Σε κυκλοφορία η νέα συλλογή της ΚΟΝΑΜΙ (Battle Of Chaos) - Greek Yu-Gi-Oh! Fans: Νέα-Ενημέρωση/Επεισόδια Yugioh/Άρθρα/Τουρνουά/Yugioh Store

Σε κυκλοφορία η νέα συλλογή της ΚΟΝΑΜΙ (Battle Of Chaos)

 

Το ''Battle Of Chaos" είναι η νέα συλλογή Yu-Gi-Oh! (Booster Pack) που μόλις κυκλοφόρησε από την ΚΟΝΑΜΙ (11/02/22).


Η καινούργια συλλογή, περιλαμβάνει κάρτες για να υποστηρίξει τα αρχέτυπα των "Nordic", "Aesir", "Kuriboh", "Prophecy", "Ghostrick", "Vampire", "Icejade", "Swordsoul", "S-Force", "Magnet Warrior", "Magna Warrior", "The Agent", "Nephthys", "Branded", "Charmer", "Familiar-Possessed", "Myutant", "Dream Mirror", "Simorgh", "Ogdoadic", "Dark Contract", "Dogmatika", "D/D", "D/D/D", "Floowandereeze", "Blue-Eyes", "Guardian", "Fusion", "Ursarctic", "Lady of Lament" "Chaos", ''A-to-Z'', ''with Eyes of Blue'', "Smile" και ''Skilled Magician''.
Παράλληλα η εν λόγω συλλογή παρουσιάζει και κάποια νέα αρχέτυπα ("Dinomorphia", "Libromancer" και "Doll Monster").

Η λίστα με τις κάρτες που περιλαμβάνονται στο ''Battle Of Chaos" παρουσιάζεται παρακάτω:
Card numberNameRarityCategory
25TH-EN001"Dark Magician" (alternate artwork)Ultra RareNormal Monster
BACH-EN000"Libromancer Geek Boy"Secret RareEffect Monster
BACH-EN001"Magikuriboh"Super RareEffect Monster
BACH-EN002"Dimension Conjurer"CommonEffect Monster
BACH-EN003"Timaeus the United Dragon"Ultra Rare
Starlight Rare
Effect Monster
BACH-EN004"Blue-Eyes Jet Dragon"Secret RareEffect Monster
BACH-EN005"Dictator of D."Super RareEffect Monster
BACH-EN006"Icejade Kosmochlor"Secret RareEffect Monster
BACH-EN007"Icejade Aegirine"Ultra RareEffect Monster
BACH-EN008"Icejade Creation Kingfisher"Super RareEffect Monster
BACH-EN009"Dinomorphia Therizia"Secret Rare
Starlight Rare
Effect Monster
BACH-EN010"Dinomorphia Diplos"CommonEffect Monster
BACH-EN011"Nordic Beast Gullinbursti"Super RareEffect Tuner monster
BACH-EN012"Nordic Smith Ivaldi"Super RareEffect Monster
BACH-EN013"D/D Gryphon"Super RareEffect Pendulum Monster
BACH-EN014"Ghostrick Siren"CommonEffect Monster
BACH-EN015"Vampire Ghost"Ultra RareEffect Monster
BACH-EN016"S-Force Lapcewell"CommonEffect Monster
BACH-EN017"S-Force Retroactive"Super RareEffect Monster
BACH-EN018"Neiroy, the Dream Mirror Traitor"CommonEffect Monster
BACH-EN019"Myutant Mutant"CommonEffect Monster
BACH-EN020"Epsilon The Magnet Warrior"CommonEffect Monster
BACH-EN021"The Agent of Destruction - Venus"CommonEffect Tuner monster
BACH-EN022"Kaiza the Hidden Star"CommonEffect Monster
BACH-EN023"Simorgh, Bird of Perfection"CommonEffect Monster
BACH-EN024"Skilled Brown Magician"CommonEffect Monster
BACH-EN025"Chaos Nephthys"Ultra RareEffect Monster
BACH-EN026"Epigonen, the Impersonation Invader"Super RareEffect Monster
BACH-EN027"Submareed Tour Ride"CommonEffect Monster
BACH-EN028"Alice, Lady of Lament"Super RareEffect Monster
BACH-EN029"Leafplace Plaice"CommonEffect Monster
BACH-EN030"Mad Hacker"CommonEffect Monster
BACH-EN031"Silvervine Senri"CommonEffect Monster
BACH-EN032"Shining Piecephilia"CommonEffect Monster
BACH-EN033"Darton the Mechanical Monstrosity"CommonEffect Monster
BACH-EN034"Illusion of Chaos"Secret Rare
Starlight Rare
Effect Ritual Monster
BACH-EN035"White Relic of Dogmatika"Super RareEffect Ritual Monster
BACH-EN036"Master of Chaos"Ultra RareEffect Fusion Monster
BACH-EN037"Blue-Eyes Tyrant Dragon"Ultra RareEffect Fusion Monster
BACH-EN038"Dinomorphia Kentregina"Ultra RareEffect Fusion Monster
BACH-EN039"Dinomorphia Stealthbergia"Super RareEffect Fusion Monster
BACH-EN040"Guardian Chimera"Secret RareEffect Fusion Monster
BACH-EN041"Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan"Secret RareEffect Synchro Monster
BACH-EN042"Maple Maiden"CommonEffect Synchro Monster
BACH-EN043"Dark Dimension Soldier"Super RareEffect Synchro Monster
BACH-EN044"D/D/D Deviser King Deus Machinex"Ultra RareEffect Xyz Pendulum Monster
BACH-EN045"The Zombie Vampire"Secret RareEffect Xyz Monster
BACH-EN046"Onibimaru Soul Sweeper"CommonEffect Xyz Monster
BACH-EN047"Ghostrick Festival"CommonEffect Link Monster
BACH-EN048"Vampire Fascinator"Super RareEffect Link Monster
BACH-EN049"Dharc the Dark Charmer, Gloomy"Super Rare
Starlight Rare
Effect Link Monster
BACH-EN050"Vision with Eyes of Blue"Super RareContinuous Spell Card
BACH-EN051"Ultimate Fusion"Super RareQuick-Play Spell Card
BACH-EN052"Icejade Cenote Enion Cradle"Super RareField Spell Card
BACH-EN053"Branded Disciple"CommonContinuous Spell Card
BACH-EN054"Dogmatikamacabre"CommonRitual Spell Card
BACH-EN055"Nordic Relic Hlidskjalf"Super RareNormal Spell Card
BACH-EN056"Dark Contract with Patent License"Super RareField Spell Card
BACH-EN057"Ghostrick Shot"CommonNormal Spell Card
BACH-EN058"Ogdoadic Serpent Strike"CommonContinuous Spell Card
BACH-EN059"Ursarctic Radiation"Ultra RareContinuous Spell Card
BACH-EN060"Floowandereeze and the Advent of Adventure"Ultra RareQuick-Play Spell Card
BACH-EN061"XYZ Combine"Super RareContinuous Spell Card
BACH-EN062"Clear New World"CommonNormal Spell Card
BACH-EN063"Sales Ban"Secret RareNormal Spell Card
BACH-EN064"Top Share"CommonNormal Spell Card
BACH-EN065"Uradora of Fate"CommonNormal Spell Card
BACH-EN066"Icejade Erosion"CommonContinuous Trap Card
BACH-EN067"Swordsoul Strife"CommonContinuous Trap Card
BACH-EN068"Dinomorphia Domain"Secret RareNormal Trap Card
BACH-EN069"Dinomorphia Alert"CommonNormal Trap Card
BACH-EN070"Dinomorphia Brute"CommonNormal Trap Card
BACH-EN071"Dinomorphia Shell"CommonCounter Trap Card
BACH-EN072"Dinomorphia Sonic"CommonCounter Trap Card
BACH-EN073"Dinomorphia Reversion"Super RareCounter Trap Card
BACH-EN074"Nordic Relic Svalinn"Super RareContinuous Trap Card
BACH-EN075"D/D/D Headhunt"CommonNormal Trap Card
BACH-EN076"Ghostrick or Treat"CommonNormal Trap Card
BACH-EN077"Monster Rebirth"CommonNormal Trap Card
BACH-EN078"Tribe Drive"CommonNormal Trap Card
BACH-EN079"Imprudent Intrusion"CommonNormal Trap Card
BACH-EN080"End of the Line"CommonNormal Trap Card
BACH-EN081"Dragonbite"Ultra RareEffect Tuner monster
BACH-EN082"Flowerdino"CommonEffect Monster
BACH-EN083"Rock Scales"CommonEffect Monster
BACH-EN084"The Great Double Casted Caster"CommonEffect Fusion Monster
BACH-EN085"Sol and Luna"Ultra RareQuick-Play Spell Card
BACH-EN086"Libromancer Magigirl"Super RareEffect Monster
BACH-EN087"Libromancer Agent"Super RareEffect Monster
BACH-EN088"Libromancer Firestarter"Super RareEffect Ritual Monster
BACH-EN089"Libromancer Doombroker"Ultra RareEffect Ritual Monster
BACH-EN090"Libromancer First Appearance"Ultra RareField Spell Card
BACH-EN091"Libromancer Intervention"Super RareNormal Trap Card
BACH-EN092"Fire Opal Head"CommonNormal Pendulum Monster
BACH-EN093"Doll Monster Miss Mädchen"CommonNormal Monster
BACH-EN094"Doll Monster Bear-Bear"CommonNormal Monster
BACH-EN095"Smoke Mosquito"CommonEffect Monster
BACH-EN096"Nowru Aries the Vernal Dragon"CommonEffect Monster
BACH-EN097"Groza, Tyrant of Thunder"CommonEffect Synchro Monster
BACH-EN098"Doll Happiness"CommonContinuous Spell Card
BACH-EN099"Smile Potion"CommonNormal Trap Card
BACH-EN100"The Dark Magicians"Starlight RareEffect Fusion Monster

No comments:

Post a Comment

Αφήστε το σχόλιό σας εδώ

VENDORA

-->