Σε κυκλοφορία το νέο Structure Deck της ΚΟΝΑΜΙ (Cyber Strike) - Greek Yu-Gi-Oh! Fans: Νέα-Ενημέρωση/Επεισόδια Yugioh/Άρθρα/Τουρνουά/Yugioh Store

Σε κυκλοφορία το νέο Structure Deck της ΚΟΝΑΜΙ (Cyber Strike)

To Structure Deck "Cyber Strike" είναι το νέο Yu-Gi-Oh! προϊόν που μόλις κυκλοφόρησε από την ΚΟΝΑΜΙ (15/10/21)!

Το νέο Structure Deck επικεντρώνεται γύρω από τα "Cyber Dragon" και "Cyberdark" Archetypes, περιλαμβάνοντας κάρτες που τα ενισχύουν και τα υποστηρίζουν. 
Αξίζει να αναφερθεί επίσης, μια νέα και πολυ ισχυρή ''Normal Trap'' κάρτα που κάνει την επανεμφάνισή της εδώ, το nfinity Impermanence"!

Η λίστα με τις κάρτες που περιλαμβάνονται γενικά στο Structure Deck "Cyber Strike", παρουσιάζεται παρακάτω • Attachment Cyber
  LIGHT LIGHT Level Level 3 [ Dragon / Effect ] ATK 1600 DEF 800  
         
  You can target 1 Dragon or Machine "Cyber" monster you control; equip this card from your hand or field to it. While this card is an Equip Card, the equipped monster gains 600 ATK. If this card is sent to the GY while equipped to a monster: You can target 1 other Dragon or Machine "Cyber" monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "Attachment Cybern" once per turn
 • Cyberdark ChimeraUltra Rare
  DARK DARK Level Level 4 [ Machine / Effect ] ATK 800 DEF 2100  
  You can discard 1 Spell/Trap; add 1 "Power Bond" from your Deck to your hand, you can only use Dragon or Machine "Cyber" monsters as Fusion Material this turn, also once when you Fusion Summon this turn, you can also banish monster(s) from your GY as material. If this card is sent to the GY: You can send 1 "Cyberdark" monster from your Deck to the GY, with a different name from the cards in your GY. You can only use each effect of "Cyberdark Chimera" once per turn.
 • Cyber Dragon
  LIGHT LIGHT Level Level 5 [ Machine / Effect ] ATK 2100 DEF 1600  
  If only your opponent controls a monster, you can Special Summon this card (from your hand).

 • Cyber Dragon Zwei
  LIGHT LIGHT Level Level 4 [ Machine / Effect ] ATK 1500 DEF 1000  
  This card's name becomes "Cyber Dragon" while in the GY. Once per turn: You can reveal 1 Spell in your hand; this card's name becomes "Cyber Dragon" until the End Phase. If this card attacks an opponent's monster, it gains 300 ATK during the Damage Step only.

 • Cyber Dragon Drei
  LIGHT LIGHT Level Level 4 [ Machine / Effect ] ATK 1800 DEF 800  
  This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY. When this card is Normal Summoned: You can make all "Cyber Dragon" you currently control become Level 5. You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except Machine monsters. If this card is banished: You can target 1 "Cyber Dragon" you control; it cannot be destroyed by battle or card effects this turn.
 • Cyber Dragon Vier
  LIGHT LIGHT Level Level 4 [ Machine / Effect ] ATK 1100 DEF 1600  
  This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY. If you Normal or Special Summon "Cyber Dragon", except during the Damage Step: You can Special Summon this card from your hand in Defense Position. You can only use this effect of "Cyber Dragon Vier" once per turn. Each "Cyber Dragon" you control gains 500 ATK/DEF.
 • Cyber Dragon Nachster
  LIGHT LIGHT Level Level 1 [ Machine / Effect ] ATK 200 DEF 200  
  This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY. You can discard 1 other monster; Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Machine monster with 2100 ATK or DEF in your GY; Special Summon it, also, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Machine monsters. You can only use each effect of "Cyber Dragon Nachster" once per turn.
 • Cyber Dragon Core
  LIGHT LIGHT Level Level 2 [ Machine / Effect ] ATK 400 DEF 1500  
  This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY. If this card is Normal Summoned: Add 1 "Cyber" Spell/Trap from your Deck to your hand. If only your opponent controls a monster: You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Cyber Dragon" monster from your Deck. You can only use 1 "Cyber Dragon Core" effect per turn, and only once that turn.

 • Cyber Dragon HerzSuper Rare
  LIGHT LIGHT Level Level 1 [ Machine / Effect ] ATK 100 DEF 100  
  This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY. You can only use 1 of the following effects of "Cyber Dragon Herz" per turn, and only once that turn.
  ●If this card is Special Summoned: You can make this card's Level become 5 until the end of this turn, also, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Machine monsters.
  ●If this card is sent to the GY: You can add 1 other "Cyber Dragon" from your Deck or GY to your hand.

 • Cyber Pharos
  LIGHT LIGHT Level Level 1 [ Machine / Effect ] ATK 0 DEF 2100  
  You can Special Summon this card (from your hand) by Tributing 1 Machine monster. Once per turn, during your Main Phase: You can Fusion Summon 1 Machine Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand and/or field as material. When a Fusion Monster you control is destroyed by battle: You can banish this card from your GY; add 1 "Power Bond" from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Cyber Pharos" once per turn.

 • Cyber Valley
  LIGHT LIGHT Level Level 1 [ Machine / Effect ] ATK 0 DEF 0  
  You can activate 1 of these effects.
  ●When this card is targeted for an attack: You can banish this card; draw 1 card, then end the Battle Phase.
  ●You can target 1 face-up monster you control and this card; banish both those targets, then draw 2 cards.
  ●You can target 1 card in your GY; banish both this card and 1 card from your hand, then place that target on top of the Deck.

 • Cyber Phoenix
  FIRE FIRE Level Level 4 [ Machine / Effect ] ATK 1200 DEF 1600  
  While this card is in Attack Position, negate any Spell/Trap effects that target 1 Machine monster you control (and no other cards). When this card is destroyed by battle and sent to the GY: You can draw 1 card.

 • Cyberdark Horn
  DARK DARK Level Level 4 [ Machine / Effect ] ATK 800 DEF 800  
  If this card is Normal Summoned: Target 1 Level 3 or lower Dragon monster in your GY; equip that Dragon monster to this card. Gains ATK equal to the original ATK of the monster equipped to it by this effect. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If this card would be destroyed by battle, destroy that equipped monster, instead.

 • Cyberdark Edge
  DARK DARK Level Level 4 [ Machine / Effect ] ATK 800 DEF 800  
  If this card is Normal Summoned: Target 1 Level 3 or lower Dragon monster in your GY; equip that Dragon monster to this card. Gains ATK equal to the original ATK of the monster equipped to it by this effect. This card can attack directly. If it does using this effect, its ATK is halved during damage calculation only. If this card would be destroyed by battle, destroy that equipped monster, instead.

 • Cyberdark Keel
  DARK DARK Level Level 4 [ Machine / Effect ] ATK 800 DEF 800  
  If this card is Normal Summoned: Target 1 Level 3 or lower Dragon monster in your GY; equip that Dragon monster to this card. Gains ATK equal to the original ATK of the monster equipped to it by this effect. If this card destroys an opponent's monster by battle: Inflict 300 damage to your opponent. If this card would be destroyed by battle, destroy that equipped monster, instead.

 • Cyberdark Cannon
  DARK DARK Level Level 3 [ Dragon / Effect ] ATK 1600 DEF 800  
  If this card is sent to the GY while equipped to a monster: You can draw 1 card. You can only use each of the following effects of "Cyberdark Cannon" once per turn.
  ●You can discard this card; add 1 Machine "Cyberdark" monster from your Deck to your hand.
  ●During damage calculation, if a monster equipped with this card battles: You can send 1 monster from your Deck to the GY.

 • Cyberdark Claw
  DARK DARK Level Level 3 [ Dragon / Effect ] ATK 1600 DEF 800  
  If this card is sent to the GY while equipped to a monster: You can target 1 "Cyberdark" monster in your GY; add it to your hand. You can only use each of the following effects of "Cyberdark Claw" once per turn.
  ●You can discard this card; add 1 "Cyberdark" Spell/Trap from your Deck to your hand.
  ●During damage calculation, if a monster equipped with this card battles: You can send 1 monster from your Extra Deck to the GY.

 • Leng Ling
  DARK DARK Level Level 3 [ Dragon / Union / Effect ] ATK 1500 DEF 0  
  Once per turn, you can either: Target 1 face-up monster you control; equip this card to that target, OR: Unequip this card and Special Summon it. The original ATK of a monster equipped with this card becomes 1000, it can make a second attack during each Battle Phase, also if the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, destroy this card instead.

 • Jizukiru, the Star Destroying Kaiju
  LIGHT LIGHT Level Level 10 [ Machine / Effect ] ATK 3300 DEF 2600  
  You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. When a card or effect is activated that targets 1 card (and no other cards) (Quick Effect): You can remove 3 Kaiju Counters from anywhere on the field; negate that effect, and if you do, you can destroy 1 card on the field.

 • Gizmek Orochi, the Serpentron Sky Slasher
  DARK DARK Level Level 8 [ Machine / Effect ] ATK 2450 DEF 2450  
  If this card is in your hand or GY (Quick Effect): You can banish 8 cards from the top of your Deck face-down; Special Summon this card. You can banish 3 cards from your Extra Deck face-down, then target 1 face-up monster on the field; destroy it. You can only use 1 "Gizmek Orochi, the Serpentron Sky Slasher" effect per turn, and only once that turn.

 • Gale Dogra
  EARTH EARTH Level Level 2 [ Insect / Effect ] ATK 650 DEF 600  
  You can pay 3000 LP; send 1 monster from your Extra Deck to the GY.

 • Cyber Eternal
  SPELL SPELL Quick-Play Quick-Play  
  Target 1 Machine "Cyber" Fusion Monster in your GY; return it to the Extra Deck or Special Summon it, ignoring its Summoning conditions. If a Machine "Cyber" Fusion Monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Cyber Eternal" once per turn.

 • Cyberdark RealmUltra Rare
  SPELL SPELL Continuous Continuous  
  When this card is activated: You can add 1 "Cyberdark" monster from your Deck to your hand, with a different name from the cards in your GY. During your Main Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 "Cyberdark" monster. You can only use the previous effect of "Cyberdark Realm" once per turn. If you equip a monster from your GY by the effect of a "Cyberdark" monster that activated when it was Normal or Special Summoned, you can equip from your opponent's GY instead. You can only activate 1 "Cyberdark Realm" per turn.

 • Cyber Repair Plant
  SPELL SPELL  
  If "Cyber Dragon" is in your GY: You can activate 1 of these effects. If you have 3 or more "Cyber Dragon" in your GY at this card's activation, you can activate both effects and resolve in sequence. You can only activate 1 "Cyber Repair Plant" per turn.
  ●Add 1 LIGHT Machine monster from your Deck to your hand.
  ●Target 1 LIGHT Machine monster in your GY; shuffle that target into your Deck.

 • Cyber Emergency
  SPELL SPELL  
  Add 1 LIGHT Machine monster that cannot be Normal Summoned/Set, or 1 "Cyber Dragon" monster, from your Deck to your hand. If the activation of this card in its owner's possession was negated by your opponent's card effect and sent to your GY: You can discard 1 card; add this card to your hand. You can only activate 1 "Cyber Emergency" per turn.

 • Cyberload Fusion
  SPELL SPELL Quick-Play Quick-Play  
  Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists a "Cyber Dragon" monster as material, by shuffling the Fusion Materials listed on it into the Deck, from among your cards on the field and/or your face-up banished cards, but monsters you control cannot attack for the rest of this turn, except that Fusion Summoned monster. You can only activate 1 "Cyberload Fusion" per turn.

 • Cyberdark Impact!
  SPELL SPELL  
  Fusion Summon 1 "Cyberdark Dragon" from your Extra Deck, by shuffling 1 each of "Cyberdark Horn", "Cyberdark Edge", and "Cyberdark Keel" from your hand, field, and/or GY, into the Deck, as Fusion Material.

 • Cyberdark Inferno
  SPELL SPELL Field Field  
  "Cyberdark" Effect Monsters you control that are equipped with an Equip Card cannot be destroyed by your opponent's card effects, also your opponent cannot target them with card effects. You can target 1 "Cyberdark" monster you control; return it to the hand, then, immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 "Cyberdark" monster. You can only use this effect of "Cyberdark Inferno" once per turn. If this card in its owner's control is destroyed by an opponent's card effect: You can add 1 "Polymerization" Spell or "Fusion" Spell from your Deck to your hand.

 • Future Fusion
  SPELL SPELL Continuous Continuous  
  During your 1st Standby Phase after this card's activation: Show 1 Fusion Monster in your Extra Deck and send the Fusion Materials listed on it from your Main Deck to the GY. During your 2nd Standby Phase after this card's activation: Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck with the same name as the monster you showed, and target it with this card. When this card leaves the field, destroy that target. When that target is destroyed, destroy this card.

 • Fusion DeploymentSuper Rare
  SPELL SPELL  
  Reveal 1 Fusion Monster in your Extra Deck and Special Summon, from your hand or Deck, 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that card, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate this card. You can only activate 1 "Fusion Deployment" per turn.

 • Fusion Tag
  SPELL SPELL  
  Target 1 monster you control; reveal 1 Fusion Monster in your Extra Deck, and if you do, the targeted monster's name can be treated as the revealed Fusion Monster's, if used for a Fusion Summon this turn.

 • Machine Duplication
  SPELL SPELL  
  Target 1 Machine monster you control with 500 or less ATK; Special Summon up to 2 monsters from your Deck with the same name as that face-up monster.

 • Limiter Removal
  SPELL SPELL Quick-Play Quick-Play  
  Double the ATK of all Machine monsters you currently control, until the end of this turn. During the End Phase of this turn, destroy those monsters.

 • Cyberdark Invasion
  TRAP TRAP Continuous Continuous  
  Once per turn: You can activate 1 of these effects;
  ●Target 1 "Cyberdark" Effect Monster you control; equip 1 Dragon or Machine monster from either GY to it as an Equip Spell that gives it 1000 ATK.
  ●Send 1 Equip Card you control equipped to a Machine monster to the GY; destroy 1 card your opponent controls.
  You can only use each effect of "Cyberdark Invasion" once per turn.

 • Cybernetic Revolution
  TRAP TRAP  
  Tribute 1 "Cyber Dragon"; Special Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists a "Cyber Dragon" monster as material, but it cannot attack directly, and is destroyed during the End Phase of the next turn. You can only activate 1 "Cybernetic Revolution" per turn.

 • Infinite ImpermanenceSuper Rare
  TRAP TRAP  
  Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.

 • Power Wall
  TRAP TRAP  
  During damage calculation, when you would take battle damage from an opponent's attacking monster: Send 1 card from the top of your Deck to the GY for every 500 damage (round up) you would take, instead.

 • Call of the Haunted
  TRAP TRAP Continuous Continuous  
  Activate this card by targeting 1 monster in your GY; Special Summon that target in Attack Position. When this card leaves the field, destroy that monster. When that monster is destroyed, destroy this card.

 • Paleozoic Canadia
  TRAP TRAP  
  Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.

 • Cybernetic Overflow
  TRAP TRAP  
  Banish "Cyber Dragon(s)" with different Levels from your hand, face-up field, and/or GY, then destroy an equal number of cards your opponent controls. If this card on the field is destroyed by card effect: Add 1 "Cyber" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Cybernetic Overflow" once per turn.

 • Cyber End DragonUltra Rare
  LIGHT LIGHT Level Level 10 [ Machine / Fusion / Effect ] ATK 4000 DEF 2800  
  "Cyber Dragon" + "Cyber Dragon" + "Cyber Dragon"
  A Fusion Summon of this card can only be done with the above Fusion Materials. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.

 • Chimeratech Overdragon
  DARK DARK Level Level 9 [ Machine / Fusion / Effect ] ATK ? DEF ?  
  "Cyber Dragon" + 1+ Machine monsters
  Must be Fusion Summoned. If this card is Fusion Summoned: Send all other cards you control to the GY. The original ATK/DEF of this card each become equal to the number of Fusion Materials used for its Fusion Summon x 800. This card can attack your opponent's monsters a number of times each Battle Phase, up to the number of Fusion Materials used for its Fusion Summon.

 • Cyberdarkness Dragon
  DARK DARK Level Level 10 [ Machine / Fusion / Effect ] ATK 2000 DEF 2000  
  5 "Cyberdark" Effect Monsters
  Must first be Fusion Summoned. If this card is Special Summoned: You can equip 1 Dragon or Machine monster from your GY to this card. Gains ATK equal to the original ATK of the monster equipped to it by this effect. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can send 1 Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy that card.

 • Cyberdark End DragonUltra Rare
  DARK DARK Level Level 12 [ Machine / Fusion / Effect ] ATK 5000 DEF 3800  
  "Cyberdark Dragon" + "Cyber End Dragon"
  Must be either Fusion Summoned, or Special Summoned by Tributing 1 Level 10 or lower "Cyberdark" Fusion Monster equipped with "Cyber End Dragon". Unaffected by your opponent's activated effects. Once per turn: You can equip 1 monster from either GY to this card. This card can attack a number of times each Battle Phase, up to the number of Equip Cards equipped to it.

 • Cyberdark Dragon
  DARK DARK Level Level 8 [ Machine / Fusion / Effect ] ATK 1000 DEF 1000  
  "Cyberdark Horn" + "Cyberdark Edge" + "Cyberdark Keel"
  Must be Fusion Summoned. If this card is Special Summoned: Target 1 Dragon monster in your GY; equip that target to this card. Gains ATK equal to the original ATK of the monster equipped to it by this effect. Gains 100 ATK for each monster in your GY. If this card would be destroyed by battle, destroy that equipped monster instead.

 • Cybernetic HorizonUltra Rare
  SPELL SPELL  
  (This card is always treated as a "Cyberdark" card.)
  Send 2 Dragon and/or Machine "Cyber" monsters with different Attributes to the GY, 1 each from your hand and Deck; add 1 Dragon or Machine "Cyber" monster from your Deck to your hand, and if you do, send 1 Machine "Cyber" Fusion Monster from your Extra Deck to the GY. You can only activate 1 "Cybernetic Horizon" per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck the turn you activate this card, except Machine monsters.

 • Power Bond
  SPELL SPELL  
  Fusion Summon 1 Machine Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material, and it gains ATK equal to its original ATK. During the End Phase of the turn this card is activated, you take damage equal to the amount of ATK gained from this effect at the time of the Summon.

 • Overload Fusion
  SPELL SPELL  
  Fusion Summon 1 DARK Machine Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or GY.

:

No comments:

Post a Comment

Αφήστε το σχόλιό σας εδώ

VENDORA

-->