Σε κυκλοφορία η νέα συλλογή της ΚΟΝΑΜΙ (2021 Tin Of Ancient Battles) - Greek Yu-Gi-Oh! Fans: Νέα-Ενημέρωση/Επεισόδια Yugioh/Άρθρα/Τουρνουά/Yugioh Store

Σε κυκλοφορία η νέα συλλογή της ΚΟΝΑΜΙ (2021 Tin Of Ancient Battles)

Τo ''2021 Tin Of Ancient Battles'' ειναι το νέο Yu-Gi-Oh! προϊόν (Tin) το οποίο μόλις κυκλοφόρησε από την KONAMI (01/10/2021).

Η νέα συλλογή περιλαμβάνει μερικές από τις καλύτερες και πιο δημοφιλείς κάρτες που είχαν εμφανιστεί σε παλιότερες συλλογές! Κάποιες από αυτές είναι η "Sky Striker Ace - Roze", το "Ignister A.I.Land", το "Nadir Servant", το "Dogmatika Punishment", το "Shaddoll Schism" και το "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder".
Αξίζει να αναφερθεί επίσης, μια νέα και πολυ ισχυρή ''Quick-Play Spell'' κάρτα που κάνει την εμφάνιση της εδώ, το "Crossout Designator"!

Η λίστα με τις κάρτες που περιλαμβάνονται στη συλλογή "2021 Tin Of Ancient Battles'' παρουσιάζεται παρακάτω:
Card numberCard
Name
RarityCategory
MP21-EN001"Pikari @Ignister"Ultra RareEffect Monster
MP21-EN002"Doyon @Ignister"CommonEffect Monster
MP21-EN003"Achichi @Ignister"Ultra RareEffect Monster
MP21-EN004"Arcjet Lightcraft"CommonEffect Monster
MP21-EN005"Sky Striker Ace - Roze"Prismatic Secret RareEffect Monster
MP21-EN006"Witchcrafter Genni"CommonEffect Monster
MP21-EN007"Gizmek Kaku, the Supreme Shining Sky Stag"Ultra RareEffect Monster
MP21-EN008"Jack-o-Bolan"CommonEffect Monster
MP21-EN009"Ibicella Lutea"CommonEffect Monster
MP21-EN010"Obsessive Uvualoop"CommonEffect Tuner monster
MP21-EN011"Daruma Dropper"CommonEffect Monster
MP21-EN012"Transcicada"CommonEffect Tuner monster
MP21-EN013"Squeaknight"CommonUnion monster
MP21-EN014"Battle Survivor"CommonEffect Monster
MP21-EN015"Wind Pegasus @Ignister"CommonEffect Synchro Monster
MP21-EN016"Light Dragon @Ignister"CommonEffect Xyz Monster
MP21-EN017"Dark Templar @Ignister"CommonEffect Link Monster
MP21-EN018"Cross-Sheep"Secret RareEffect Link Monster
MP21-EN019"Aussa the Earth Charmer, Immovable"Ultra RareEffect Link Monster
MP21-EN020"Gravity Controller"Super RareEffect Link Monster
MP21-EN021"Ignister A.I.Land"Ultra RareField Spell Card
MP21-EN022"TA.I. Strike"CommonQuick-Play Spell Card
MP21-EN023"A.I.dle Reborn"CommonQuick-Play Spell Card
MP21-EN024"A.I. Love Fusion"CommonNormal Spell Card
MP21-EN025"A.I.'s Ritual"CommonRitual Spell Card
MP21-EN026"Ghost Meets Girl - A Mayakashi's Manuscript"Ultra RareQuick-Play Spell Card
MP21-EN027"Disposable Learner Device"CommonEquip Spell Card
MP21-EN028"Kuji-Kiri Curse"CommonNormal Spell Card
MP21-EN029"A.I. Shadow"CommonContinuous Trap Card
MP21-EN030"Sales Pitch"RareNormal Trap Card
MP21-EN031"Armory Call"Super RareNormal Trap Card
MP21-EN032"Mutually Affured Destruction"CommonNormal Trap Card
MP21-EN033"Fiendish Portrait"Super RareNormal Trap Card
MP21-EN034"Feedran, the Winds of Mischief"CommonEffect Monster
MP21-EN035"Nine-Lives Cat"CommonEffect Xyz Monster
MP21-EN036"Execution of the Contract"CommonEquip Spell Card
MP21-EN037"Shiny Black "C" Squadder"Super RareNormal Monster
MP21-EN038"Marincess Pascalus"RareEffect Monster
MP21-EN039"Bellcat Fighter"CommonEffect Link Monster
MP21-EN040"Code Talker Inverted"CommonEffect Link Monster
MP21-EN041"Linguriboh"Super RareEffect Link Monster
MP21-EN042"Link Party"CommonNormal Spell Card
MP21-EN043"Parallel eXceed"Prismatic Secret RareEffect Monster
MP21-EN044"Salamangreat Zebroid X"CommonEffect Monster
MP21-EN045"Gouki Iron Claw"CommonEffect Monster
MP21-EN046"Gouki Guts"CommonEffect Monster
MP21-EN047"Marincess Basilalima"CommonEffect Monster
MP21-EN048"Noctovision Dragon"Super RareEffect Monster
MP21-EN049"Deep Sea Artisan"CommonEffect Monster
MP21-EN050"Deep Sea Sentry"CommonEffect Monster
MP21-EN051"Deep Sea Minstrel"CommonEffect Tuner monster
MP21-EN052"Red Familiar"CommonEffect Monster
MP21-EN053"Crimson Resonator"CommonEffect Tuner monster
MP21-EN054"Lantern Shark"CommonEffect Monster
MP21-EN055"Buzzsaw Shark"CommonEffect Monster
MP21-EN056"Girsu, the Orcust Mekk-Knight"Ultra RareEffect Monster
MP21-EN057"King Beast Barbaros"Ultra RareEffect Monster
MP21-EN058"Trias Hierarchia"Ultra RareEffect Monster
MP21-EN059"Union Driver"RareUnion monster
MP21-EN060"Malice, Lady of Lament"Prismatic Secret RareEffect Monster
MP21-EN061"Ghost Mourner & Moonlit Chill"Ultra RareEffect Tuner monster
MP21-EN062"Animadorned Archosaur"Ultra RareEffect Monster
MP21-EN063"Magical Hound"Super RareEffect Tuner monster
MP21-EN064"Invoked Augoeides"Prismatic Secret RareEffect Fusion Monster
MP21-EN065"Dragonmaid Sheou"Prismatic Secret RareEffect Fusion Monster
MP21-EN066"Deep Sea Prima Donna"CommonEffect Tuner Synchro Monster
MP21-EN067"Ravenous Crocodragon Archethys"CommonEffect Synchro Monster
MP21-EN068"Traptrix Allomerus"Super RareEffect Xyz Monster
MP21-EN069"Proxy F Magician"CommonEffect Link Monster
MP21-EN070"Gouki The Powerload Ogre"CommonEffect Link Monster
MP21-EN071"Marincess Great Bubble Reef"CommonEffect Link Monster
MP21-EN072"Eria the Water Charmer"Ultra RareFlip monster
MP21-EN073"A.I. Contact"Ultra RareNormal Spell Card
MP21-EN074"Burning Draw"Ultra RareNormal Spell Card
MP21-EN075"Link Burst"CommonNormal Spell Card
MP21-EN076"Deep Sea Aria"Super RareNormal Spell Card
MP21-EN077"Resonator Command"CommonQuick-Play Spell Card
MP21-EN078"Torpedo Takedown"CommonNormal Spell Card
MP21-EN079"Heavy Forward"Super RareContinuous Spell Card
MP21-EN080"Witchcrafter Unveiling"CommonQuick-Play Spell Card
MP21-EN081"Fusion Deployment"Prismatic Secret RareNormal Spell Card
MP21-EN082"Flourishing Frolic"CommonNormal Spell Card
MP21-EN083"A.I.Q"CommonContinuous Trap Card
MP21-EN084"Red Reign"CommonNormal Trap Card
MP21-EN085"Witchcrafter Patronus"CommonContinuous Trap Card
MP21-EN086"Gravedigger's Trap Hole"Ultra RareNormal Trap Card
MP21-EN087"Titanocider"Super RareNormal Trap Card
MP21-EN088"Rose Girl"CommonEffect Tuner monster
MP21-EN089"Superheavy Samurai Wagon"Super RareEffect Monster
MP21-EN090"Rain Bozu"CommonEffect Pendulum Monster
MP21-EN091"Performapal Turn Trooper"Super RareEffect Monster
MP21-EN092"Gussari @Ignister"CommonEffect Monster
MP21-EN093"Gatchiri @Ignister"CommonEffect Monster
MP21-EN094"Machina Metalcruncher"Prismatic Secret RareEffect Monster
MP21-EN095"Superheavy Samurai Swordmaster Musashi"Super RareEffect Synchro Monster
MP21-EN096"Gaia the Fierce Knight Origin"RareEffect Monster
MP21-EN097"Gaia the Magical Knight"CommonEffect Monster
MP21-EN098"Curse of Dragon, the Cursed Dragon"CommonEffect Monster
MP21-EN099"Artillery Catapult Turtle"Super RareEffect Monster
MP21-EN100"Soldier Gaia The Fierce Knight"CommonEffect Monster
MP21-EN101"Dogmatika Ecclesia, the Virtuous"Prismatic Secret RareEffect Monster
MP21-EN102"Dogmatika Theo, the Iron Punch"Ultra RareEffect Monster
MP21-EN103"Dogmatika Adin, the Enlightened"Ultra RareEffect Monster
MP21-EN104"Dogmatika Fleurdelis, the Knighted"Ultra RareEffect Monster
MP21-EN105"Dogmatika Maximus"Ultra RareEffect Monster
MP21-EN106"Dogmatika Nexus"Ultra RareEffect Monster
MP21-EN107"Fallen of Albaz"Ultra RareEffect Monster
MP21-EN108"Infernoble Knight Astolfo"CommonEffect Monster
MP21-EN109"Infernoble Knight Ogier"CommonEffect Monster
MP21-EN110"Infernoble Knight Oliver"CommonEffect Tuner monster
MP21-EN111"Infernoble Knight Maugis"CommonEffect Monster
MP21-EN112"Melffy Rabby"CommonNormal Monster
MP21-EN113"Melffy Fenny"CommonEffect Monster
MP21-EN114"Melffy Catty"CommonEffect Monster
MP21-EN115"Melffy Puppy"CommonEffect Monster
MP21-EN116"Melffy Pony"CommonEffect Monster
MP21-EN117"Capricious Darklord"CommonEffect Monster
MP21-EN118"Indulged Darklord"CommonEffect Monster
MP21-EN119"Darklord Nergal"CommonEffect Monster
MP21-EN120"Thunder Hand"Super RareEffect Monster
MP21-EN121"Gizmek Okami, the Dreaded Deluge Dragon"Super RareEffect Monster
MP21-EN122"Lifeless Leaffish"CommonEffect Monster
MP21-EN123"Dracoon Lamp"CommonEffect Monster
MP21-EN124"Gaia the Magical Knight of Dragons"Prismatic Secret RareEffect Fusion Monster
MP21-EN125"Titaniklad the Ash Dragon"Ultra RareEffect Fusion Monster
MP21-EN126"Infernoble Knight Captain Roland"Super RareEffect Tuner Synchro Monster
MP21-EN127"Infernoble Knight Emperor Charles"RareEffect Synchro Monster
MP21-EN128"Chaos Ruler, the Chaotic Magical Dragon"Ultra RareEffect Synchro Monster
MP21-EN129"Melffy of the Forest"Super RareEffect Xyz Monster
MP21-EN130"Melffy Mommy"CommonEffect Xyz Monster
MP21-EN131"Rikka Queen Strenna"CommonEffect Xyz Monster
MP21-EN132"Drill Driver Vespenato"CommonEffect Xyz Monster
MP21-EN133"Spiral Fusion"RareNormal Spell Card
MP21-EN134"Dogmatika Nation"CommonField Spell Card
MP21-EN135"Nadir Servant"Ultra RareNormal Spell Card
MP21-EN136""Infernoble Arms - Durendal""Super RareEquip Spell Card
MP21-EN137""Infernoble Arms - Hauteclere""Super RareEquip Spell Card
MP21-EN138""Infernoble Arms - Joyeuse""Super RareEquip Spell Card
MP21-EN139"Melffy Tag"CommonQuick-Play Spell Card
MP21-EN140"Melffy Hide-and-Seek"CommonContinuous Spell Card
MP21-EN141"Magellanica, the Deep Sea City"CommonField Spell Card
MP21-EN142"Adamancipator Friends"Ultra RareNormal Spell Card
MP21-EN143"Triple Tactics Talent"Ultra RareNormal Spell Card
MP21-EN144"Blizzard"CommonQuick-Play Spell Card
MP21-EN145"Fury of Kairyu-Shin"CommonNormal Spell Card
MP21-EN146"Diced Dice"CommonQuick-Play Spell Card
MP21-EN147"Dogmatika Punishment"Prismatic Secret RareNormal Trap Card
MP21-EN148"Dogmatika Encounter"CommonNormal Trap Card
MP21-EN149"Horn of Olifant"CommonNormal Trap Card
MP21-EN150"Melffy Playhouse"CommonNormal Trap Card
MP21-EN151"Darklord Uprising"CommonNormal Trap Card
MP21-EN152"Shaddoll Schism"Prismatic Secret RareContinuous Trap Card
MP21-EN153"Dragonmaid Tidying"RareNormal Trap Card
MP21-EN154"Redeemable Jar"CommonContinuous Trap Card
MP21-EN155"Ice Dragon's Prison"Prismatic Secret RareNormal Trap Card
MP21-EN156"Junk Sleep"CommonContinuous Trap Card
MP21-EN157"Odd-Eyes Revolution Dragon"Ultra RareEffect Pendulum Monster
MP21-EN158"Wynn the Wind Channeler"Prismatic Secret RareEffect Monster
MP21-EN159"Seleglare the Luminous Lunar Dragon"Prismatic Secret RareEffect Monster
MP21-EN160"Ret-time Reviver Emit-ter"CommonEffect Tuner monster
MP21-EN161"Speedroid Block-n-Roll"CommonEffect Monster
MP21-EN162"Speedroid CarTurbo"RareEffect Tuner monster
MP21-EN163"Rampaging Smashtank Rhynosaber"CommonEffect Synchro Monster
MP21-EN164"Linkerbell"CommonEffect Link Monster
MP21-EN165"Superheavy Samurai Scarecrow"Super RareEffect Link Monster
MP21-EN166"Raider's Wing"RareEffect Monster
MP21-EN167"The Phantom Knights of Stained Greaves"Super RareEffect Monster
MP21-EN168"The Phantom Knights of Torn Scales"Ultra RareEffect Monster
MP21-EN169"Tri-Brigade Nervall"Ultra RareEffect Monster
MP21-EN170"Tri-Brigade Kerass"Ultra RareEffect Monster
MP21-EN171"Tri-Brigade Fraktall"Prismatic Secret RareEffect Monster
MP21-EN172"Dogmatika Ashiyan"Prismatic Secret RareEffect Monster
MP21-EN173"Virtual World Mai-Hime - Lulu"Prismatic Secret RareEffect Tuner monster
MP21-EN174"Virtual World Roshi - Laolao"Prismatic Secret RareEffect Tuner monster
MP21-EN175"Virtual World Xiezhi - Jiji"Ultra RareEffect Monster
MP21-EN176"Virtual World Kirin - Lili"Ultra RareEffect Monster
MP21-EN177"Awakening of the Possessed - Gagigobyte"CommonEffect Monster
MP21-EN178"Awakening of the Possessed - Rasenryu"CommonEffect Monster
MP21-EN179"Alpha, the Master of Beasts"Ultra RareEffect Monster
MP21-EN180"Prufinesse, the Tactical Trapper"CommonEffect Monster
MP21-EN181"Rock Band Xenoguitar"CommonEffect Monster
MP21-EN182"Magical Broker"CommonEffect Monster
MP21-EN183"Gluttonous Reptolphin Greethys"CommonEffect Tuner monster
MP21-EN184"Hinezumi Hanabi"CommonEffect Monster
MP21-EN185"Brigrand the Glory Dragon"RareEffect Fusion Monster
MP21-EN186"Virtual World Kyubi - Shenshen"Super RareEffect Synchro Monster
MP21-EN187"Infernity Doom Archfiend"CommonEffect Synchro Monster
MP21-EN188"Infernoble Knight Captain Oliver"CommonEffect Synchro Monster
MP21-EN189"Penguin Brave"CommonEffect Synchro Monster
MP21-EN190"Raider's Knight"RareEffect Xyz Monster
MP21-EN191"Arc Rebellion Xyz Dragon"Super RareEffect Xyz Monster
MP21-EN192"Virtual World Shell - Jaja"RareEffect Xyz Monster
MP21-EN193"Virtual World Phoenix - Fanfan"RareEffect Xyz Monster
MP21-EN194"Joyous Melffys"CommonEffect Xyz Monster
MP21-EN195"Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder"Ultra RareEffect Xyz Monster
MP21-EN196"Tri-Brigade Ferrijit the Barren Blossom"Prismatic Secret RareEffect Link Monster
MP21-EN197"Tri-Brigade Rugal the Silver Sheller"Super RareEffect Link Monster
MP21-EN198"Tri-Brigade Shuraig the Ominous Omen"Ultra RareEffect Link Monster
MP21-EN199"Geonator Transverser"Super RareEffect Link Monster
MP21-EN200"Phantom Knights' Rank-Up-Magic Force"RareQuick-Play Spell Card
MP21-EN201"Tri-Brigade Stand-Off"CommonContinuous Spell Card
MP21-EN202"Tri-Brigade Airborne Assault"RareQuick-Play Spell Card
MP21-EN203"Dogmatikacism"CommonEquip Spell Card
MP21-EN204"Virtual World City - Kauwloon"RareNormal Spell Card
MP21-EN205"Virtual World Gate - Qinglong"RareContinuous Spell Card
MP21-EN206"Charge Into a Dark World"CommonNormal Spell Card
MP21-EN207"Rookie Fur Hire"CommonQuick-Play Spell Card
MP21-EN208"Xyz Import"Super RareQuick-Play Spell Card
MP21-EN209"Jack-In-The-Hand"CommonNormal Spell Card
MP21-EN210"Raider's Unbreakable Mind"CommonContinuous Trap Card
MP21-EN211"Raidraptor's Phantom Knights Claw"CommonCounter Trap Card
MP21-EN212"Tri-Brigade Revolt"Prismatic Secret RareNormal Trap Card
MP21-EN213"Tri-Brigade Oath"CommonNormal Trap Card
MP21-EN214"Virtual World Gate - Chuche"RareContinuous Trap Card
MP21-EN215"Free-Range Monsters"CommonNormal Trap Card
MP21-EN216"Warning Point"Super RareNormal Trap Card
MP21-EN217"One or Eight"CommonNormal Trap Card
MP21-EN218"Mahaama the Fairy Dragon"Ultra RareEffect Tuner monster
MP21-EN219"Jabbing Panda"CommonEffect Monster
MP21-EN220"Periallis, Empress of Blossoms"CommonEffect Synchro Monster
MP21-EN221"Virtual World Beast - Jiujiu"RareEffect Synchro Monster
MP21-EN222"Virtual World Dragon - Longlong"RareEffect Xyz Monster
MP21-EN223"Virtual World Hime - Nyannyan"Prismatic Secret RareEffect Monster
MP21-EN224"Adamancipator Seeker"Super RareEffect Tuner monster
MP21-EN225"Adamancipator Researcher"Ultra RareEffect Tuner monster
MP21-EN226"Adamancipator Analyzer"Super RareEffect Tuner monster
MP21-EN227"Adamancipator Crystal - Leonite"CommonEffect Monster
MP21-EN228"Adamancipator Crystal - Raptite"CommonEffect Monster
MP21-EN229"Adamancipator Crystal - Dragite"CommonEffect Monster
MP21-EN230"Adamancipator Risen - Leonite"Ultra RareEffect Synchro Monster
MP21-EN231"Adamancipator Risen - Raptite"Ultra RareEffect Synchro Monster
MP21-EN232"Adamancipator Risen - Dragite"Ultra RareEffect Synchro Monster
MP21-EN233"Adamancipator Laputite"CommonField Spell Card
MP21-EN234"Adamancipator Signs"Prismatic Secret RareNormal Spell Card
MP21-EN235"Adamancipator Relief"Super RareNormal Trap Card
MP21-EN236"Adamancipator Resonance"CommonCounter Trap Card
MP21-EN237"Drytron Beta Rastaban"Super RareEffect Monster
MP21-EN238"Drytron Gamma Eltanin"Super RareEffect Monster
MP21-EN239"Drytron Delta Altais"Super RareEffect Monster
MP21-EN240"Drytron Zeta Aldhibah"Prismatic Secret RareEffect Monster
MP21-EN241"Cyberse Accelerator"CommonEffect Link Monster
MP21-EN242"Gouki Destroy Ogre"CommonEffect Link Monster
MP21-EN243"Qadshaddoll Keios"Ultra RareFlip monster
MP21-EN244"Reeshaddoll Wendi"Ultra RareFlip monster
MP21-EN245"Naelshaddoll Ariel"Ultra RareFlip monster
MP21-EN246"El Shaddoll Apkallone"Prismatic Secret RareEffect Fusion Monster
MP21-EN247"El Shaddoll Construct" (alternate art)Prismatic Secret RareEffect Fusion Monster
MP21-EN248"Raviel, Lord of Phantasms - Shimmering Scraper"Prismatic Secret RareEffect Monster
MP21-EN249"Dark Beckoning Beast"Ultra RareEffect Monster
MP21-EN250"Chaos Summoning Beast"Super RareEffect Monster
MP21-EN251"Opening of the Spirit Gates"Ultra RareContinuous Spell Card
MP21-EN252"Uria, Lord of Searing Flames"Prismatic Secret RareEffect Monster
MP21-EN253"Hamon, Lord of Striking Thunder"Prismatic Secret RareEffect Monster
MP21-EN254"Raviel, Lord of Phantasms"Prismatic Secret RareEffect Monster
MP21-EN255"True Light"Ultra RareContinuous Trap Card
MP21-EN256"Magician's Salvation"Ultra RareField Spell Card
MP21-EN257"Piercing the Darkness"Ultra RareContinuous Spell Card
MP21-EN258"Crossout Designator"Ultra RareQuick-Play Spell Card

No comments:

Post a Comment

Αφήστε το σχόλιό σας εδώ

VENDORA

-->