Σε κυκλοφορία η νέα συλλογή της ΚΟΝΑΜΙ (Dawn Of Majesty) - Greek Yu-Gi-Oh! Fans: Νέα-Ενημέρωση/Επεισόδια Yugioh/Άρθρα/Τουρνουά/Yugioh Store

Σε κυκλοφορία η νέα συλλογή της ΚΟΝΑΜΙ (Dawn Of Majesty)

Το "Dawn Of Majesty" είναι το νέο Yu-Gi-Oh! προϊόν (Booster Pack) που μόλις κυκλοφόρησε από την ΚΟΝΑΜΙ (13/08/21).


Η καινούργια συλλογή, περιλαμβάνει κάρτες για να υποστηρίξει τα αρχέτυπα των "Evil★Twin", "Live☆Twin", "Branded", "Chemicritter", "Alien", "Triamid", "Amazement", "Attraction", "Chronomaly", "Solfachord", "Gusto", "Skyblaster", "Majestic", "Stardust", Gizmek'', ''Gouki", "Trickstar", "Dinowrestler", "Tindangle'' κ.ά.
Παράλληλα η νέα συλλογή παρουσιάζει και κάποια εντελώς νέα αρχέτυπα ("Despia", "Magikey", "Gunkan", "Xiangjian", "Beetrooper" ).

Η λίστα με τις κάρτες που περιλαμβάνονται στη συλλογή "Dawn Of Majesty" παρουσιάζεται παρακατω:
Card numberNameRarityCategory
DAMA-EN000"Beetrooper Scout Buggy"Secret RareEffect Monster
DAMA-EN001"Converging Wills Dragon"CommonEffect Tuner monster
DAMA-EN002"Stardust Synchron"Secret RareEffect Tuner monster
DAMA-EN003"Stardust Trail"CommonEffect Monster
DAMA-EN004"Despian Comedy"Super RareEffect Monster
DAMA-EN005"Despian Tragedy"CommonEffect Monster
DAMA-EN006"Aluber the Jester of Despia"Secret RareEffect Monster
DAMA-EN007"Dramaturge of Despia"Ultra RareEffect Monster
DAMA-EN008"Albion the Shrouded Dragon"Super RareEffect Monster
DAMA-EN009"The Iris Swordsoul"Secret Rare
Starlight Rare
Effect Monster
DAMA-EN010"Clavkiys, the Magikey Skyblaster"CommonNormal Monster
DAMA-EN011"Gunkan Suship Shari"CommonNormal Monster
DAMA-EN012"Gunkan Suship Ikura"CommonEffect Monster
DAMA-EN013"Chronomaly Magella Globe"Super RareEffect Monster
DAMA-EN014"Chronomaly Acambaro Figure"CommonEffect Monster
DAMA-EN015"Gizmek Inaba, the Hopping Hare of Hakuto"Super RareEffect Monster
DAMA-EN016"Gizmek Naganaki, the Sunrise Signaler"Ultra RareEffect Monster
DAMA-EN017"Gizmek Taniguku, the Immobile Intellect"Ultra RareEffect Monster
DAMA-EN018"Gizmek Arakami, the Hailbringer Hog"Super RareEffect Monster
DAMA-EN019"Gusto Vedir"CommonEffect Tuner monster
DAMA-EN020"Amazement Assistant Delia"Super RareEffect Monster
DAMA-EN021"Alien Stealthbuster"CommonEffect Monster
DAMA-EN022"Carpiponica, Mystical Beast of the Forest"CommonEffect Monster
DAMA-EN023"Glacier Aqua Madoor"CommonEffect Monster
DAMA-EN024"Antihuman Intelligence ME-PSY-YA"Secret Rare
Starlight Rare
Effect Pendulum Monster
DAMA-EN025"Protecting Spirit Loagaeth"Ultra Rare
Starlight Rare
Effect Monster
DAMA-EN026"Master's Diploman"CommonEffect Monster
DAMA-EN027"Konohanasakuya"CommonSpirit monster
DAMA-EN028"Doombearer Psychopompos"CommonEffect Tuner monster
DAMA-EN029"Slower Swallow"CommonEffect Monster
DAMA-EN030"Saambell the Star Bonder"CommonEffect Pendulum Monster
DAMA-EN031"Aeropixthree"CommonEffect Tuner monster
DAMA-EN032"Magikey Mechmusket - Batosbuster"Super RareEffect Tuner Ritual Monster
DAMA-EN033"Magikey Mechmortar - Garesglasser"Super RareEffect Ritual Monster
DAMA-EN034"Despian Quaeritis"Ultra RareEffect Fusion Monster
DAMA-EN035"Despian Proskenion"Super RareEffect Fusion Monster
DAMA-EN036"Magikey Beast - Ansyalabolas"Super RareEffect Tuner Fusion Monster
DAMA-EN037"Magikey Dragon - Andrabime"Super RareEffect Fusion Monster
DAMA-EN038"Allvain the Essence of Vanity"CommonTuner Fusion Monster
DAMA-EN039"Shooting Majestic Star Dragon"Secret Rare
Starlight Rare
Effect Synchro Monster
DAMA-EN040"Daigusto Laplampilica"Super RareEffect Synchro Monster
DAMA-EN041"Stellar Wind Wolfrayet"Ultra RareEffect Synchro Monster
DAMA-EN042"Gaiarmor Dragonshell"CommonEffect Synchro Monster
DAMA-EN043"Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought"CommonEffect Xyz Monster
DAMA-EN044"Chronomaly Vimana"Ultra RareEffect Xyz Monster
DAMA-EN045"Voloferniges, the Darkest Dragon Doomrider"Super RareEffect Xyz Monster
DAMA-EN046"Dragonlark Pairen"CommonEffect Xyz Monster
DAMA-EN047"Cosmic Slicer Zer'oll"CommonEffect Link Monster
DAMA-EN048"GranSolfachord Musecia"Ultra RareEffect Link Monster
DAMA-EN049"Dispatchparazzi"CommonEffect Link Monster
DAMA-EN050"Arrive in Light"Super RareContinuous Spell Card
DAMA-EN051"Stardust Illumination"Ultra RareNormal Spell Card
DAMA-EN052"Majestic Absorption"CommonNormal Spell Card
DAMA-EN053"Despia, Theater of the Branded"CommonField Spell Card
DAMA-EN054"Branded Opening"Super RareQuick-Play Spell Card
DAMA-EN055"Branded Bond"CommonNormal Spell Card
DAMA-EN056"Magikey Maftea"Ultra RareNormal Spell Card
DAMA-EN057"Magikey World"Ultra RareField Spell Card
DAMA-EN058"Gunkan Sushipyard Seaside Supper Spot"CommonField Spell Card
DAMA-EN059"Chronomaly Temple - Trilithon"CommonContinuous Spell Card
DAMA-EN060"Sacred Scrolls of the Gizmek Legend"Secret RareField Spell Card
DAMA-EN061"Tailwind of Gusto"CommonEquip Spell Card
DAMA-EN062"Live☆Twin Sunny's Snitch"Super RareContinuous Spell Card
DAMA-EN063"Triamid Loading"CommonContinuous Spell Card
DAMA-EN064"Dimer Synthesis"CommonNormal Spell Card
DAMA-EN065"High Ritual Art"Ultra RareRitual Spell Card
DAMA-EN066"Ready Fusion"Secret RareNormal Spell Card
DAMA-EN067"Synchro Overtake"Secret RareNormal Spell Card
DAMA-EN068"Pendulum Treasure"Super RareNormal Spell Card
DAMA-EN069"Margin Trading"CommonNormal Spell Card
DAMA-EN070"Majestic Mirage"Super RareContinuous Trap Card
DAMA-EN071"Springans Interluder"CommonContinuous Trap Card
DAMA-EN072"Magikey Duo"CommonNormal Trap Card
DAMA-EN073"Magikey Unlocking"CommonCounter Trap Card
DAMA-EN074"Gunkan Suship Daily Special"CommonNormal Trap Card
DAMA-EN075"Chronomaly Esperanza Glyph"CommonNormal Trap Card
DAMA-EN076"Amaze Attraction Viking Vortex"CommonNormal Trap Card
DAMA-EN077"Monster Assortment"CommonNormal Trap Card
DAMA-EN078"Beast King Unleashed"CommonNormal Trap Card
DAMA-EN079"Stall Turn"Super RareCounter Trap Card
DAMA-EN080"Jar of Generosity"CommonNormal Trap Card
DAMA-EN081"Baby Mudragon"Common
Error: On «_type»; No card type available!
DAMA-EN082"Pazuzule"Common
Error: On «_type»; No card type available!
DAMA-EN083"Night's End Administrator"Super Rare
Error: On «_type»; No card type available!
DAMA-EN084"Ra'ten, the Heavenly General"Common
Error: On «_type»; No card type available!
DAMA-EN085"D.D.D. - Different Dimension Derby"Common
Error: On «_type»; No card type available!
DAMA-EN086"Beetrooper Scale Bomber"Super Rare
Error: On «_type»; No card type available!
DAMA-EN087"Beetrooper Sting Lancer"Ultra Rare
Error: On «_type»; No card type available!
DAMA-EN088"Beetrooper Armor Horn"Super Rare
Error: On «_type»; No card type available!
DAMA-EN089"Giant Beetrooper Invincible Atlas"Ultra Rare
Error: On «_type»; No card type available!
DAMA-EN090"Beetrooper Formation"Super Rare
Error: On «_type»; No card type available!
DAMA-EN091"Beetrooper Fly & Sting"Common
Error: On «_type»; No card type available!
DAMA-EN092"Link Apple"Super RareEffect Monster
DAMA-EN093"Flying Red Carp"CommonEffect Monster
DAMA-EN094"Dinowrestler Iguanodraka"Super RareEffect Monster
DAMA-EN095"Tindangle Jhrelth"Super RareFlip monster
DAMA-EN096"Shinobi Insect Hagakuremino"CommonEffect Link Monster
DAMA-EN097"Two Toads with One Sting"CommonEquip Spell Card
DAMA-EN098"Trickstar Festival"Super RareNormal Spell Card
DAMA-EN099"Gouki Finishing Move"CommonNormal Spell Card
DAMA-EN100"Stardust Dragon"Starlight RareEffect Synchro MonsterNo comments:

Post a Comment

Αφήστε το σχόλιό σας εδώ

VENDORA

-->