Σε κυκλοφορία η νέα συλλογή της ΚΟΝΑΜΙ (Dimension Force) - Greek Yu-Gi-Oh! Fans: Νέα-Ενημέρωση/Επεισόδια Yugioh/Άρθρα/Τουρνουά/Yugioh Store

Σε κυκλοφορία η νέα συλλογή της ΚΟΝΑΜΙ (Dimension Force)Το "Dimension Force" είναι η νέα συλλογή Yu-Gi-Oh! (Booster Pack) που μόλις κυκλοφόρησε από την ΚΟΝΑΜΙ (19/05/22).


Η καινούργια συλλογή περιλαμβάνει κάρτες υποστήριξης για πολλά Archetypes όπως αυτά των "Performapal", "Symphonic Warrior", "Heroic", "Heroic Challenger", Heroic Champion", "Odd-Eyes", "Ancient Warriors", "Pendulum", "Predaplant", "Sylvan", "The Weather", "Dinomorphia", "P.U.N.K.", "Exosister", "Fusion", "Icejade", "Despia", "Pendulumgraph", "Materiactor" "Polymerization", "Branded", "Dogmatika", "War Rock", ''Divine Dragon'', ''Jar'', ''Bugroth'', ''Libromancer" και "Battleguard", ενώ παράλληλα εμφανίζονται και δύο νέα archetypes ("Therion" και "Scareclaw"). Τέλος εμφανίζονται και κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν από τους Bandit KeithBastion Misawa και Yuya Sakaki.

Η λίστα με τις κάρτες που περιλαμβάνονται στη συλλογή "Dimension Force
" παρουσιάζεται 
παρακάτω:
Card numberNameRarityCategory
DIFO-EN000"Libromancer Fire"Secret RareEffect Monster
DIFO-EN001"Performapal Gentrude"Super RareEffect Pendulum Monster
DIFO-EN002"Performapal Ladyange"Super RareEffect Pendulum Monster
DIFO-EN003"Therion "Bull" Ain"CommonEffect Monster
DIFO-EN004"Therion "Reaper" Fum"CommonEffect Monster
DIFO-EN005"Therion "Duke" Yul"CommonEffect Monster
DIFO-EN006"Therion "Lily" Borea"Secret RareEffect Monster
DIFO-EN007"Therion "King" Regulus"Secret Rare
Starlight Rare
Effect Monster
DIFO-EN008"Visas Starfrost"Secret RareEffect Tuner monster
DIFO-EN009"Scareclaw Astra"CommonEffect Monster
DIFO-EN010"Scareclaw Belone"CommonEffect Monster
DIFO-EN011"Scareclaw Acro"CommonEffect Monster
DIFO-EN012"Scareclaw Reichheart"Ultra RareEffect Monster
DIFO-EN013"Mad Mauler"CommonEffect Tuner monster
DIFO-EN014"Alghoul Mazera"CommonEffect Monster
DIFO-EN015"Heroic Challenger - Knuckle Sword"CommonEffect Monster
DIFO-EN016"Heroic Challenger - Morning Star"CommonEffect Monster
DIFO-EN017"Predaplant Byblisp"CommonEffect Monster
DIFO-EN018"Predaplant Bufolicula"CommonEffect Pendulum Monster
DIFO-EN019"Predaplant Triantis"CommonEffect Pendulum Monster
DIFO-EN020"Symphonic Warrior Guitariss"CommonEffect Tuner Pendulum Monster
DIFO-EN021"Symphonic Warrior DJJ"CommonEffect Pendulum Monster
DIFO-EN022"Noh-P.U.N.K. Deer Note"Ultra RareEffect Monster
DIFO-EN023"Illegal Knight"Secret RareEffect Monster
DIFO-EN024"Ancient Warriors - Savage Don Ying"CommonEffect Monster
DIFO-EN025"Battleguard Cadet"CommonEffect Monster
DIFO-EN026"Light Law Medium"CommonEffect Monster
DIFO-EN027"Divine Dragon Titanomakhia"CommonEffect Monster
DIFO-EN028"Sunlit Sentinel"CommonEffect Monster
DIFO-EN029"Amphibious Bugroth MK-11"CommonEffect Monster
DIFO-EN030"Supreme Sea Mare"CommonEffect Monster
DIFO-EN031"Reverse Jar"CommonFlip monster
DIFO-EN032"Yamatako Orochi"CommonEffect Tuner monster
DIFO-EN033"Devouring Sarcoughagus"CommonEffect Monster
DIFO-EN034"Odd-Eyes Pendulumgraph Dragon"Secret RareEffect Ritual Pendulum Monster
DIFO-EN035"Alba-Lenatus the Abyss Dragon"Secret Rare
Starlight Rare
Effect Fusion Monster
DIFO-EN036"Starving Venom Predapower Fusion Dragon"Ultra RareEffect Fusion Monster
DIFO-EN037"Predaplant Ambulomelides"CommonEffect Fusion Monster
DIFO-EN038"Dinomorphia Rexterm"Ultra RareEffect Fusion Monster
DIFO-EN039"Red-Eyes Zombie Dragon Lord"Ultra RareEffect Synchro Monster
DIFO-EN040"Skeletal Dragon Felgrand"Ultra RareEffect Synchro Monster
DIFO-EN041"Immortal Dragon"Super RareEffect Synchro Monster
DIFO-EN042"Symphonic Warrior Rockks"CommonEffect Synchro Pendulum Monster
DIFO-EN043"Psychic End Punisher"Secret RareEffect Synchro Monster
DIFO-EN044"Heroic Champion - Claivesolish"Super RareEffect Xyz Monster
DIFO-EN045"Heroic Champion - Jarngreipr"CommonEffect Xyz Monster
DIFO-EN046"Exosisters Magnifica"Ultra Rare
Starlight Rare
Effect Xyz Monster
DIFO-EN047"Musical Sumo Dice Games"CommonEffect Xyz Monster
DIFO-EN048"Beyond the Pendulum"Secret RareEffect Link Monster
DIFO-EN049"Scareclaw Tri-Heart"Secret RareEffect Link Monster
DIFO-EN050"The Weather Painter Moonbow"Ultra RareEffect Link Monster
DIFO-EN051"Sylvan Dancepione"Super RareEffect Link Monster
DIFO-EN052"Extra Pendulum"Super RareNormal Spell Card
DIFO-EN053"Therion Discolosseum"Ultra RareField Spell Card
DIFO-EN054"Endless Engine Argyro System"Ultra RareNormal Spell Card
DIFO-EN055"Therion Charge"Super RareNormal Spell Card
DIFO-EN056"Icejade Curse"CommonContinuous Spell Card
DIFO-EN057"Branded Loss"CommonNormal Spell Card
DIFO-EN058"Primitive Planet Reichphobia"Ultra RareField Spell Card
DIFO-EN059"Scareclaw Arrival"Super RareNormal Spell Card
DIFO-EN060"Zombie Reborn"Super RareNormal Spell Card
DIFO-EN061"Heroic Envoy"Super RareNormal Spell Card
DIFO-EN062"Generalprobe"CommonContinuous Spell Card
DIFO-EN063"The Weather Forecast"Super RareField Spell Card
DIFO-EN064"Ancient Warriors Saga - Deception and Betrayal"CommonContinuous Spell Card
DIFO-EN065"War Rock Medium"CommonContinuous Spell Card
DIFO-EN066"Materiactor Annulus"CommonNormal Spell Card
DIFO-EN067"Parasomnia Pillow"CommonEquip Spell Card
DIFO-EN068"Surprise Chain"CommonQuick-Play Spell Card
DIFO-EN069"Pendulum Scale"CommonNormal Trap Card
DIFO-EN070"Therion Cross"Super RareNormal Trap Card
DIFO-EN071"Therion Stand-Up!"CommonNormal Trap Card
DIFO-EN072"Branded Banishment"Super RareNormal Trap Card
DIFO-EN073"Dogmatikaturgy"CommonNormal Trap Card
DIFO-EN074"Scareclaw Sclash"Super RareContinuous Trap Card
DIFO-EN075"Scareclaw Alternative"CommonNormal Trap Card
DIFO-EN076"Haunted Zombies"CommonNormal Trap Card
DIFO-EN077"Dinomorphia Frenzy"Ultra RareNormal Trap Card
DIFO-EN078"Ichiroku's Ledger Book"CommonNormal Trap Card
DIFO-EN079"XX-clusion"CommonCounter Trap Card
DIFO-EN080"Vivid Tail"CommonNormal Trap Card
DIFO-EN081"Colonel on C-String"CommonEffect Monster
DIFO-EN082"Navy Dragon Mech"Super RareEffect Synchro Monster
DIFO-EN083"Patissciel Couverture"Super Rare
Starlight Rare
Effect Fusion Pendulum Monster
DIFO-EN084"Omega Judgment"CommonNormal Trap Card
DIFO-EN085"Backup Team"CommonNormal Trap Card
DIFO-EN086"Libromancer Mystigirl"Super RareEffect Ritual Monster
DIFO-EN087"Libromancer Fireburst"Ultra RareEffect Ritual Monster
DIFO-EN088"Libromancer Realized"Super RareContinuous Spell Card
DIFO-EN089"Libromancer Bonded"Super RareRitual Spell Card
DIFO-EN090"Libromancer Displaced"Ultra RareNormal Trap Card
DIFO-EN091"Libromancer Prevented"Super RareContinuous Trap Card
DIFO-EN092"Motor Frenzy"Super RareEffect Monster
DIFO-EN093"Chow Sai the Ghost Stopper"Super RareEffect Monster
DIFO-EN094"Crow Tengu"CommonEffect Monster
DIFO-EN095"Yakusa, Lord of the Eight Thunders"Super RareEffect Monster
DIFO-EN096"Changshi the Spiridao"Super RareEffect Monster
DIFO-EN097"Curse of Dragon, the Magical Knight Dragon"Super RareEffect Fusion Monster
DIFO-EN098"Odd-Eyes Wing Dragon"Super RareEffect Synchro Pendulum Monster
DIFO-EN099"V-LAN Hydra"CommonEffect Link Monster
DIFO-EN100"Ghost Belle & Haunted Mansion"Starlight RareEffect Tuner monster

No comments:

Post a Comment

Αφήστε το σχόλιό σας εδώ

VENDORA

-->