Σε κυκλοφορία η νέα συλλογή της ΚΟΝΑΜΙ (Speed Duel: Battle City Box) - Greek Yu-Gi-Oh! Fans: Νέα-Ενημέρωση/Επεισόδια Yugioh/Άρθρα/Τουρνουά/Yugioh Store

Σε κυκλοφορία η νέα συλλογή της ΚΟΝΑΜΙ (Speed Duel: Battle City Box)

 


Το "Speed Duel: Battle City Box" είναι το νέο Yu-Gi-Oh! προϊόν (Collector's Set) που μόλις κυκλοφόρησε από την ΚΟΝΑΜΙ (26/11/20).

Η καινούργια συλλογή περιλαμβάνει κυρίως κάρτες της εποχής "Duel Monsters". Κάποιες από τις κάρτες της συλλογής που ξεχωρίζουν, είναι οι κάρτες των Αιγυπτίων θεών (Obelisk The Tormentor, Slifer The Sky Dragon, The Winged Dragon Of Ra), ο Dark Paladin, ο Jinzo, το XYZ-Dragon Cannon. Παράλληλα κάνουν την εμφάνισή τους νέα "Skills"!

Η λίστα με τις κάρτες που περιλαμβάνονται στη συλλογή "Speed Duel: Battle City Box" παρουσιάζεται παρακάτω:
Skill Cards
Card numberNameRarityCategory
SBCB-ENS01"Fury of Thunder"Common
Error: On «_type»; No card type available!
SBCB-ENS02"It's No Monster, It's a God!"Common
Error: On «_type»; No card type available!
SBCB-ENS03"Hieratic Chant"Common
Error: On «_type»; No card type available!
SBCB-ENS04"It's Jinzo!"Common
Error: On «_type»; No card type available!
SBCB-ENS05"The Psychic Duelist"Common
Error: On «_type»; No card type available!
SBCB-ENS06"Guardians of the Tomb"Common
Error: On «_type»; No card type available!
SBCB-ENS07"Union Combination"Common
Error: On «_type»; No card type available!
SBCB-ENS08"Spell of Mask"Common
Error: On «_type»; No card type available!
SCSB-ENS09"Magician’s Act"Common
Error: On «_type»; No card type available!
SCSB-ENS10"Endless Traps"Common
Error: On «_type»; No card type available!
SCSB-ENS11"No More Mrs. Nice Mai!"Common
Error: On «_type»; No card type available!
SCSB-ENS12"I’m Just Gonna Attack!"Common
Error: On «_type»; No card type available!
SCSB-ENS13"Rise of the Fallen"Common
Error: On «_type»; No card type available!
SBCB-ENS14"Beasts of Phantom"Common
Error: On «_type»; No card type available!
SBCB-ENS15"Magnetic Attraction"Common
Error: On «_type»; No card type available!
SBCB-ENS16"Power of Friendship"Common
Error: On «_type»; No card type available!
SBCB-ENS17"Fusion Party!"Common
Error: On «_type»; No card type available!
SBCB-ENS18"Ritual Ceremony"Common
Error: On «_type»; No card type available!
SBCB-ENS19"Low Blow"Common
Error: On «_type»; No card type available!
SBCB-ENS20"Digging for Gold"Common
Error: On «_type»; No card type available!
Card numberNameRarityCategory
SBCB-EN001"Dark Magician"Common
Secret Rare
Normal Monster
SBCB-EN002"Aqua Madoor"CommonNormal Monster
SBCB-EN003"Buster Blader"Common
Secret Rare
Effect Monster
SBCB-EN004"Archfiend of Gilfer"CommonEffect Monster
SBCB-EN005"Swift Gaia the Fierce Knight"Common
Secret Rare
Effect Monster
SBCB-EN006"Kycoo the Ghost Destroyer"CommonEffect Monster
SBCB-EN007"Skilled White Magician"CommonEffect Monster
SBCB-EN008"Breaker the Magical Warrior"Common
Secret Rare
Effect Monster
SBCB-EN009"Skilled Red Magician"CommonEffect Monster
SBCB-EN010"Dark Magic Curtain"CommonNormal Spell Card
SBCB-EN011"Polymerization"CommonNormal Spell Card
SBCB-EN012"De-Fusion"CommonQuick-Play Spell Card
SBCB-EN013"Book of Moon"CommonQuick-Play Spell Card
SBCB-EN014"Emblem of Dragon Destroyer"CommonNormal Spell Card
SBCB-EN015"Destruction Swordsman Fusion"CommonQuick-Play Spell Card
SBCB-EN016"Fusion Recycling Plant"CommonField Spell Card
SBCB-EN017"Magical Hats"CommonNormal Trap Card
SBCB-EN018"Fairy Wind"CommonNormal Trap Card
SBCB-EN019"Darklight"CommonNormal Trap Card
SBCB-EN020"Metaverse"Common
Secret Rare
Normal Trap Card
SBCB-EN021"Dark Paladin"Common
Secret Rare
Effect Fusion Monster
SBCB-EN022"Valkyrion the Magna Warrior"Common
Secret Rare
Effect Monster
SBCB-EN023"Alpha The Magnet Warrior"CommonNormal Monster
SBCB-EN024"Beta The Magnet Warrior"CommonNormal Monster
SBCB-EN025"Gamma The Magnet Warrior"CommonNormal Monster
SBCB-EN026"Delta The Magnet Warrior"CommonEffect Monster
SBCB-EN027"Giant Soldier of Stone"CommonNormal Monster
SBCB-EN028"Destroyer Golem"CommonNormal Monster
SBCB-EN029"The Rock Spirit"CommonEffect Monster
SBCB-EN030"Granmarg the Rock Monarch"CommonEffect Monster
SBCB-EN031"Absorbing Jar"CommonFlip monster
SBCB-EN032"Block Golem"CommonEffect Monster
SBCB-EN033"Attack the Moon!"CommonContinuous Spell Card
SBCB-EN034"Magnetic Field"CommonField Spell Card
SBCB-EN035"Zero Gravity"CommonNormal Trap Card
SBCB-EN036"Mind Crush"CommonNormal Trap Card
SBCB-EN037"Rock Bombardment"CommonNormal Trap Card
SBCB-EN038"Sealing Ceremony of Mokuton"CommonContinuous Trap Card
SBCB-EN039"Unbreakable Spirit"CommonNormal Trap Card
SBCB-EN040"Magnet Force"CommonNormal Trap Card
SBCB-EN041"Magnet Conversion"CommonNormal Trap Card
SBCB-EN042"Gazelle the King of Mythical Beasts"CommonNormal Monster
SBCB-EN043"Berfomet"CommonEffect Monster
SBCB-EN044"Phantom Beast Cross-Wing"CommonEffect Monster
SBCB-EN045"Phantom Beast Wild-Horn"CommonEffect Monster
SBCB-EN046"Phantom Beast Thunder-Pegasus"CommonEffect Monster
SBCB-EN047"Giant Rat"CommonEffect Monster
SBCB-EN048"Bazoo the Soul-Eater"CommonEffect Monster
SBCB-EN049"Manticore of Darkness"CommonEffect Monster
SBCB-EN050"Enraged Battle Ox"CommonEffect Monster
SBCB-EN051"Ghost Knight of Jackal"CommonEffect Monster
SBCB-EN052"Behemoth the King of All Animals"CommonEffect Monster
SBCB-EN053"Green Baboon, Defender of the Forest"CommonEffect Monster
SBCB-EN054"Wild Nature's Release"CommonNormal Spell Card
SBCB-EN055"The Big March of Animals"CommonQuick-Play Spell Card
SBCB-EN056"Spiritual Forest"CommonContinuous Spell Card
SBCB-EN057"Fire Formation - Tenki"Common
Secret Rare
Continuous Spell Card
SBCB-EN058"The Big Cattle Drive"CommonNormal Spell Card
SBCB-EN059"Riryoku Field"CommonCounter Trap Card
SBCB-EN060"Howl of the Wild"CommonContinuous Trap Card
SBCB-EN061"Horn of the Phantom Beast"CommonNormal Trap Card
SBCB-EN062"Chimera the Flying Mythical Beast"CommonEffect Fusion Monster
SBCB-EN063"X-Head Cannon"CommonNormal Monster
SBCB-EN064"Y-Dragon Head"CommonUnion monster
SBCB-EN065"Z-Metal Tank"CommonUnion monster
SBCB-EN066"Heavy Mech Support Platform"CommonUnion monster
SBCB-EN067"Victory Viper XX03"CommonEffect Monster
SBCB-EN068"DUCKER Mobile Cannon"CommonFlip monster
SBCB-EN069"Jade Knight"CommonEffect Monster
SBCB-EN070"Falchionβ"CommonEffect Monster
SBCB-EN071"Machina Gearframe"CommonUnion monster
SBCB-EN072"Machina Peacekeeper"CommonUnion monster
SBCB-EN073"Delta Tri"CommonEffect Monster
SBCB-EN074"United We Stand"CommonEquip Spell Card
SBCB-EN075"Frontline Base"CommonContinuous Spell Card
SBCB-EN076"Machine Assembly Line"CommonContinuous Spell Card
SBCB-EN077"Union Hangar"Common
Secret Rare
Field Spell Card
SBCB-EN078"Solitary Sword of Poison"CommonEquip Spell Card
SBCB-EN079"Formation Union"CommonNormal Trap Card
SBCB-EN080"Rare Metalmorph"CommonContinuous Trap Card
SBCB-EN081"Roll Out!"CommonNormal Trap Card
SBCB-EN082"Union Scramble"CommonNormal Trap Card
SBCB-EN083"XY-Dragon Cannon"CommonEffect Fusion Monster
SBCB-EN084"XYZ-Dragon Cannon"CommonEffect Fusion Monster
SBCB-EN085"XZ-Tank Cannon"CommonEffect Fusion Monster
SBCB-EN086"YZ-Tank Dragon"CommonEffect Fusion Monster
SBCB-EN087"Blue-Eyes White Dragon"Common
Secret Rare
Normal Monster
SBCB-EN088"Saggi the Dark Clown"CommonNormal Monster
SBCB-EN089"Swordstalker"CommonNormal Monster
SBCB-EN090"La Jinn the Mystical Genie of the Lamp"CommonNormal Monster
SBCB-EN091"Vorse Raider"CommonNormal Monster
SBCB-EN092"Dark Blade"CommonNormal Monster
SBCB-EN093"Maha Vailo"CommonEffect Monster
SBCB-EN094"Zombyra the Dark"CommonEffect Monster
SBCB-EN095"Spear Dragon"CommonEffect Monster
SBCB-EN096"Kaiser Glider"CommonEffect Monster
SBCB-EN097"Fiend's Sanctuary"CommonNormal Spell Card
SBCB-EN098"Soul Exchange"CommonNormal Spell Card
SBCB-EN099"Shrink"CommonQuick-Play Spell Card
SBCB-EN100"Mage Power"CommonEquip Spell Card
SBCB-EN101"Silent Doom"CommonNormal Spell Card
SBCB-EN102"Acid Trap Hole"CommonNormal Trap Card
SBCB-EN103"Negate Attack"CommonCounter Trap Card
SBCB-EN104"Magic Drain"CommonCounter Trap Card
SBCB-EN105"Final Attack Orders"CommonContinuous Trap Card
SBCB-EN106"Inspiration"CommonNormal Trap Card
SBCB-EN107"Masked Beast Des Gardius"Common
Secret Rare
Effect Monster
SBCB-EN108"Shining Abyss"CommonNormal Monster
SBCB-EN109"Grand Tiki Elder"CommonNormal Monster
SBCB-EN110"Melchid the Four-Face Beast"CommonNormal Monster
SBCB-EN111"Beast of Talwar"CommonNormal Monster
SBCB-EN112"Opticlops"CommonNormal Monster
SBCB-EN113"Wall of Illusion"CommonEffect Monster
SBCB-EN114"Night Assailant"CommonFlip monster
SBCB-EN115"Ritual Raven"CommonEffect Monster
SBCB-EN116"The Masked Beast"CommonRitual Monster
SBCB-EN117"Nobleman of Extermination"CommonNormal Spell Card
SBCB-EN118"Mask of Brutality"CommonEquip Spell Card
SBCB-EN119"The Mask of Remnants"CommonNormal Spell Card
SBCB-EN120"Curse of the Masked Beast"CommonRitual Spell Card
SBCB-EN121"Pre-Preparation of Rites"CommonNormal Spell Card
SBCB-EN122"Widespread Ruin"CommonNormal Trap Card
SBCB-EN123"Mask of Weakness"CommonNormal Trap Card
SBCB-EN124"Bark of Dark Ruler"CommonNormal Trap Card
SBCB-EN125"Soul Demolition"CommonContinuous Trap Card
SBCB-EN126"Dark Smog"CommonContinuous Trap Card
SBCB-EN127"Keldo"CommonEffect Monster
SBCB-EN128"Mudora"CommonEffect Monster
SBCB-EN129"Zolga"CommonEffect Monster
SBCB-EN130"Kelbek"CommonEffect Monster
SBCB-EN131"Skelengel"CommonFlip monster
SBCB-EN132"Airknight Parshath"Common
Secret Rare
Effect Monster
SBCB-EN133"Moisture Creature"CommonEffect Monster
SBCB-EN134"Guardian Angel Joan"CommonEffect Monster
SBCB-EN135"Angel O7"CommonEffect Monster
SBCB-EN136"Dimensional Alchemist"CommonEffect Monster
SBCB-EN137"Bonze Alone"CommonEffect Monster
SBCB-EN138"Nobleman of Crossout"Common
Secret Rare
Normal Spell Card
SBCB-EN139"Foolish Burial"Common
Secret Rare
Normal Spell Card
SBCB-EN140"Cestus of Dagla"CommonEquip Spell Card
SBCB-EN141"Valhalla, Hall of the Fallen"Common
Secret Rare
Continuous Spell Card
SBCB-EN142"Cosmic Cyclone"Common
Secret Rare
Quick-Play Spell Card
SBCB-EN143"Waboku"CommonNormal Trap Card
SBCB-EN144"Rope of Life"CommonNormal Trap Card
SBCB-EN145"Drop Off"CommonNormal Trap Card
SBCB-EN146"Lost Wind"Common
Secret Rare
Normal Trap Card
SBCB-EN147"Jinzo"Common
Secret Rare
Effect Monster
SBCB-EN148"The Fiend Megacyber"CommonEffect Monster
SBCB-EN149"Freed the Matchless General"CommonEffect Monster
SBCB-EN150"Mysterious Guard"CommonFlip monster
SBCB-EN151"Exiled Force"CommonEffect Monster
SBCB-EN152"Swarm of Scarabs"CommonEffect Monster
SBCB-EN153"Swarm of Locusts"CommonEffect Monster
SBCB-EN154"Des Lacooda"CommonEffect Monster
SBCB-EN155"Dark Scorpion - Gorg the Strong"CommonEffect Monster
SBCB-EN156"Dark Scorpion - Meanae the Thorn"CommonEffect Monster
SBCB-EN157"Amplifier"CommonEquip Spell Card
SBCB-EN158"Lightning Blade"CommonEquip Spell Card
SBCB-EN159"Creature Swap"CommonNormal Spell Card
SBCB-EN160"Reinforcements of the Army"Common
Secret Rare
Normal Spell Card
SBCB-EN161"The Warrior Returning Alive"CommonNormal Spell Card
SBCB-EN162"Hammer Shot"CommonNormal Spell Card
SBCB-EN163"Hidden Armory"CommonNormal Spell Card
SBCB-EN164"Draining Shield"CommonNormal Trap Card
SBCB-EN165"Psychic Shockwave"CommonNormal Trap Card
SBCB-EN166"Battleguard Rage"CommonContinuous Trap Card
SBCB-EN167"Red-Eyes Black Dragon"Common
Secret Rare
Normal Monster
SBCB-EN168"Dunames Dark Witch"CommonNormal Monster
SBCB-EN169"Ally of Justice Clausolas"CommonNormal Monster
SBCB-EN170"Hannibal Necromancer"CommonEffect Monster
SBCB-EN171"Banisher of the Light"CommonEffect Monster
SBCB-EN172"Rocket Warrior"CommonEffect Monster
SBCB-EN173"Cyber Harpie Lady"CommonEffect Monster
SBCB-EN174"Spell Canceller"Common
Secret Rare
Effect Monster
SBCB-EN175"Strike Ninja"CommonEffect Monster
SBCB-EN176"Blowback Dragon"CommonEffect Monster
SBCB-EN177"Regenerating Mummy"CommonEffect Monster
SBCB-EN178"Pitch-Black Warwolf"CommonEffect Monster
SBCB-EN179"Banisher of the Radiance"CommonEffect Monster
SBCB-EN180"Twin-Barrel Dragon"CommonEffect Monster
SBCB-EN181"Skilled Blue Magician"CommonEffect Monster
SBCB-EN182"Buster Blader, the Destruction Swordmaster"CommonEffect Monster
SBCB-EN183"Performance of Sword"CommonRitual Monster
SBCB-EN184"Dokurorider"CommonRitual Monster
SBCB-EN185"Paladin of White Dragon"CommonEffect Ritual Monster
SBCB-EN186"Commencement Dance"CommonRitual Spell Card
SBCB-EN187"Revival of Dokurorider"CommonRitual Spell Card
SBCB-EN188"Magic Formula"CommonEquip Spell Card
SBCB-EN189"White Dragon Ritual"CommonRitual Spell Card
SBCB-EN190"Archfiend's Oath"CommonContinuous Spell Card
SBCB-EN191"Storm"CommonNormal Spell Card
SBCB-EN192"The Puppet Magic of Dark Ruler"CommonNormal Spell Card
SBCB-EN193"Mirror Wall"CommonContinuous Trap Card
SBCB-EN194"Judgment of Anubis"CommonCounter Trap Card
SBCB-EN195"Embodiment of Apophis"CommonContinuous Trap Card
SBCB-EN196"Spell Purification"CommonNormal Trap Card
SBCB-EN197"Machine King - 3000 B.C."CommonContinuous Trap Card
SBCB-EN198"Copy Knight"CommonContinuous Trap Card
SBCB-EN199"Swamp Mirrorer"CommonContinuous Trap Card
SBCB-EN200"Quantum Cat"CommonContinuous Trap Card
SBCB-EN201"Slifer the Sky Dragon"Secret RareEffect Monster
SBCB-EN202"Obelisk the Tormentor"Secret RareEffect Monster
SBCB-EN203"The Winged Dragon of Ra"Secret RareEffect Monster 

No comments:

Post a Comment

Αφήστε το σχόλιό σας εδώ

VENDORA

-->