυμένο με 300 Πόντους Επίθεσης και 300 Πόντους Άμυνας, για όσο καιρό η κάρτα Dragon Treasure είναι εξοπλισμένη με αυτό.


Δ) Quick-Play Spells

-Οι Quick-Play Spells έχουν το σύμβολο ενός κεραυνού και έχουν την ιδιότητα να ενεργοποιούνται και στον γύρο του αντιπάλου (κάτι που δεν μπορούν να κάνουν οι άλλες Spells).

Οι ικανότητες των Quick-Play Spells αναφέρονται στο κείμενό τους (Card Description). Έτσι λοιπόν, όσον αφορά την Quick-Play Spell, Mystical Space Typhoon, όταν αυτή ενεργοποιηθεί (στο γύρο του παίκτη ή του αντιπάλου του), θα καταστρέψει μια Spell/Trap στο έδαφος.


Ε) Field Spells 

-Οι Field Spells έχουν το σύμβολο ενός ανεμολόγιου ναυτικού χάρτη και έχουν την ιδιότητα να επηρεάζουν το ''έδαφος'' της αρένας της μονομαχίας και έτσι να μένουν παντοτινά ενεργοποιημένες, θεωρούμενες πλέον ως ''κομμάτι'' αυτής. Φεύγουν λοιπόν από το έδαφος, μόνο εφόσον καταστραφούν εξαιτίας της ιδιότητας κάποιας κάρτας.

Οι ικανότητες των Field Spells αναφέρονται στο κείμενό τους (Card Description). Έτσι λοιπόν, όσον αφορά την Field Spell. Gaia Power, όταν αυτή ενεργοποιηθεί, θα προσθέτει 500 Πόντους Επίθεσης και θα αφαιρεί 400 Πόντους Άμυνας σε όλα τα τέρατα στο έδαφος που έχουν Attribute EARTH (ένα τέρας για παράδειγμα που επηρεάζεται από αυτή, είναι το τέρας Goblin Attack Force).


ΣΤ) Ritual Spells

-Οι Ritual Spells έχουν το σύμβολο ενός δισκοπότηρου με μία φλόγα και έχουν την ιδιότητα να καλούν Ritual Monsters.

Οι ικανότητες των Ritual Spells αναφέρονται στο κείμενό τους (Card Description). Έτσι λοιπόν, όσον αφορά την Ritual SpellBlack Luster Ritual, όταν αυτή ενεργοποιηθεί, αφού o παίκτης στείλει από το χέρι του ή/και το έδαφός του τέρατα των οποίων το Level είναι συνολικά 8 ή παραπάνω, θα καλέσει από το χέρι του τον Black Luster Soldier.


-Οι Normal Trapsδεν έχουν κανένα σύμβολο και δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη ιδιότητα.
Οι ικανότητες των Normal Traps αναφέρονται στο κείμενό τους (Card Description). Έτσι λοιπόν, όσον αφορά την Normal TrapMirror Force, όταν κάποιο τέρας του αντιπάλου κάνει Attack, τότε ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει την κάρτα Mirror Force και έτσι να καταστρέψει όλα τα τέρατα του αντιπάλου που είναι σε θέση Επίθεσης.


Η) Continuous Traps

-Οι Continuous Traps έχουν το σύμβολο του απείρου και έχουν την ιδιότητα να μένουν παντοτινά στο έδαφος ενεργοποιημένες. Φεύγουν λοιπόν από το έδαφος, μόνο εφόσον καταστραφούν εξαιτίας της ιδιότητας κάποιας κάρτας.

Οι ικανότητες των Continuous Traps αναφέρονται στο κείμενό τους (Card Description). Έτσι λοιπόν, όσον αφορά την Continuous TrapRoyal Decree, όταν αυτή ενεργοποιηθεί, θα απενεργοποιούνται πλέον όλες οι ιδιότητες των άλλων Trap στο έδαφος (έτσι για παράδειγμα, αν ο αντίπαλος σε μια επίθεση του παίκτη, ενεργοποιήσει την κάρτα Mirror Force, ενώ η κάρτα Royal Decree είναι ήδη ενεργοποιημένη, οι ικανότητες της κάρτας Mirror Force δεν θα ισχύσουν και τα επιθετικά τέρατα του παίκτη δεν θα καταστραφούν). 


Θ)Counter Traps

-Οι Counter Traps έχουν το σύμβολο ενός βέλους που στρέφεται προς τα αριστερά (προς εμάς) και έχουν συνήθως την ιδιότητα να απενεργοποιούν τα Effects άλλων καρτών όταν αυτές ενεργοποιούνται.

Οι ικανότητες των Counter Traps αναφέρονται στο κείμενό τους (Card Description). Έτσι λοιπόν, όσον αφορά την Counter TrapSeven Tools Of The Bandit, αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο για να ακυρώσει την ενεργοποίηση μιας άλλης Trap στο παιχνίδι και εφόσον ο παίκτης πληρώσει 1000 Πόντους Ζωής (έτσι για παράδειγμα, αν ο αντίπαλος σε μια επίθεση του παίκτη, ενεργοποιήσει την κάρτα Mirror Force, ο παίκτης, εφόσον έχει ήδη την κάρτα Seven Tools Of The Bandit στο έδαφος, μπορεί να ''απαντήσει'' στην ενεργοποίηση της κάρτας Mirror Force, ενεργοποιώντας την κάρτα Seven Tools Of The Bandit και έτσι να την ακυρώσει). *Είδαμε λοιπόν εδώ τα βασικά είδη των Spells/Traps καρτών και τον τρόπο παιξίματός τους.
Σε επόμενο άρθρο θα ολοκληρώσουμε τα άρθρα σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των Monsters, Spells και Traps, αναφέροντας και αναλύοντας πιο ειδικά τις κατηγορίες που ανήκουν τα Effect των Monsters ανάλογα με τον τρόπο που αυτά τα ενεργοποιούν (Continuous Effects - Ignition Effects - Quick Effects - Trigger Effects).


**Η σελίδα βασίστηκε στους επίσημους κανόνες της ΚΟΝΑΜΙ για να γράψει τα παραπάνω: https://www.yugioh-card.com/en/rulebook/

No comments:

Post a Comment

Αφήστε το σχόλιό σας εδώ

VENDORA

-->