6# ΚΑΝΟΝΕΣ YUGIOH!: Οι κατηγορίες των Monster Effects (Continuous Effects - Ignition Effects - Quick Effects - Trigger Effects) - Greek Yu-Gi-Oh! Fans: Νέα-Ενημέρωση/Επεισόδια Yugioh/Άρθρα/Τουρνουά/Yugioh Store

6# ΚΑΝΟΝΕΣ YUGIOH!: Οι κατηγορίες των Monster Effects (Continuous Effects - Ignition Effects - Quick Effects - Trigger Effects)

6# ΚΑΝΟΝΕΣ YUGIOH!: Τα είδη των Spells/Traps καρτών και ο τρόπο παιξίματός τους

Στα προηγούμενα άρθρα είδαμε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των Monsters, Spells και Traps.
Εδώ θα κάνουμε αναφορά σε κάτι πιο ξεχωριστό και ειδικό σε σχέση με τα προηγούμενα, δηλαδή τις κατηγορίες που ανήκουν τα Effect των Monsters ανάλογα με τον τρόπο που αυτά τα ενεργοποιούν. Αυτά λοιπόν χωρίζονται σε Continuous Effects, Ignition Effects, Quick Effects και Trigger Effects.


Τα Effect Monsters

Τα Effect Monsters είναι, όπως είχαμε δει, τέρατα με Effects (ειδικές ικανότητες) τα οποία επηρεάζουν το παιχνίδι. Αυτά τα Effects αναφέρονται στο κείμενό τους (Card Description) και αναλόγως του τρόπου που αυτά ενεργοποιούνται, ταξινομούνται και στην ανάλογη κατηγορία. Ανάλυση των κατηγοριών των Monster Effects

Τα Effects αυτά έχουν την ιδιότητα να ισχύουν από όταν το τέρας είναι Face-Up στο έδαφος και να ισχύουν παντοτινά για όσο εκείνο παραμένει Face-Up. Όταν το τέρας λοιπόν φύγει από το έδαφος ή γίνει Face Down, τότε τα εν λόγω Effects παύουν να ισχύουν. 
Οι ικανότητες των Continuous Effects αναφέρονται στο κείμενό του 
Effect Monster (Card Description). Έτσι λοιπόν, όσον αφορά τo Continuous Effect του Jinzo, για όσο αυτός είναι  Face-Up, οι ήδη ενεργοποιημένες Trap ακυρώνονται (για παράδειγμα η κάρτα Gravity Bind), ενώ παράλληλα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί πλέον καμία Trap στο παιχνίδι. 


Τα Ignition Effects έχουν την ιδιότητα να παρέχουν στον παίκτη τη δυνατότητα να τα ενεργοποιήσει στο Main Phase του, όποτε το θελήσει.

Οι ικανότητες των Ignition Effects αναφέρονται στο κείμενό του Effect Monster (Card Description). Έτσι λοιπόν, όσον αφορά τo Ignition Effect τoυ Exiled Force, ο παίκτης μπορεί (όποτε θέλει) να το θυσιάσει στο Main Phase του για να καταστρέψει ένα τέρας στο έδαφος. 


Γ)Quick Effects

Τα Quick Effects έχουν την ιδιότητα πως μπορούν να ενεργοποιηθούν σαν ''απάντηση'' στην ενεργοποίηση κάποιας κάρτας, όπως παράλληλα και να ενεργοποιηθούν και στο γύρο του αντιπάλου!
Οι ικανότητες των Quick Effects αναφέρονται στο κείμενό του 
Effect Monster (Card Description). Έτσι λοιπόν, όσον αφορά το Quick Effect τoυ Gravekeeper's Watcher, ο παίκτης μπορεί να το ενεργοποιήσει όποτε θελήσει, σαν ''απάντηση'' σε μια κάρτα του αντιπάλου που του επιτρέπει να κάνει Discard κάρτες (όπως είναι για παράδειγμα η κάρτα Card Destruction).


Δ) Trigger Effects

Τα Trigger Effects έχουν την ιδιότητα να ενεργοποιούνται μόνο σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές στο παιχνίδι.
Οι ικανότητες των Trigger Effects αναφέρονται στο κείμενό του 
Effect Monster (Card Description). Έτσι λοιπόν, όσον αφορά το Trigger Effect του Sangan, όταν αυτός στέλνεται από το έδαφος στο νεκροταφείο του παίκτη, εκείνος παίρνει από την τράπουλα του ένα τέρας από 1500 ATK και κάτω (όπως για παράδειγμα την κάρτα Mystic Tomato).

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως τα Effects των FLIP Monsters (όπως είναι για παράδειγμα το τέρας Cyber Jar), θεωρούνται και αυτά Trigger Effects, αφού και αυτά ενεργοποιούν τις ιδιότητές τους σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές (όταν γίνονται FLIP).Γιατί να γνωρίζω Τα βασικά χαρακτηριστικά των Effect Monsters;

Γνωρίζοντας θεωρητικά τις κατηγορίες των Effects των Monsters, μπορούμε να αποφύγουμε πιθανά λάθη που μπορούν να συμβούν στο παιχνίδι μας κατά την αλληλεπίδραση των Effect Monsters, με άλλες κάρτες στη μονομαχία. Έτσι για παράδειγμα, γνωρίζοντας πως το Effect του Spirit Reaper κατά το οποίο όταν αυτός γίνει Target θα καταστραφεί αυτόματα, είναι Continuous Effect, αντιλαμβανόμαστε πως όταν ο Spirit Reaper γίνει Target  από την κάρτα Book Of Moon και ταυτόχρονα γυρίσει Face Downαυτός τότε ΔΕΝ θα καταστραφεί καθώς δεν είναι Face-Up (και ξέρουμε για τις ιδιότητες των Continuous Effect των τεράτων πως αυτές ισχύουν αυστηρά για όσο τα τέρατα είναι Face-Up), *Είδαμε λοιπόν εδώ τις κατηγορίες που ανήκουν τα Effect των Monsters ανάλογα με τον τρόπο που αυτά τα ενεργοποιούν και τις αναλύσαμε. Για να μάθετε για όλους τους τύπους των Monsters στο Yugioh! και τον τρόπο που αυτά λειτουργούν, αναζητήστε το παλιότερο άρθρο της σελίδας, πατώντας ΕΔΩ,

Σε επόμενο άρθρο θα δώσουμε βάση στον γύρο και στα μέρη που τον αποτελούν, αναλύοντας το καθένα. 


**Η σελίδα βασίστηκε στους επίσημους κανόνες της ΚΟΝΑΜΙ για να γράψει τα παραπάνω: https://www.yugioh-card.com/en/rulebook/

No comments:

Post a Comment

Αφήστε το σχόλιό σας εδώ

VENDORA

-->