Σε κυκλοφορία η νέα συλλογή της ΚΟΝΑΜΙ (Speed Duel GX: Duelists Of Shadows) - Greek Yu-Gi-Oh! Fans: Νέα-Ενημέρωση/Επεισόδια Yugioh/Άρθρα/Τουρνουά/Yugioh Store

Σε κυκλοφορία η νέα συλλογή της ΚΟΝΑΜΙ (Speed Duel GX: Duelists Of Shadows)

"Speed Duel GX: Duelist Of Shadows" Yugioh!
Το "Speed Duel GX: Duelists Of Shadows" είναι η νέα συλλογή Yu-Gi-Oh! (Box Set) που μόλις κυκλοφόρησε από την ΚΟΝΑΜΙ στην Ευρώπη (31/03/23).


Η καινούργια συλλογή περιλαμβάνει 8 ήδη κατασκευασμένα Speed Duel Decks με αυτά να είναι των Shadow Rider Nightshroud ("Red-Eyes" Deck), Shadow Rider Camula ("Vampire" Deck), Shadow Rider Tania ("Amazoness" Deck), Shadow Rider Titan ("Archfiend" Deck), Shadow Rider Amnael ("Macro Cosmos" Deck), Kagemaru (''Sacred Beasts'' Deck) και Adrian Gecko ("Cloudian" Deck).
Παράλληλα, η συλλογή περιλαμβάνει και επιπρόσθετες ''Common'' κάρτες και ένα ''pack'' που περιέχει 8 ''Secret Rare'' κάρτες με 3 από αυτές να είναι τα Sacred Beasts και οι υπόλοιπες 5 να είναι κάποιες τυχαίες από ένα σύνολο 21 καρτών που σχετίζονται με τις ''καλύτερες'' Common κάρτες της συλλογής.

Η λίστα με τις κάρτες που περιλαμβάνονται στη συλλογή "Speed Duel GX: Duelists Of Shadows'' παρουσιάζεται παρακάτω:
Variant cards
Card numberNameRarityCategoryQty.
SGX3-ENA13"Dark Fusion"Secret RareNormal Spell Card1
SGX3-ENA17"Super Polymerization"Secret RareQuick-Play Spell Card1
SGX3-ENA21"Evil HERO Malicious Fiend"Secret RareEffect Fusion Monster1
SGX3-ENB01"Red-Eyes Darkness Dragon"Secret RareEffect Monster1
SGX3-ENC01"Vampire Genesis"Secret RareEffect Monster1
SGX3-END01"Amazoness Queen"Secret RareEffect Monster1
SGX3-END02"Amazoness Swords Woman"Secret RareEffect Monster1
SGX3-ENE01"Skull Archfiend of Lightning"Secret RareEffect Monster1
SGX3-ENF01"Helios - The Primordial Sun"Secret RareEffect Monster1
SGX3-ENF02"Golden Homunculus"Secret RareEffect Monster1
SGX3-ENF10"D.D. Crow"Secret RareEffect Monster1
SGX3-ENF19"Macro Cosmos"Secret RareContinuous Trap Card1
SGX3-ENH01"Fog King"Secret RareEffect Monster1
SGX3-ENI15"Legendary Jujitsu Master"Secret RareEffect Monster1
SGX3-EN117"Il Blud"Secret RareGemini monster1
SGX3-ENI19"Vampire Hunter"Secret RareEffect Monster1
SGX3-ENI25"Elemental HERO Shining Flare Wingman"Secret RareEffect Fusion Monster1
SGX3-ENI27"Armed Dragon LV10"Secret RareEffect Monster1
SGX3-ENI28"Cyber Dragon" (alternate art)Secret RareEffect Monster1
SGX3-ENI30"Allure of Darkness"Secret RareNormal Spell Card1
SGX3-ENI34"Aqua Chorus"Secret RareContinuous Trap Card1
Skill Cards
Card numberNameRarity
Qty
SGX3-ENS01"Ruthless Means"Common

1
SGX3-ENS02"Forged Steel"Common1
SGX3-ENS03"Vampire Aristocracy"Common

1
SGX3-ENS04"Welcome to the Jungle"Common1
SGX3-ENS05"Archfiend's Conscription"Common

1
SGX3-ENS06"Professor of Alchemy"Common

1
SGX3-ENS07"Unlocking the Power"Common

1
SGX3-ENS08"Fog Warning"Common

1
SGX3-ENS09"Dark Unity"Common

1
SGX3-ENS10"Dragon Force"Common

1
SGX3-ENS11"Delicious Morsel"Common

1
SGX3-ENS12"Order of the Queen"Common

1
SGX3-ENS13"Archfiend's Promotion"Common

1
SGX3-ENS14"Setting Sun"Common

1
SGX3-ENS15"Victory of the Shadow Riders"Common

1
SGX3-ENS16"Cloudy Skies of Grey"Common

1
SGX3-ENS17"No One Suspects the Dark Scorpion Gang!"Common

1
SGX3-ENS18"Ancient Ruler Rises"Common

1
SGX3-ENS19"Cold-Blooded Tactician"Common

1
SGX3-ENS20"Dark Creation"Common

1
Supreme King Jaden Deck
Card numberNameRarityCategoryQty
SGX3-ENA01"Evil HERO Malicious Edge"CommonEffect Monster1
SGX3-ENA02"Elemental HERO Avian"CommonNormal Monster1
SGX3-ENA03"Elemental HERO Burstinatrix"CommonNormal Monster1
SGX3-ENA04"Elemental HERO Clayman"CommonNormal Monster1
SGX3-ENA05"Elemental HERO Sparkman"CommonNormal Monster1
SGX3-ENA06"Elemental HERO Wildheart"CommonEffect Monster1
SGX3-ENA07"Evil HERO Infernal Gainer"CommonEffect Monster1
SGX3-ENA08"Evil HERO Infernal Prodigy"CommonEffect Monster1
SGX3-ENA09"Sand Moth"CommonEffect Monster1
SGX3-ENA10"Versago the Destroyer"CommonEffect Monster1
SGX3-ENA11"Dark Ruler Ha Des"CommonEffect Monster1
SGX3-ENA12"Absorbing Jar"CommonFlip monster1
SGX3-ENA13"Dark Fusion"CommonNormal Spell Card1
SGX3-ENA14"Dark Calling"CommonNormal Spell Card1
SGX3-ENA15"Evil Mind"CommonNormal Spell Card1
SGX3-ENA16"Dark World Lightning"CommonNormal Spell Card1
SGX3-ENA17"Super Polymerization"CommonQuick-Play Spell Card1
SGX3-ENA18"Hero Signal"CommonNormal Trap Card1
SGX3-ENA19"Dark Deal"CommonNormal Trap Card1
SGX3-ENA20"Windstorm of Etaqua"CommonNormal Trap Card1
SGX3-ENA21"Evil HERO Malicious Fiend"CommonEffect Fusion Monster1
SGX3-ENA22"Evil HERO Inferno Wing"CommonEffect Fusion Monster1
SGX3-ENA23"Evil HERO Wild Cyclone"CommonEffect Fusion Monster1
SGX3-ENA24"Evil HERO Dark Gaia"CommonEffect Fusion Monster1
SGX3-ENA25"Evil HERO Lightning Golem"CommonEffect Fusion Monster1
Shadow Rider Nightshroud Deck
Card numberNameRarityCategoryQty
SGX3-ENB01"Red-Eyes Darkness Dragon"CommonEffect Monster1
SGX3-ENB02"Red-Eyes Black Dragon"CommonNormal Monster1
SGX3-ENB03"Luster Dragon"CommonNormal Monster1
SGX3-ENB04"Luster Dragon #2"CommonNormal Monster1
SGX3-ENB05"Black Dragon's Chick"CommonEffect Monster1
SGX3-ENB06"Red-Eyes Wyvern"CommonEffect Monster1
SGX3-ENB07"Black Metal Dragon"CommonEffect Monster1
SGX3-ENB08"Troop Dragon"CommonEffect Monster2
SGX3-ENB09"Mirage Dragon"CommonEffect Monster1
SGX3-ENB10"Spear Dragon"CommonEffect Monster1
SGX3-ENB11"Vanguard of the Dragon"CommonEffect Monster1
SGX3-ENB12"Totem Dragon"CommonEffect Monster1
SGX3-ENB13"Stamping Destruction"CommonNormal Spell Card1
SGX3-ENB14"Dragon's Gunfire"CommonNormal Spell Card1
SGX3-ENB15"Cosmic Cyclone"CommonQuick-Play Spell Card1
SGX3-ENB16"Swing of Memories"CommonNormal Spell Card1
SGX3-ENB17"Dragon's Rage"CommonContinuous Trap Card1
SGX3-ENB18"Negate Attack"CommonCounter Trap Card1
SGX3-ENB19"Red-Eyes Spirit"CommonNormal Trap Card1
Shadow Rider Camula Deck
Card numberNameRarityCategoryQty
SGX3-ENC01"Vampire Genesis"CommonEffect Monster1
SGX3-ENC02"Vampire Baby"CommonEffect Monster1
SGX3-ENC03"Vampire Familiar"CommonEffect Monster1
SGX3-ENC04"Vampire Lady"CommonEffect Monster1
SGX3-ENC05"Vampire Lord"CommonEffect Monster1
SGX3-ENC06"Vampire Retainer"CommonEffect Monster1
SGX3-ENC07"Vampire Sorcerer"CommonEffect Monster1
SGX3-ENC08"Vampire's Curse"CommonEffect Monster1
SGX3-ENC09"Zombina"CommonEffect Monster1
SGX3-ENC10"Goblin Zombie"CommonEffect Monster1
SGX3-ENC11"Plague Wolf"CommonEffect Monster1
SGX3-ENC12"Heavy Knight of the Flame"CommonGemini monster1
SGX3-ENC13"Ryu Kokki"CommonEffect Monster1
SGX3-ENC14"Call of the Mummy"CommonContinuous Spell Card1
SGX3-ENC15"Book of Life"CommonNormal Spell Card1
SGX3-ENC16"Foolish Burial"CommonNormal Spell Card1
SGX3-ENC17"Soul Exchange"CommonNormal Spell Card1
SGX3-ENC18"Vampire's Desire"CommonNormal Spell Card1
SGX3-ENC19"The Forceful Checkpoint"CommonNormal Trap Card1
SGX3-ENC20"Vampire Awakening"CommonNormal Trap Card1
Shadow Rider Tania Deck
Card numberNameRarityCategoryQty
SGX3-END01"Amazoness Queen"CommonEffect Monster1
SGX3-END02"Amazoness Swords Woman"CommonEffect Monster1
SGX3-END03"Amazoness Tiger"CommonEffect Monster1
SGX3-END04"Amazoness Paladin"CommonEffect Monster1
SGX3-END05"Amazoness Chain Master"CommonEffect Monster1
SGX3-END06"Amazoness Fighter"CommonEffect Monster1
SGX3-END07"Amazoness Trainee"CommonEffect Monster1
SGX3-END08"Amazoness Sage"CommonEffect Monster1
SGX3-END09"Amazoness Scouts"CommonEffect Monster1
SGX3-END10"Battle Survivor"CommonEffect Monster1
SGX3-END11"Reinforcement of the Army"CommonNormal Spell Card1
SGX3-END12"Amazoness Heirloom"CommonEquip Spell Card1
SGX3-END13"Amazoness Village"CommonField Spell Card1
SGX3-END14"Amazoness Fighting Spirit"CommonContinuous Spell Card1
SGX3-END15"Amazoness Spellcaster"CommonNormal Spell Card1
SGX3-END16"Amazoness Archers"CommonNormal Trap Card1
SGX3-END17"Amazoness Willpower"CommonContinuous Trap Card1
SGX3-END18"Dramatic Rescue"CommonNormal Trap Card1
SGX3-END19"Queen's Pawn"CommonNormal Trap Card1
SGX3-END20"Half Counter"CommonNormal Trap Card1
Shadow Rider Titan Deck
Card numberNameRarityCategoryQty
SGX3-ENE01"Skull Archfiend of Lightning"CommonEffect Monster1
SGX3-ENE02"Archfiend Soldier"CommonNormal Monster1
SGX3-ENE03"Terrorking Archfiend"CommonEffect Monster1
SGX3-ENE04"Infernalqueen Archfiend"CommonEffect Monster1
SXG3-ENE05"Vilepawn Archfiend"CommonEffect Monster1
SGX3-ENE06"Shadowknight Archfiend"CommonEffect Monster1
SGX3-ENE07"Darkbishop Archfiend"CommonEffect Monster1
SGX3-ENE08"Desrook Archfiend"CommonEffect Monster1
SGX3-ENE09"Giant Orc"CommonEffect Monster1
SGX3-ENE10"Mist Archfiend"CommonEffect Monster1
SGX3-ENE11"Annihilator Archfiend"CommonEffect Monster1
SGX3-ENE12"Archfiend General"CommonEffect Monster1
SGX3-ENE13"Foolish Burial"CommonNormal Spell Card1
SGX3-ENE14"Pandemonium"CommonField Spell Card1
SGX3-ENE15"Checkmate"CommonNormal Spell Card1
SGX3-ENE16"Axe of Despair"CommonEquip Spell Card1
SGX3-ENE17"Double Spell"CommonNormal Spell Card1
SGX3-ENE18"Archfiend's Roar"CommonNormal Trap Card1
SGX3-ENE19"Battle-Scarred"CommonContinuous Trap Card1
SGX3-ENE20"Bark of Dark Ruler"CommonNormal Trap Card1
Shadow Rider Amnael Deck
Card numberNameRarityCategoryQty
SGX3-ENF01"Helios - The Primordial Sun"CommonEffect Monster1
SGX3-ENF02"Golden Homunculus"CommonEffect Monster1
SGX3-ENF03"Bazoo the Soul-Eater"CommonEffect Monster1
SGX3-ENF04"Chaosrider Gustaph"CommonEffect Monster1
SGX3-ENF05"Diskblade Rider"CommonEffect Monster1
SGX3-ENF06"D.D. Survivor"CommonEffect Monster1
SGX3-ENF07"D.D. Scout Plane"CommonEffect Monster1
SGX3-ENF08"D.D.M. - Different Dimension Master"CommonEffect Monster1
SGX3-ENF09"Banisher of the Radiance"CommonEffect Monster1
SGX3-ENF10"D.D. Crow"CommonEffect Monster1
SGX3-ENF11"D.D. Destroyer"CommonEffect Monster1
SGX3-ENF12"Gren Maju Da Eiza"CommonEffect Monster1
SGX3-ENF13"Tribe-Shocking Virus"CommonEffect Monster1
SGX3-ENF14"Soul Release"CommonNormal Spell Card1
SGX3-ENF15"Galaxy Cyclone"CommonNormal Spell Card1
SGX3-ENF16"Grand Convergence"CommonQuick-Play Spell Card1
SGX3-ENF17"Different Dimension Gate"CommonContinuous Spell Card1
SGX3-ENF18"Different Dimension Encounter"CommonNormal Trap Card1
SGX3-ENF19"Macro Cosmos"CommonContinuous Trap Card1
SGX3-ENF20"Curse of Aging"CommonNormal Trap Card1
Kagemaru Deck
Card numberNameRarityCategoryQty
SGX3-ENG01"Uria, Lord of Searing Flames"Secret RareEffect Monster1
SGX3-ENG02"Hamon, Lord of Striking Thunder"Secret RareEffect Monster1
SGX3-ENG03"Raviel, Lord of Phantasms"Secret RareEffect Monster1
SGX3-ENG04"Dark Summoning Beast"CommonEffect Monster1
SGX3-ENG05"Mad Reloader"CommonEffect Monster1
SGX3-ENG06"D-Boyz"CommonFlip monster2
SGX3-ENG07"Gravitic Orb"CommonFlip monster1
SGX3-ENG08"Goblin King"CommonEffect Monster1
SGX3-ENG09"Grave Protector"CommonEffect Monster1
SGX3-ENG10"Fallen Paradise"CommonField Spell Card1
SGX3-ENG11"Cerulean Skyfire"CommonContinuous Spell Card1
SGX3-ENG12"Veil of Darkness"CommonContinuous Spell Card1
SGX3-ENG13"Backup Squad"CommonContinuous Spell Card1
SGX3-ENG14"Different Dimension Gate"CommonContinuous Spell Card1
SGX3-ENG15"Awakening of the Sacred Beasts"CommonContinuous Trap Card1
SGX3-ENG16"Unending Nightmare"CommonContinuous Trap Card1
SGX3-ENG17"Aegis of Gaia"CommonContinuous Trap Card1
SGX3-ENG18"Swamp Mirrorer"CommonContinuous Trap Card1
SGX3-ENG19"Final Attack Orders"CommonContinuous Trap Card1
Adrian Gecko Deck
Card numberNameRarityCategoryQty
SGX3-ENH01"Fog King"CommonEffect Monster1
SGX3-ENH02"Cloudian - Eye of the Typhoon"CommonEffect Monster1
SGX3-ENH03"Cloudian - Acid Cloud"CommonEffect Monster1
SGX3-ENH04"Cloudian - Altus"CommonEffect Monster1
SGX3-ENH05"Cloudian - Cirrostratus"CommonEffect Monster1
SGX3-ENH06"Cloudian - Ghost Fog"CommonEffect Monster1
SGX3-ENH07"Cloudian - Turbulence"CommonEffect Monster1
SGX3-ENH08"Cloudian - Smoke Ball"CommonNormal Monster1
SGX3-ENH09"Cloudian - Nimbusman"CommonEffect Monster1
SGX3-ENH10"Cloudian - Storm Dragon"CommonEffect Monster1
SGX3-ENH11"Vortex Trooper"CommonEffect Monster1
SGX3-ENH12"Mother Grizzly"CommonEffect Monster1
SGX3-ENH13"Cloudian Aerosol"CommonNormal Spell Card1
SGX3-ENH14"Cloudian Squall"CommonContinuous Spell Card1
SGX3-ENH15"Summon Cloud"CommonContinuous Spell Card1
SGX3-ENH16"Diamond-Dust Cyclone"CommonQuick-Play Spell Card1
SGX3-ENH17"Fog Control"CommonQuick-Play Spell Card1
SGX3-ENH18"Raging Cloudian"CommonNormal Trap Card1
SGX3-ENH19"Rain Storm"CommonNormal Trap Card1
SGX3-ENH20"Wall of Disruption"CommonNormal Trap Card1
Miscellaneous cards
Card numberNameRarityCategoryQty
SGX3-ENI01"Dark Scorpion - Chick the Yellow"CommonEffect Monster1
SGX3-ENI02"Dark Scorpion - Cliff the Trap Remover"CommonEffect Monster1
SGX3-ENI03"Pharaoh's Servant"CommonNormal Monster1
SGX3-ENI04"Pharaonic Protector"CommonNormal Monster1
SGX3-ENI05"Spirit of the Pharaoh"CommonEffect Monster1
SGX3-ENI06"The First Sarcophagus"CommonContinuous Trap Card1
SGX3-ENI07"The Second Sarcophagus"CommonContinuous Spell Card1
SGX3-ENI08"The Third Sarcophagus"CommonContinuous Spell Card1
SGX3-ENI09"Gagagigo"CommonNormal Monster1
SGX3-ENI10"Bitelon"CommonEffect Monster1
SGX3-ENI11"Obsidian Dragon"CommonEffect Monster1
SGX3-ENI12"Zure, Knight of Dark World"CommonNormal Monster1
SGX3-ENI13"Brron, Mad King of Dark World"CommonEffect Monster1
SGX3-ENI14"Reign-Beaux, Overlord of Dark World"CommonEffect Monster1
SGX3-ENI15"Legendary Jujitsu Master"CommonEffect Monster1
SGX3-ENI16"Imprisoned Queen Archfiend"CommonEffect Monster1
SGX3-EN117"Il Blud"CommonGemini monster1
SGX3-ENI18"Pitch-Black Warwolf"CommonEffect Monster1
SGX3-ENI19"Vampire Hunter"CommonEffect Monster1
SGX3-ENI20"Aqua Spirit"CommonEffect Monster1
SGX3-ENI21"Garuda the Wind Spirit"CommonEffect Monster1
SGX3-ENI22"Helios Duo Megistus"CommonEffect Monster1
SGX3-ENI23"Helios Trice Megistus"CommonEffect Monster1
SGX3-ENI24"Cloudian - Sheep Cloud"CommonEffect Monster1
SGX3-ENI25"Elemental HERO Shining Flare Wingman"CommonEffect Fusion Monster1
SGX3-ENI26"Terrorking Salmon"CommonNormal Monster1
SGX3-ENI27"Armed Dragon LV10"CommonEffect Monster1
SGX3-ENI28"Cyber Dragon" (alternate art)CommonEffect Monster1
SGX3-ENI29"Vampiric Koala"CommonEffect Monster1
SGX3-ENI30"Allure of Darkness"CommonNormal Spell Card1
SGX3-ENI31"Book of Life"CommonNormal Spell Card1
SGX3-ENI32"Counter Cleaner"CommonNormal Spell Card1
SGX3-ENI33"Flash of the Forbidden Spell"CommonNormal Spell Card1
SGX3-ENI34"Aqua Chorus"CommonContinuous Trap Card1
SGX3-ENI35"Chaos Trap Hole"CommonCounter Trap Card1
SGX3-ENI36"Human-Wave Tactics"CommonContinuous Trap Card1
SGX3-ENI37"Nightmare Wheel"CommonContinuous Trap Card1
SGX3-ENI38"Zoma the Spirit"CommonContinuous Trap Card1

No comments:

Post a Comment

Αφήστε το σχόλιό σας εδώ

VENDORA

-->