Σε κυκλοφορία η νέα συλλογή της ΚΟΝΑΜΙ (Burst Of Destiny) - Greek Yu-Gi-Oh! Fans: Νέα-Ενημέρωση/Επεισόδια Yugioh/Άρθρα/Τουρνουά/Yugioh Store

Σε κυκλοφορία η νέα συλλογή της ΚΟΝΑΜΙ (Burst Of Destiny)


 Το "Burst of Destiny" είναι το νέο Yu-Gi-Oh! προϊόν (Booster Pack) που μόλις κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό από την ΚΟΝΑΜΙ (05/11/21).


Η καινούργια συλλογή, περιλαμβάνει κάρτες για να υποστηρίξει τα αρχέτυπα των "Ki-sikil", "Lil-la", "Evil★Twin","Magistus", "Machina", "Destiny HERO", "HERO", "Rokket", "Sunvine", "Reptilianne", "Sunavalon", "Starry Knight", "Magikey", "Gunkan", "Borrel", "Despia", "Branded", "Ursarctic", "Drytron", "Ninja", "Penguin", "Rokket", Cupid'', ''Dog Marron''"Topologic","Swordsoul", "Sunseed", "Danger!" και "Beetrooper".
Παράλληλα η νέα συλλογή παρουσιάζει και δύο καινούργια αρχέτυπα ("Floowandereeze" και "Icejade").

Η λίστα με τις κάρτες που περιλαμβάνονται στη συλλογή "Burst of Destiny" παρουσιάζεται παρακάτω:
Card numberNameRarityCategory
BODE-EN000"Heritage of the Light"CommonContinuous Spell Card
BODE-EN001"Rokket Caliber"Ultra RareEffect Tuner monster
BODE-EN002"Double Disrupter Dragon"Super RareEffect Monster
BODE-EN003"Swordsoul of Mo Ye"Secret RareEffect Monster
BODE-EN004"Swordsoul of Taia"Super RareEffect Monster
BODE-EN005"Swordsoul Strategist Longyuan"Ultra RareEffect Monster
BODE-EN006"Swordsoul Auspice Chunjun"Super RareEffect Monster
BODE-EN007"Incredible Ecclesia, the Virtuous"Secret Rare
Starlight Rare
Effect Tuner monster
BODE-EN008"Icejade Acti"CommonEffect Monster
BODE-EN009"Icejade Tinola"CommonEffect Monster
BODE-EN010"Icejade Tremora"Secret RareEffect Monster
BODE-EN011"Ad Libitum of Despia"Super RareEffect Monster
BODE-EN012"Floowandereeze & Snowl"Secret Rare
Starlight Rare
Effect Monster
BODE-EN013"Floowandereeze & Robina"Super RareEffect Monster
BODE-EN014"Floowandereeze & Eglen"Super RareEffect Monster
BODE-EN015"Floowandereeze & Stri"CommonEffect Monster
BODE-EN016"Floowandereeze & Toccan"CommonEffect Monster
BODE-EN017"Floowandereeze & Empen"Secret RareEffect Monster
BODE-EN018"Destiny HERO - Denier"Super RareEffect Monster
BODE-EN019"Reptilianne Nyami"CommonEffect Monster
BODE-EN020"Reptilianne Coatl"CommonEffect Tuner monster
BODE-EN021"Magnificent Magikey Mafteal"CommonEffect Tuner monster
BODE-EN022"Gunkan Suship Uni"CommonEffect Monster
BODE-EN023"Gunkan Suship Shirauo"CommonEffect Monster
BODE-EN024"Penguin Squire"CommonEffect Tuner monster
BODE-EN025"Penguin Ninja"CommonFlip monster
BODE-EN026"Penguin Cleric"CommonEffect Monster
BODE-EN027"Starry Knight Orbitael"CommonEffect Monster
BODE-EN028"Machina Ruinforce"Ultra RareEffect Monster
BODE-EN029"Mimicking Man-Eater Bug"CommonFlip monster
BODE-EN030"King of the Heavenly Prison"Secret RareEffect Monster
BODE-EN031"Fengli the Soldrapom"CommonEffect Tuner monster
BODE-EN032"Geminize Lord Golknight"CommonGemini monster
BODE-EN033"Undaunted Bumpkin Beast"CommonEffect Monster
BODE-EN034"Meowseclick"Super RareEffect Monster
BODE-EN035"Outstanding Dog Mary"CommonEffect Monster
BODE-EN036"Borreload Riot Dragon"Ultra RareEffect Ritual Monster
BODE-EN037"Transonic Bird"CommonEffect Ritual Monster
BODE-EN038"Masquerade the Blazing Dragon"Ultra RareEffect Fusion Monster
BODE-EN039"Destiny HERO - Destroyer Phoenix Enforcer"Secret RareEffect Fusion Monster
BODE-EN040"Ultimate Flagship Ursatron"Super RareEffect Fusion Monster
BODE-EN041"Swordsoul Grandmaster - Chixiao"Secret Rare
Starlight Rare
Effect Synchro Monster
BODE-EN042"Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying"Ultra RareEffect Synchro Monster
BODE-EN043"Reptilianne Melusine"Super RareEffect Synchro Monster
BODE-EN044"Magikey Fiend - Transfurlmine"Super RareEffect Synchro Monster
BODE-EN045"Zoroa, the Magistus Conflagrant Calamity"Secret RareEffect Synchro Monster
BODE-EN046"Cupid Pitch"CommonEffect Tuner Synchro Monster
BODE-EN047"Magikey Spirit - Vepartu"Super RareEffect Xyz Monster
BODE-EN048"Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnaught"Super RareEffect Xyz Monster
BODE-EN049"Gunkan Suship Shirauo-class Carrier"CommonEffect Xyz Monster
BODE-EN050"Borrelcode Dragon"Ultra RareEffect Link Monster
BODE-EN051"Evil★Twin's Trouble Sunny"Ultra Rare
Starlight Rare
Effect Link Monster
BODE-EN052"Heavy Interlock"Super RareRitual Spell Card
BODE-EN053"Swordsoul Emergence"Ultra RareNormal Spell Card
BODE-EN054"Swordsoul Sacred Summit"Super RareNormal Spell Card
BODE-EN055"Branded in High Spirits"Super RareQuick-Play Spell Card
BODE-EN056"Icejade Cradle"Super RareNormal Spell Card
BODE-EN057"Branded in Red"Super RareQuick-Play Spell Card
BODE-EN058"Floowandereeze and the Magnificent Map"Ultra RareField Spell Card
BODE-EN059"Floowandereeze and the Unexplored Wind"Super RareContinuous Spell Card
BODE-EN060"Reptilianne Ramifications"Super RareNormal Spell Card
BODE-EN061"Reptilianne Recoil"CommonField Spell Card
BODE-EN062"Magikey Battle"CommonQuick-Play Spell Card
BODE-EN063"Royal Penguins Garden"CommonContinuous Spell Card
BODE-EN064"Sonic Tracker"CommonRitual Spell Card
BODE-EN065"Sunvine Sowing"Super RareNormal Spell Card
BODE-EN066"Ursarctic Drytron"CommonNormal Spell Card
BODE-EN067"Supernatural Danger Zone"Super RareContinuous Spell Card
BODE-EN068"Night Flight"CommonQuick-Play Spell Card
BODE-EN069"Small World"Secret RareNormal Spell Card
BODE-EN070"Magical Cylinders"CommonNormal Trap Card
BODE-EN071"Detonation Code"CommonContinuous Trap Card
BODE-EN072"Swordsoul Assessment"CommonNormal Trap Card
BODE-EN073"Swordsoul Blackout"CommonNormal Trap Card
BODE-EN074"Floowandereeze and the Dreaming Town"Super RareNormal Trap Card
BODE-EN075"Floowandereeze and the Scary Sea"Super RareCounter Trap Card
BODE-EN076"Break the Destiny"CommonNormal Trap Card
BODE-EN077"Magikey Locking"CommonNormal Trap Card
BODE-EN078"Stained Glass of Light and Dark"Super RareNormal Trap Card
BODE-EN079"Giant Starfall"CommonNormal Trap Card
BODE-EN080"Laundry Trap"CommonContinuous Trap Card
BODE-EN081"Night Sword Serpent"CommonEffect Monster
BODE-EN082"D.D. Assault Carrier"CommonEffect Monster
BODE-EN083"Abyss Keeper"CommonEffect Link Monster
BODE-EN084"Apex Predation"CommonNormal Trap Card
BODE-EN085"Beetrooper Assault Roller"CommonEffect Monster
BODE-EN086"Beetrooper Light Flapper"Ultra RareEffect Monster
BODE-EN087"Heavy Beetrooper Mighty Neptune"Ultra RareEffect Monster
BODE-EN088"Ultra Beetrooper Absolute Hercules"Ultra RareEffect Fusion Monster
BODE-EN089"Beetroper Descent"Ultra RareNormal Spell Card
BODE-EN090"Beetrooper Landing"CommonNormal Spell Card
BODE-EN091"Beetrooper Squad"CommonNormal Trap Card
BODE-EN092"Flip Frozen"CommonEffect Monster
BODE-EN093"Bravedrive"CommonEffect Monster
BODE-EN094"Rebuildeer"CommonEffect Monster
BODE-EN095"Threshold Borg"CommonEffect Monster
BODE-EN096"Cynet Crosswipe"CommonQuick-Play Spell Card
BODE-EN097"Danger! Disturbance! Disorder!"CommonField Spell Card
BODE-EN098"Bayonet Punisher"Super RareQuick-Play Spell Card
BODE-EN099"Cynet Cascade"CommonNormal Trap Card
BODE-EN100"Elemental HERO Stratos"Starlight RareEffect Monster

No comments:

Post a Comment

Αφήστε το σχόλιό σας εδώ

VENDORA

-->