7# ΚΑΝΟΝΕΣ YUGIOH!: Η δομή ενός γύρου (Draw Phase - Standby Phase - Main Phase 1 κτλ) - Greek Yu-Gi-Oh! Fans: Νέα-Ενημέρωση/Επεισόδια Yugioh/Άρθρα/Τουρνουά/Yugioh Store

7# ΚΑΝΟΝΕΣ YUGIOH!: Η δομή ενός γύρου (Draw Phase - Standby Phase - Main Phase 1 κτλ)

 7# ΚΑΝΟΝΕΣ YUGIOH!: Η δομή ενός γύρου (Draw Phase - Standby Phase - Main Phase 1 κτλ)

Στο προηγούμενο άρθρο είδαμε τις κατηγορίες που ανήκουν τα Effect των Monsters ανάλογα με τον τρόπο που αυτά τα ενεργοποιούν και τις αναλύσαμε. Εδώ θα δώσουμε βάση στον γύρο και στις φάσεις που τον αποτελούν, αναλύοντας την καθεμία.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις φάσεις ενός γύρου και τις λεπτομέρειές του, αφού κάθε φάση μάς υποχρεώνει να κάνουμε συγκεκριμένες ενέργειες, ενώ παράλληλα μπορεί να υπάρχουν κάρτες που αναγκαστικά ενεργοποιούνται σε συγκεκριμένη φάση του γύρου ή/και μπορεί να έχουν ιδιότητες που να σχετίζονται με αυτή.

Σχεδιάγραμμα με τις φάσεις ενός γύρου (κατά σειρά προτεραιότητας)Ανάλυση των φάσεων ενός γύρου

Α) DRAW PHASE

Το "Draw Phase" είναι η πρώτη φάση του γύρου ενός παίκτη. Σε αυτή τη φάση, ο παίκτης του γύρου, πάντα τραβάει μια κάρτα από την κορυφή της τράπουλας του, εκτός από την περίπτωση μονάχα που αυτός παίζει πρώτος και οπότε δεν επιτρέπεται να τραβήξει κάρτα τότεΑφού ο παίκτης τραβήξει, μπορούν να ενεργοποιηθούν Trap κάρτες ή Quick-Play Spells κάρτες, ΠΡΙΝ ο παίκτης προχωρήσει στο "Standby Phase". 


Βασικές Ενέργειες στο Draw Phase

-Ο παίκτης τραβάει μια κάρτα (εκτός αν είναι στον πρώτο γύρο).


Πιθανές Ενέργειες στο Draw Phase

-Ο παίκτης ενεργοποιεί Trap κάρτες ή/και Quick-Play Spell κάρτες.   

 

Β)STANDBY PHASE

Το "Stanby Phase" είναι η δεύτερη φάση του γύρου ενός παίκτη. Αυτή η φάση, μπορούμε να πούμε, πως λειτουργεί ως ''μετάβαση'' από το Draw Phase του παίκτη στο Main Phase 1. 
Η αξία του Stanby Phase, βρίσκεται στο γεγονός πως μπορεί να υπάρχουν κάρτες που ενεργοποιούν ιδιότητες αποκλειστικά στο Stanby Phase (όπως το Lava Golem), ενώ και εδώ μπορούν να ενεργοποιηθούν 
Trap κάρτες ή/και Quick-Play Spell (και οπότε ο παίκτης μπορεί να θέλει να τις ενεργοποιήσει σε αυτή τη φάση, εφόσον δεν ήθελε να το κάνει στο Draw Phase του για κάποιο λόγο).


Βασικές Ενέργειες στο Stanby Phase

-Ο παίκτης ενεργοποιεί ιδιότητες καρτών που ενεργοποιούνται αποκλειστικά σε αυτή τη φάση.   


Πιθανές Ενέργειες στο Stanby Phase

-Ο παίκτης μπορεί να ενεργοποιήσει Trap κάρτες ή/και Quick-Play Spell κάρτες.


Γ)MAIN PHASE 1 

Σε αυτή τη φάση του γύρου, ο παίκτης μπορεί να παίξει τις περισσότερες κάρτες του. Μπορεί να κάνει Normal Summon/Set, να αλλάξει τη θέση ενός τέρατός του, να ενεργοποιήσει την ιδιότητα μιας κάρτας του, όπως και να κάνει Set Spell ή/και Trap κάρτες.  


Πιθανές Ενέργειες στο Main Phase 1:

-Ο παίκτης μπορεί να κάνει Flip Summon ή Special Summon (δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των τεράτων που μπορεί να κάνει  Flip Summon ή/και Special Summon ).


-Ο παίκτης μπορεί να κάνει Normal Summon/Set (αλλά μπορεί να κάνει Normal Summon/Set μια φορά κάθε γύρο).


-Ο παίκτης μπορεί να αλλάξει τη θέση ενός τέρατος που ελέγχει.

*Ο παίκτης δεν μπορεί να αλλάξει τη θέση ενός τέρατός του σε τρεις περιπτώσεις. 

1. Αν έχει ήδη καλέσει ένα τέρας στο έδαφος, δεν μπορεί να του αλλάξει θέση στον ίδιο γύρο. 

2. Αν το τέρας του κάνει επίθεση, δεν μπορεί να του αλλάξει θέση στο Main Phase 2. 

3. Αν έχει αλλάξει τη θέση ενός τέρατος του, δεν μπορεί να την αλλάξει και πάλι μέσα στον ίδιο γύρο.


-Ο παίκτης μπορεί να ενεργοποιήσει SpellsTraps ή/και Effects των Effect Monsters, όσες φορές θέλει κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, εφόσον πάντα πληρούνται οι προϋποθέσεις ενεργοποίησής τους. 


-Ο παίκτης μπορεί να κάνει Set Spell ή/και Trap κάρτες Face-Down στην Spell & Trap Zone του, κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, και για όσο υπάρχει χώρος.


Δ)BATTLE PHASE

Η επόμενη φάση είναι το "Battle Phase" και αυτή αφορά τις μάχες μεταξύ των τεράτων του παίκτη με αυτά του αντιπάλου.  

Αυτή η φάση χωρίζεται σε μέρη (Steps). Δεν είναι απαραίτητο να διεξάγει κανείς Battle Phase σε κάθε γύρο, ακόμη και αν έχει τέρας στο έδαφος. Ο παίκτης που πηγαίνει πρώτος, δεν μπορεί να διεξάγει τον Battle Phase του στον πρώτο γύρο του.


Πιθανές Ενέργειες στο Battle Phase 

-Ο παίκτης μπορεί να πολεμήσει με τα τέρατα του αντιπάλου. 


-Ο παίκτης μπορεί να ενεργοποιήσει Trap κάρτες ή/και Quick-Play Spell κάρτες.


*Τα μέρη του Battle Phase 

1) START STEP: Αυτό το Step ξεκινάει το Battle Phase. Ο παίκτης εδώ ανακοινώνει πως μπαίνει στο Battle Phase. Ο παίκτης μπορεί να επιτεθεί με κάθε τέρας που έχει στο έδαφος του, αλλά μόνο από μια φορά με το καθένα, ενώ παράλληλα μπορεί να μην επιτεθεί με κάποιο, αν δεν θέλει. 


2) BATTLE STEP: Εδώ ο παίκτης αρχικά επιλέγει ένα τέρας στην πλευρά για να επιτεθεί και ένα τέρας του αντιπάλου σαν στόχο της επίθεσης του. Κατόπιν δηλώνει πως κάνει επίθεση. Αν δεν υπάρχει τέρας στην αντίπαλη πλευρά, τότε η επίθεση γίνεται απευθείας στους Πόντους Ζωής του παίκτη. Αφού γίνει η επίθεση, ο παίκτης τώρα προχωράει στο επόμενο μέρος, το Damage Step.

Είναι σημαντικό ο παίκτης βέβαια να γνωρίζει τους κανόνες μάχης μεταξύ των τεράτων γι' αυτό και αυτοί παρουσιάζονται επιγραμματικά παρακάτω:

Α. Σε δύο επιθετικά τέρατα επικρατεί αυτό με το μεγαλύτερο ATK και το πιο αδύναμο καταστρέφεται (με τον παίχτη να χάνει την διαφορά της επίθεσης τους από τους Πόντους Ζωής του). 

Β. Δύο επιθετικά τέρατα με το ίδιο ATK καταστρέφονται.

Γ. Ένα επιθετικό τέρας που επιτίθεται σε ένα αμυντικό το οποίο έχει μικρότερη DEF από την ATK του απλώς καταστρέφεται (και ο παίκτης δεν χάνει Πόντους Ζωής). 

Δ. Ένα επιθετικό τέρας που επιτίθεται σε ένα αμυντικό το οποίο έχει μεγαλύτερη DEF από την ATK του, δεν καταστρέφεται (και ο παίκτης απλώς χάνει την διαφορά του DEF από το ATK του από τους Πόντους Ζωής του). 


3) DAMAGE STEP: Εδώ οι παίκτες υπολογίζουν το αποτέλεσμα της μάχης. Εφόσον υπάρχει Damage που άφησε αυτή η μάχη σε κάποιον παίκτη, αυτή αφαιρείται από τους Πόντους Ζωής του εκάστοτε παίκτη.

Έτσι για παράδειγμα, αν ο Blue-Eyes White Dragon ενός παίκτη, κάνει επίθεση στον Dark Magician του αντιπάλου του ο οποίος είναι και αυτός σε θέση επίθεσης, τότε ο αντίπαλος του θα χάσει 500 Πόντους Ζωής.

Κατά το Damage Step, όταν ξεκινάει ο υπολογισμός της ζημιάς (Damage Calculation), μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο Counter Trap κάρτες, ή κάρτες με ιδιότητες που αλλάζουν αμέσως το ATK ή/και το DEF ενός τέρατος (όπως είναι το Shrink).

Σημαντικές Επισημάνσεις

Α. Αφού ο παίκτης τελειώσει μια επίθεση που έκανε με το τέρας του και τελειώσει το Damage Calculation, επιστρέφει στο Battle Step, και επαναλαμβάνει τη διαδικασία με τα άλλα τέρατα του. 

Β. Εφόσον υπάρχει κάποιο Face-Down FLIP τέρας, που δέχεται επίθεση, ΠΡΩΤΑ γίνεται το Damage Calculation και ύστερα αυτό ενεργοποιεί την ιδιότητά του. 

Αν το FLIP Effect υποχρεώνει τον παίκτη να κάνει Target ένα τέρας, αυτός δεν μπορεί να επιλέξει ένα τέρας το οποίο έχει ήδη καταστραφεί κατά το Damage Calculation.

Γ. Στην περίπτωση που ο παίκτης έχει ανακοινώσει το τέρας με το οποίο θα κάνει επίθεση και έχει επιλέξει το τέρας του αντιπάλου στο οποίο θα την κάνει, αν το συγκεκριμένο τέρας του αντιπάλου φύγει από το παιχνίδι ή ένα νέο εμφανιστεί στο αντίπαλο έδαφος πριν το Damage Step, τότε συμβαίνει “Replay''. Κατά το Replay, ο παίκτης μπορεί να επιτεθεί με το ίδιο τέρας ξανά, να επιτεθεί με άλλο τέρας του αντί για το αρχικό του (αλλά όμως δεν θα μπορεί μετά να επιτεθεί ξανά με το αρχικό του) ή να μην επιτεθεί καθόλου. 


4) END STEP: Αφού ο παίκτης έχει διεξάγει όλες τις μάχες που θα ήθελε, ακολουθώντας τα σχετικά βήματα για καθεμία από αυτές (Battle και Damage Steps), τότε αυτός πηγαίνει στο τελευταίο μέρος του Battle Phase και τον ολοκληρώνει.


Ε)MAIN PHASE 2 

Η επόμενη φάση του γύρου είναι το Main Phase 2. Οι ενέργειες που μπορεί να κάνει ο παίκτης σε αυτή τη φάση, είναι οι ίδιες που μπορεί να κάνει και στο Main Phase 1. Όμως, αν ο παίκτης ήδη έχει κάνει κάτι στο Main Phase 1 που ενέχει περιορισμό στον αριθμό των φορών που μπορεί να γίνει, ο παίκτης δεν μπορεί να το κάνει στο Main Phase 2 (για παράδειγμα δεν μπορεί να κάνει Normal Summon στο Main Phase 2, εφόσον ΗΔΗ έχει κάνει στο Main Phase 1).
Αυτή η φάση είναι χρήσιμη, γιατί μετά το Battle Phase τα πράγματα είναι πιθανόν να έχουν αλλάξει σημαντικά (σε σχέση με το πώς ήταν στο Main Phase 1) και όποτε ο παίκτης να θελήσει να κάνει κάποια κίνηση στο Main Phase 2, την οποία δεν είχε κάνει στο Main Phase 1.  


Πιθανές Ενέργειες στο Main Phase 2 
-Ο παίκτης μπορεί να κάνει Summon ή Set ένας τέρας.

-Ο παίκτης μπορεί να αλλάξει τη θέση ενός τέρατος. 

-Ο παίκτης μπορεί να ενεργοποιήσει ιδιότητες Spell/Trap καρτών ή/και Effect Monsters.


-Ο παίκτης μπορεί να κάνει Set Spell ή/και Trap κάρτες.


ΣΤ) END PHASE

Το "End Phase" είναι η τελευταία φάση του γύρου ενός παίκτη. Αυτή η φάση τερματίζει τον γύρο του. 

Η αξία του End Phase, βρίσκεται στο γεγονός πως μπορεί να υπάρχουν κάρτες που ενεργοποιούν ιδιότητες αποκλειστικά στο End Phase (σαν το Manticore Of Darkness), όπως και το ότι μπορούν να ενεργοποιηθούν Trap Cards ή/και Quick-Play Spell Cards (και οπότε ο παίκτης μπορεί να θέλει να ενεργοποιήσει αυτές, σε αυτή τη φάση, εφόσον δεν ήθελε να το κάνει στα προηγούμενα Phases του για κάποιο λόγο). Τέλος, βρίσκεται στο γεγονός πως υποχρεώνει τον παίκτη που έχει πάνω από 6 κάρτες στο χέρι του, να πετάξει έναν ορισμένο αριθμό από αυτές στο νεκροταφείο του, ώστε να έχει 6 κάρτες ακριβώς.


Βασικές Ενέργειες στο End Phase:

-Ο παίκτης ενεργοποιεί ιδιότητες καρτών που ενεργοποιούνται αποκλειστικά σε αυτή τη φάση του γύρου. 


-Ο παίκτης πετάει κάρτες από το χέρι του, ώστε να έχει ακριβώς 6 (εφόσον έχει παραπάνω από 6).


Πιθανές Ενέργειες στο End Phase: 

-Ο παίκτης μπορεί να ενεργοποιήσει Trap κάρτες ή/και Quick-Play Spell κάρτες.*Είδαμε λοιπόν εδώ τον γύρο και τις λεπτομέρειες πάνω στις φάσεις που τον αποτελούν.

Σε επόμενο άρθρο θα δώσουμε βάση στις ''απαντήσεις'' που μπορούν να υπάρξουν στις κινήσεις ή/και στην ενεργοποίηση των ιδιοτήτων των καρτών από τους παίκτες και τους κανόνες που ορίζουν αυτές.


**Η σελίδα βασίστηκε στους επίσημους κανόνες της ΚΟΝΑΜΙ για να γράψει τα παραπάνω: https://www.yugioh-card.com/en/rulebook/

No comments:

Post a Comment

Αφήστε το σχόλιό σας εδώ

VENDORA

-->