Σε κυκλοφορία η νέα συλλογή της ΚΟΝΑΜΙ (Legendary Duelists: Synchro Storm) - Greek Yu-Gi-Oh! Fans: Νέα-Ενημέρωση/Επεισόδια Yugioh/Άρθρα/Τουρνουά/Yugioh Store

Σε κυκλοφορία η νέα συλλογή της ΚΟΝΑΜΙ (Legendary Duelists: Synchro Storm)

 


Το "Legendary Duelists: Synchro Storm" είναι το νέο Yu-Gi-Oh! προϊόν (Booster Pack) που μόλις κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό από την ΚΟΝΑΜΙ (29/10/21).


Η καινούργια συλλογή, περιλαμβάνει κάρτες για να υποστηρίξει τα αρχέτυπα των "Clear Wing", "Lyrilusc", "Speedroid", "Synchro Dragon", ''Fleur'' και ''Hi-Speedroid''. 
Παράλληλα η νέα συλλογή παρουσιάζει κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν από τους Yugo, Sherry LeBlanc, Yusei Fudo και Lulu Obsidian.

Η λίστα με τις κάρτες που περιλαμβάνονται στη συλλογή "Legendary Duelists: Synchro Storm" παρουσιάζεται παρακάτω:
Card numberNameRarityCategory
LED8-EN001"Clear Wing Synchro Dragon"Super RareEffect Synchro Monster
LED8-EN002"Speedroid Fuki-Modoshi Piper"Super RareEffect Tuner monster
LED8-EN003"Speedroid Ultra Hound"Super RareEffect Monster
LED8-EN004"Hi-Speedroid Cork Shooter"Ultra RareEffect Tuner Synchro Monster
LED8-EN005"Crystal Clear Wing Synchro Dragon"Ultra Rare
Ghost Rare
Effect Synchro Monster
LED8-EN006"Hi-Speedroid Clear Wing Rider"Ultra RareEffect Synchro Monster
LED8-EN007"Speedroid Wheel"Super RareQuick-Play Spell Card
LED8-EN008"Speedroid Dupligate"RareNormal Trap Card
LED8-EN009"Speedroid Terrortop"CommonEffect Monster
LED8-EN010"Speedroid Double Yoyo"CommonEffect Monster
LED8-EN011"Speedroid Taketomborg"CommonEffect Monster
LED8-EN012"Speedroid Red-Eyed Dice"CommonEffect Tuner monster
LED8-EN013"Speedroid Den-Den Daiko Duke"CommonEffect Tuner monster
LED8-EN014"Speedroid Horse Stilts"CommonEffect Monster
LED8-EN015"Speedroid Marble Machine"CommonEffect Pendulum Monster
LED8-EN016"Speedroid CarTurbo"CommonEffect Tuner monster
LED8-EN017"Hi-Speedroid Chanbara"CommonEffect Synchro Monster
LED8-EN018"Hi-Speedroid Kitedrake"RareEffect Synchro Monster
LED8-EN019"Speed Recovery"CommonNormal Spell Card
LED8-EN020"Speedlift"CommonQuick-Play Spell Card
LED8-EN021"Sauge de Fleur"Ultra RareEffect Monster
LED8-EN022"White Steed of the Floral Knights"Super RareEffect Monster
LED8-EN023"Necro Synchron"Ultra RareEffect Tuner monster
LED8-EN024"Baronne de Fleur"Ultra RareEffect Synchro Monster
LED8-EN025"Fleuret de Fleur"Super RareEquip Spell Card
LED8-EN026"Synchro Dilemma"RareContinuous Spell Card
LED8-EN027"Pennant of Revolution"RareContinuous Trap Card
LED8-EN028"Sorciere de Fleur"CommonEffect Monster
LED8-EN029"Necro Fleur"CommonEffect Monster
LED8-EN030"Noble Knight Joan"CommonEffect Monster
LED8-EN031"Fleur Synchron"RareEffect Tuner monster
LED8-EN032"Chevalier de Fleur"RareEffect Synchro Monster
LED8-EN033"Z-ONE"CommonNormal Spell Card
LED8-EN034"Liberty at Last!"CommonNormal Trap Card
LED8-EN035"Lyrilusc - Beryl Canary"RareEffect Monster
LED8-EN036"Lyrilusc - Celestine Wagtail"Ultra RareEffect Monster
LED8-EN037"Lyrilusc - Ensemblue Robin"Ultra RareEffect Xyz Monster
LED8-EN038"Lyrilusc - Promenade Thrush"Super RareEffect Xyz Monster
LED8-EN039"Lyrilusc - Bird Call"Ultra RareNormal Spell Card
LED8-EN040"Lyrilusc - Bird Sanctuary"Super RareContinuous Spell Card
LED8-EN041"Lyrilusc - Phantom Feathers"RareNormal Trap Card
LED8-EN042"Lyrilusc - Cobalt Sparrow"CommonEffect Monster
LED8-EN043"Lyrilusc - Sapphire Swallow"CommonEffect Monster
LED8-EN044"Lyrilusc - Turquoise Warbler"CommonEffect Monster
LED8-EN045"Lyrilusc - Assembled Nightingale"RareEffect Xyz Monster
LED8-EN046"Lyrilusc - Recital Starling"CommonEffect Xyz Monster
LED8-EN047"Quillbolt Hedgehog"CommonEffect Monster
LED8-EN048"Synchron Explorer"CommonEffect Monster
LED8-EN049"Unknown Synchron"CommonEffect Tuner monster
LED8-EN050"Rush Warrior"CommonEffect Monster
LED8-EN051"Mariamne, the True Dracophoenix"CommonEffect Monster
LED8-EN052"Stardust Warrior"CommonEffect Synchro Monster
LED8-EN053"Stardust Assault Warrior"CommonEffect Synchro Monster
LED8-EN054"Totem Bird"RareEffect Xyz Monster
LED8-EN055"Tornado Dragon"CommonEffect Xyz Monster
LED8-EN056"Quill Pen of Gulldos"CommonNormal Spell Card

No comments:

Post a Comment

Αφήστε το σχόλιό σας εδώ

VENDORA

-->